Varför gör dom inte sitt jobb?

En journalist skall objektivt förmedla nyheter, granska makten och kommentera skeenden och tillstånd.

Alldeles uppenbart har man brustit vad gäller klimatfrågan. I 20 år har man svalt allt som sägs, trots att det hela tiden funnits anledninga att ifrågasätta - det kallas visst att granska. Jag vet inte om det är mänsklighetens lust att fascineras av framtiden, lösnummerförsäljningen eller viljan att "förändra samhället" som gjort att denna flathet varit legio.

Ensidigt har man förmedlad Al Gores dynga, Anders Wijkmans medlöperi och Bo Ekmans dogmer. Jag kan förstå att det är spännande, jorden håller ju trots allt på att gå under - och vem vill inte vara med i en sådan tid - ungefär som Lara Lane i Stålmannen. Frågan är bara om detta tillhör verkligheten - antagligen inte. När det väl händer hinner vi nog inte komma ut med ett extranummer av kvällsblaskorna med dramatiska löpsedlar och artiklar på sidan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 23. Det har bara smällt! Borta! Finito!
För min del är jag övertygad om att det tar några miljoner år till - och då läser vi förhoppningsvis inte sagda miljö- och mentalförstörande nyhetsmedier.
Det kommer att bli ett bra forskningsämne för framtida jouralistsuderande i alla fall.

Som jag skrev i går ser man mer och mer klimatkritiska/realistiska röster i pressen. Så även i dag.

SvD har på brännpunkt i dag (31/7 -09) en artikel om att klimatlarmen skapar masspsykos. Det har sagts av många, sedan länge, men nu känns det som om det börjar nå bredare lager i folkligheten. Vi närmar oss ett "El Alemein" i och med det stora klimatmötet i Köpenhamn, vilket inte kommer att kunna resultera i så stora "klimatåtgärder" som vissa hoppas på (dom kommer ändå hävda att det var en framgång). Då måste man svänga om, lyssna på verkligheten, sätta igång med vardagsliga problem - men framför allt hitta på nya sätt att klia av världens invånare sina surt förvärvade slantar.

Enligt denna artikel arikel av Peter Sisons (veteran och nyhetsankare på BBC) i Daily MailOnline har BBC haft som policy att inte släppa fram kritiska röster i klimatfrågan. Detta trots att det hela tiden funnits reputerade forskare som inte delar rådande "koncensus".
(Tipstack Moderna Myter)

Al Gore förbrukar mer el på en vecka än 28 milj Ugander

Lite tjatigt kanske, men det illustrerar problemet.

I Afrika

• dör 2,2 milj människor/år i AIDS
• dör 1,4 milj människor/år i lunginfektioner
• dör 1 milj människor/år i malaria
• dör 700.000 människor/år i magåkommor.

Västvärlden säger att det största hotet är klimatet. Afrikanerna är redan under en fruktansvärd press som ingen bryr sig om. Den genomsnittlige afrikanen har en levnadsstandard sämre än den var i USA för 100 år sedan, trots detta försöker vi tala om för dom att de inte skall utveckla elförsörjningen eller skaffa bilar - för det kan förstöra klimatet.

Al Gore och IPCCs Yvo de Boer förespråkar att världen skall gå på energidiet. Vad tycker Afrika om det? Dom har inte bara gått på diet - dom har gått på svältkur i alla tider samtidigt som de roffats på alla sina tillgångar!

Under tiden gör Al Gore av med mer el på en vecka än vad 28 milj Ugander gör av med på ett år!

Här bor han - Goraklet från Nashville:
Detta skriver Fiona Kobusingye
i An Honest Climate Debate. Tack för tipset En kättares notiser....

Vad är viktigast?

Jag har tjatat om det förut men det kan vi gott ta en gång till. Världen har många akuta problem som är viktigare att lösa än det påstådda klimathotet. Lösningarna för klimatet leder inte till något annat än ökade skatter, ökad korruption, felaktiga satsningar för energiproduktion etc. - kort sagt ett gigatiskt slöseri med begränsade resurser. De problem vi känner till i dag kommer definitivt inte att lösas. Rädda Barnen har en kapanj som bekriver deras syn på problemen - väl så tänkvärt.Tack för idén, Klimatbluffen