Tjustbanan

Jag bor i norra Tjust härad.
Nuförtiden (sedan några år *hm*) är det även norra Västerviks kommun. Västerviks kommun är södra Sveriges största kommun. Mellan Västervik och Linköping går ett tåg - Tjustbanan. Detta tåg är under ständig diskussion.

Jag skall försöka reda ut begreppen.
I grund och botten vill man att folk skall kunna bo i Västervik och arbeta i Linköping. Detta kallas för att man utvidgar arbetsmarknadsregionen. För den enskilde innebär det i dag ca. 4 tim resande/dag. Restiden måste ner. Då stänger man igen tågstoppen efter vägen. Alla som bor efter banan bor närmare Linköping än dom i Västervik. Dessa människor får således sämre tillgänglighet till banan än tidigare, vilket visar sig i längre resor till och från en fungerande station.
 
Banan måste rustas upp för att få ner restiden. Den optimala lösningen är att nyanlägga en sträckning mellan Överum och Åtvidaberg. Detta gör att stora delar av norra Tjust får ännu sämre tillgänglighet. Ska man nu satsa på banan är det en nödvänighet att köpa nya, snabba, tåg. I dag finns det några gamla sunkiga Italienska vagnar som oftast står stilla och ersätts med buss. Det finns dessutom en gammal, lika sunkig vagn, som är konverterad till biogasdrift.
Den står alltid stilla - den är bara ett politiskt skrytobjekt (se Västerviks kommuns hållbarhetsredovisning t.ex).

Frågan som återstår är om man över huvud taget skall satsa på banan. Jag tycker inte det av följande skäl. Busstrafik är lika snabb, med högre flexibilitet, bättre tillgång och lättare anpassning vartefter folks boende och arbeten ändras. En skattefinansiering av investeringen är principiellt fel, som föreslagits av bl.a det noderate kommunalrådet. Han sviker sitt vallöfte att inte höja skatten. Han visar samtidigt hur man korrumperas med sitt uppdrag genom att nedlåta sig att föreslå en skattehöjning bara för att smita undan frågan.
Resandeunderlaget motiverar inte satsningen. Det är helt enkelt inte tillräckligt med resande i dag och det tar decennier innan vi har det (Jfr. Öresundsbron och boende på bägge sidor av sundet). Ytterst är det naturligtvisär en fråga om vad som är hönan och vad som är ägget. Vad man än gör är det 2,5 - 3 tim restid/dag. Folk vill, i dag, inte bo 20 min. utanför Västervik.
Vad är det då som säger att dom vill bo 1,5 tim från Linköping?

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Fundering om skattehöjning får vi att lägga tankarna vid.

Framtid? Järnväg. Storregioner. Skall vi invänta den tillkomsten, eller själva finansiera från en snävare region / kommuner?

Det finns en risk att vi i nutid binder oss till ökade lokala och regional kostnader som vi antingen inte kan räkna hem, eller att en "satsning" inte kan räknas hem som ett Hållbart beslut. Tillbakablick:

Om vi nu kör på som kommuner gjorde nu senast inför "kommunreformen" 1971, då blir det inte bra. Lokalt satsade det mindre genomtänkt inför avveckling av delkommunerna. Det politisk ledordet var inför sammanläggningarna Samverkande Resurser. Och det gjordes betydande och dyrbara felsatsningar i de allra sist dagarna innan självständigheten upphörde. Fler exempel berättar historien om, onödigt att dra dem här. Det var bara så faktiskt.

Och det trots att ett överbryggande organ verkade i minst två år före själv avsluten i delkommunerna, de kallades Sammanläggningsdelegerade. Det var dels ett politiskt bord, och ett tjänstemannens bord, att fatta kloka beslut vid.

Sammanläggningsdelegerade byggde den centra kommunen, och tappade bort omlandet. Så blev det .....

Vi är i samma härad nu, dock mer omfattande. När, och vad blir det? Vem vet i dag? Vilka uppoffringar / satsningar tillåter vi oss göra under tiden?

Informera oss om hur motsvarigheten till tidigare Sammanläggningsdelegerde jobbar i dag med Regionbildningen.

Thomas Gür berör beslutsforumet i Svenskan den 10 januari, det är mycket läsvärt. Han funderar kring folkvalda i Riket i förhållandet till Europa. Och kommer fram till att bredda utrymmet för folkvalda i basplanet lokalt.

Vad det nu kan ha att göra med Järnvägen i Tjust? Jo, faktiskt historien har berört oss, och kommer att beröra oss i framtid också, i några former.

En fundering härvidlag: Om Oskarshamn blir platsen för slutförvaret. Då och därvidlag har det skissats på en ny järnväg, en kustjärnväg Norrköping - Kalmar och vidare ut i världen. När kommer beslutet om slutförvaring?

Före det beslutet kan ingen göra något ställningstagande alls, om järnväg mm, som jag uppfattar det.

Och i dessa dagar. Vad har Regeringen avsatt för landets infrastruktur och byggnation, som nu skall bidra till byggnation av vägar och järnvägar?// Åke Elgstrand

Kommentera här: