Elisabet Höglund i Expressen

Elisabet Höglund är en av få journalister som hela tiden, minst sagt, uttryckt en viss tvekan inför det här med att människan orsakar klimatförändringar och därmed är kapabala att åtgärda det.

Frågan är väl egentligen vad som är hönan och vad som är ägget i detta.
Världens politiker vill klia av oss en förfärligt massa pengar med argumentet att vi orsakat en kommande klimattip, översvämningar, havsnivåhöjningar, krig, isbjörnsdöd, epedemier - ja, i stort sett allt elände man kan tänka sig på jorden. Med dessa pengar skall dom rädda oss från ondo och ett första steg är det fantastiska beslutet att temperaturen inte får stiga mer än 2 grader till 2050.

Om dom hade sagt att detta beror på naturliga variationer orsakat av solen, El Ninio, jordens lutning eller alla andra stora fenomen i universom vår lilla, lilla, planet påverkas av. Då hade dom heller inte kunnat klia av oss pengarna.

Elisabet Höglund inleder sin artikel så här:

I dag kommer jag att reta upp många, eftersom krönikan ska handla om klimatet  -men inte det vanliga tjafset utan om klimatet från ett annat, försummat,perspektiv, nämligen El Niño.

El Niño är ett oregelbundet (vart fjärde till sjunde år) återkommandeväderfenomen på södra halvklotet, som enligt forskare kan ha funnits i 20miljoner år men som först under 1900-talet blivit vetenskapligt studerat ochförklarat. El Niño syftar på "Jesusbarnet", eftersom fenomenet alltid börjarvid jultid.

Lokalproducerad mat

Västervikstidningen har idag en utmärkt artikel om lokalproducerad mat.
Man skriver om sill som fiskas utanför Västervik, åker till Blekinge för lossning, sen till Bohuslän för ytterligare förädling och slutligen med lastbil till Västervik. Den lokalproducerade mjölken åker först till Linköping, ner till Emåmejeriet för packning för att medelst lastbil åter hamna i mjölkdisken på COOP eller ICA i Västervik.

Det här med lokalproducerat är således inte så enkelt. På ekonomiska grunder har man skapat ett rationellt produktions/distributionssystem. Det är inte bara att ändra på.

Även fast det kanske är gulligt, lite romantiskt, att fara runt och handla i gårdsbutiker så är det inte rationellt. Vare sig för producenter, miljön eller konsumenten. Om alla skulle åka till olika ställen för mjölk, kött, ost etc. har det en mycket större miljö, och kanske också klimatpåverkan, än om de åkte till ett enda ställe för alla inköp.

Analogt med detta är det inte självklart miljövidrigt att köpa en lammstek från Nya Zeeland. Den produceras under rationella omständigheter, liksom slakt och styckning. Transporten sker i jättelika frysbåtar till Göteborg, varifrån den körs ut i butik - på samma sätt som sillen från Västervik.

Det är alltså inte bara att gå tillbaka till gamla system och tro att det gynnar miljön och/eller klimatet. Vårt nya, moderna samhälle, har utvecklat och anpassat metoderna till konsumentens efterfrågan och betalningsvilja. Marknaden tillhandahåller kort sagt bästa möjliga vara till bästa möjliga pris. Transporter är en del i detta och självklart skulle mönstret ändras om transporterna radikalt fördyrades - inte självklart till gagn för vår miljö.

Kan en tjänsteman få sparken?

I gårdagens - 29/8 - VT står det att läsa om Invest in Sweden. Av någon anledning hittar jag inte artikeln i VTs nätupplaga, så ni för nöja er med ett referat.

I början av nästa vecka ska utlandsanställda på Invest in Sweden Agency besöka oss. De skall hitta investorer. Under två dagar skall ombuden fara runt i Kalmar län för att hitta bra investeringsobjekt, speciellt Astrid Lindgrens värld och Lysingsbadet - eller Västerviks Resort, som det numera bolagiserade Lysingsbadet heter.

Härförare för denna illustra skara av räddare är ingen mindre än Magnus Gustavsson, numera anställd av Regionförbundet, som "investeringsfrämjare". Magnus Gustavsson, med ett förflutet i Västervik Framåt AB, är som vanligt full av optimism. Han säger att att " vi inte har märkt nägon minskning när det gäller volymen på förfrågningar".
På frågan om det redan gjorts några affärer där utländska aktörer gått in i Sverige - svarar han, allt enligt VT:
- Ja, i Västervik finns ju Holiday Club. Visserligen har avtalet sagts upp, men jag tror personligen inte att boken är stängd för gott där. Man tar sig för pannan! Det här är ju vår lilla skanadal i vardande har jag en känsla av.

Nu till frågan
Alla vet vi att politiker har en förkärlek för monumentala lösningar. Det kan vara vägar, skolor men framför allt turist- och sysselsättningsprojekt.
I Västerviks fall har vi, som ett exempel på turisprojekt, haft Visans Hus. Ett huvudlöst projekt, drivet av tjänstemännen, ivrigt påhejade av korkade politiker som bara jamsar med. Kort gick projektet ut på att skapa ett besöksmål i Västervik baserat på visor. Visan är stort, så stort att det skulle dra, först 100.000 besökare per år, sedan 200.000 (när investeringarna skenade iväg) Det skulle byggas ett hus som skulle bli ett landmärke för Västervik i stil med vad operahuset är för Sidney! Det drogs igång arkitekttävlingar och åktes till Amerika (tjänstemän med projekt som detta finner det alltid livsnödvändigt att åka utomlands). Det tog år och mycket bortkastade pengar innan projektet lades ner. Tror ni att någon tjänsteman fick sparken? Såklart inte!

Västervik har sedan ca. 15 år tillbaka haft ett delägt bolag, Västervik Framåt AB, (resten ägs av "näringslivet") som bl.a skall hjälpa till med etableringar. När Västervik började, byggde det på någon luddig tanke om att det, likt gamar, över landet svävade "etableringar". Där nere fanns kommuner som "konkurrerade" om dessa etableringar. VD under den här tiden var Magnus Gustavsson. Han lät oss alltid få veta att "det var mycket på gång" - men "gången" visade sig aldrig. Han lät sig bl.a exponeras på Norrköpings flygplats i foldrar där resenärerna fick veta hur förträffligt Västervik var som etableringsort. Han var nere i gästhamnen på somrarna och bjöd båtturisterna på bullar i akt och mening att få dom kvar livet ut med fru, barn, båt och framför allt företag. Om det blev något? Såklart inte! Om han fick sparken? Nja, kanske - han skyffaldes åtminstone till Kalmar.

Vad har Magnus lyckats med i Kalmar?
Fanerdun är Magnus kronfiasko i karriären! Fanerdun ligger som bekant som en stinkande komocka efter det att allt gått om intet. Lurade av Kineserna - såklart. Nu är det skinnräddning som gäller. Ingen har naturligtvis gjort fel, ingen kan beläggas med ansvar för detta aningslösa fiasko. Alla visslar och tittar bort, de bortkastade pengarna grävs ner i bokslut efter bokslut.
Jag vet inte på vilka grunder Regionförbundet, 2003, beslutade att satsa på Kina. Populism? Personlig lust att, med andras pengar, etablera kontakter i Kina? Sedan 2006 har Regionförbundet lagt ner mellan fem och sex milj. på Kina satsningen, enligt Östran. Magnus resekostnader under 2006 uppgick till närmare en halv miljon. Han blev mer och mer involverad i projektet. För att få fler som gisslan åkte ett gäng lokalpolitiker till Kina - däribland vår egen Harald Hjalmarsson. Säkert en intressant resa för dom personligen men inte för oss skattebetalare. Med all respekt för Harald men vad ska han kunna uträtta efter en resa till Kina?
Trots att Magnus var anställd som "investeringsfrämjare" gick han personligen in som ordförande i Fanerdun Group AB - vilket moraliskt naturligtvis är förkastligt, men även torde strida mot regler om jäv, bisyssla etc. (SVT 10/9 2006). Regionförbundet hade naturligtvis inte an aaaning om detta. Magnus själv säger där att det aldrig slog honom att uppdraget skulle kunna vara problematiskt och konsekvenserna av att han var medlem i regionförbundet (pucko! vad är värst - att veta och skita i det eller att inte veta? Det är ju jobbet för i h-vete! Det är kommuner som är medlemmar i regionförbundet - inte Magnus Gustavsson)
Där sitter dom nu, politikerna, med byxorna nera. Bakom dessa finns tjänstemännen som alltid klarar sig.
Min fråga blir igen: Kan dom inte få sparken?

Länkar:
Min bloggkollega, som kallar sig Nils Dacke, har skrivit om Fanerdunprojektet i blogposten "Tjära och fjädrar är beställt" och "Vem skall vi rulla i Tjära och Fjädrar"

Gör en Googlesökning på Fanerdun så får du ca. 78.000 träffar. På grund av vårt långa län har vi kanske missat denna lokalmegalomaniska praktskandal där Magnus Gustavson varit en nyckelspelare. Nu skall han alltså hitta investerare till Lysingsbadet. Kan inte någon be honom fara åt h-vete!