Megalomanin i Västervik frodas

Västervik utgör ett effektivt lås i Gamlebyvikens mynning. På den tiden landet var tvunget att försvaras gjordes det med en fästning. Stegeholms fästning kunde förgöra alla försök att segla in i viken och där inne leva djävulen med allt och alla.
När jag var liten fungerade hamnen i Gamleby , min pappa skeppade bl.a långgran till Tyskland. Numera luktar det mest skit pga. kommunens illa fungerande avloppsrening - men det har jag skrivit om tidigare. Båtarna fick ta sig genom en öppningsbar bro vid fästningen för vidare färd ut på det stora haven. Även fiskebåtarna från tiden då det fanns fisk i haven frekventerade samma väg, till grymtandet av människorna som snällt fick sitta i sina bilar och vänta.

Där, i låset mot havet, låg det en gång en vacker restauranganläggning i trä. En sån dit alla gick för att släcka allsköns lustar. Anläggningen brann upp och ersattes med ett hus i gammal god 50-tals anda. Huset kom även det att inrymma restaurang, danslokal mm. Huset byggdes som en sommarlokal varvid åretruntverksamhet försvårades av stigande uppvärmningskostnader, och uteblivna gäster pga. kylan i lokalerna.
Då, som nu, var Västervik litet och turistsäsongen kort innebärande att det inte gick att finna lönsamhet i byggnaden.

Huset blev stående tomt till dess att en av kommunens "vassatste knivar i lådan" kom på den briljanta idén att göra om huset till - Visans Hus. Han hade nämligen kommit på att Visan, bara för att man, i den numera ruinifierade fästningen, under några år hyst en visfestival för ca. 6.000 personer, skulle komma att bli en besöksmagnet utan dess like. 100.000 besökare/år var det tänkt, men vartefter pengarna rullade ökade man det till 200.000 - det måste ju gå ihop sig.
Det blev en cirkus utan dess like med projekt, EU pengar och massa fåniga konsulter som levde gott på den uppkomna guldkalven. Det utlystes bl.a. en arkitekttävling för den som ville vara med och utforma ett landmärke för Västervik - i magnitud av Operahuset i Sidney (snacka om megalomani!) Trots att det bildades en förening, med Landshövdingen som orförande och Björn Ulvaeus som ledamot, sket sig naturligtvis hela projektet. Visan är nämligen ingen turistmagnet kom man på när det rullat åtskillga miljoner av våra surt förvärvade skattepengar.

Och där låg 50-talshuset lika tomt som vanligt. Helt ovetande om cirkusen som pågått i dess namn.

Nya tag, nya idéer! Björn Ulvaeus köper huset (vet inte exakt hur det gått till rent formellt - huset ligger på ofri grund med kommunen som markägare). Han vill riva och bygga nytt med Sandell som arkitekt. Det han vill bygga är rent ut sagt skitfult! (han är ju kontroversiell, Sandell) Det ser ut som ett gäng containrar, i orange, som staplats på hög, där i det vackra låset mellan Östersjön och Gamlebyviken.
Nu börjar folk vakna och så där lite tyst, försiktigt svenskt, vädra sin mening om det estetiska. Det är ingen som har något emot att det byggs, så ej heller jag, utan snarare vad som byggs.

Politikerna ligger fortfarande i sin dvala, berusade av bygdens son som vill komma tillbaka och dela med sig av allt han skapat ute i världen. I själva verket bidrar han med lite emedan det genomkorrumperade PEAB tar resten.

Cirkusen rullar alltså vidare och megalomanin kring landmärket frodas. Å andra sidan så var väl läget ungefär det samma när fästningen byggdes. Minnet av de grabbarna står sig än - lika länge kommer inte PEABs och Björns verk att stå sig. Den som lever får se!

PS. Tänk vad man kan hitta i VT! DS.

Världen är inte rättvis

Nato, med benägen spaningshjälp från svenska Jas plan, bombar i Libyen. Syftet sägs vara att "skydda" civila. Vem dessa civila är tycks vara oklart för helt klart finns det civila även på Khadaffisidan. Nato börjar bädda för marktrupp, först i form av "rådgivare" till hönsen (dom hade blivit fockade från den forna svenska grundutbildningen t.o.m) som bara springer runt och skjuter i luften. Libyenäventyret kommer att bli långt - och pinsamt.

Som bekant protesterar dom lite varstans i arabvärlden. Folk börjar få upp ögonen för frihet och demokrati i dessa länder vars ledarskikt oftast är bestyckat med "riktiga diktatorer" - såna vi hade till för 60-70 år sedan. Diktatorer som "rensar ut" och mördar meningsmotståndare och/eller medborgare av annan ras eller religion. Diktatorer som smusslar undan landets medel för egen vinnings skull. Riktiga skithögar, kort sagt.
De senaste dagarn är det Syrien som ligger i topp. Där skjuts det civila, djävlar i det. Det ska bli intressant att se om dessa civila är värda USAs/Natos räddningsaktioner.

Alldeles uppenbart har de civila i Gazaremasan inte varit särskilt mycket värda för världspolitiken. Där skjuts ungdomar i huve´t så att dom kan slita ut, och sälja, inälverna utan att världssamfundet kommer på tanken att "rädda civila".

Världspolitik är vad det handlar om. Då är det varken empati, demokrati eller rättvisa som gäller. Det är makt!

Kommunal barnomsorg 2011

Ansvar innebär skyldigheter, skyldigheter kostar pengar. Kommunerna/offentligheten tar ofta på sig ett stort ansvar - många gånger ett ansvar som vi skulle kunna ta själva. Inte sällan resulterar detta ansvar i omfattande regelverk, t.ex. inom jordbruk, hotell/restaurang, folkölsförsäljning mm. En restaurang skall tillse att regelverket fullföljs och kommunen är tillsynsmyndighet. Eftersom regelverket är omfattande finns det inte resurser att fullfölja tillsynen. Då inför man sk. egentillsyn innebärande att restaurangägaren får gå på kurs för att lära sig hur tillsynen skall gå till. Restaurangägaren får självklart själv bekosta kursen, som krönes med ett intyg på tjockt papper - och vips, så var det ansvaret uppfyllt. Kommunen har fullföljt sitt med intäktsgivande kursverksamhet, utan arbete och med fortsatt debitering för tillsyn. Lite av ett Columbi ägg således.

Ibland är det inte brist på resurser när man "delegerar" ansvaret. Det kan t.ex vara för att slippa konflikter i beslutsfattandet, som är fallet då man delegerat färdtjänsten till KLT. KLT beslutar om färdtjänst eller ej. Mer än ingen blir naturligtvis besviken och då kan KLT skylla på sina direktiv och kommunen på KLT. Fiffigt va?

I Västervik har man delegerat byggnadsunderhållet till det kommunala bostadsbolaget. Det har ställt till problem vad gäller förskolan Arabia.
Arabia är inrymd i baracker som passerat bäst-före-datum sedan länge. Så länge att Kommunfullmäktige fattat beslut om rivning och nya lokaler. Det kostar pengar och då drar man på det så länge som möjligt. Nu har det gått så långt att barnen mår dåligt och föräldrarna är, minst sagt, pissed på situationen - vilket framgår av insändare.

Normalt hade det varit politiker och tjänstemän som stått där med dumstruten. Eftersom underhållet av byggnaden är "delegerat" slipper dom all kontakt med allmänheten, eller nja - det kanske inte funkar fullt ut i det här fallet. I stället träder en överbyråkratisk chef på bostadsbolaget in och slingrar på i gammal god stil. Mätningar görs, men de kan tyvärr inte offentliggöras. Eftersom man kan tumma på offentlighetsprincipen är det inte så lätt att få ut mätresultaten.

Nu har emellertid våra politiker lagt den goda sidan till. Nu skall det minsann mätas - men det skall städas först.
Hallå! Det fattar väl vem som helst att resultaten inte blir de samma efter som före städning. Har dom tur visar mätningarna att förskolan inte är hälsofarlig, vid mättillfället. Då kan verksamheten fortsätta, bostadsbolaget förvalta på ett tag till samtidigt som tjänstemän och politiker kan ta det lungt. Ansvaret är ju "delegerat", gubevars.

Barn och föräldrar skiter vi i - det är barnomsorg 2011!