Gott Nytt År!

Så är det gamla året på väg att ta slut - igen. Som vanligt har det varit händelserikt. Som vanligt sitter tyckarna i TV sofforna och tycker att det varit EXTRA händelserikt. Har det verkligen det? Har det inte bara varit ett år som så många andra?

IGT har haft sitt händelserikaste år, vilket kanske inte är lika svårt som om 2011 skulle varit det. Antalet läsare har ökat med 200-300%, om man nu kan säga så när % inte kan bli mer än 100. Det mesta går IGTs väg. Klimathysterin håller på att dö i sitt eget träck. Jordbrukspolitiken håller på att kollapsa med en allt lägre sjävförsörjningsgrad. Energipolitiken fortsätter på slak lina men klarar sig ett tag till tack vare en varm vinter. Landsbygden utarmas för att ingen vill/kan jobba "där ute". Vargen växer och kommer att bli ett politiskt problem under det kommamnde året/åren. Ulvaeus fula hus på Slottsholmen i Västervik har fått backning och kommer att efterträdas av ett nytt förslag som jag hoppas är vackrare.

Juholt blev däremot ett överraskning. Jag missbedömde hans envishet totalt när jag trodde att han skulle pudla sig ur politiken efter bostadsskandalen eller redan efter avslöjandena om hans brottsliga sambo. Det visade sig att han hade ballar av stål, som man säger nu för tiden. Frågan är bara hur lång tid det tar innan de rostat samman. Mitt tips är att han är borta innan nästa år är slut - men se det som ett tips med Brasklapp. Man vet aldrig med Juholt.

IGT börjar närma sig målsättningen om 1.000 blogposter. I och med denna nyårshälsning finns där 908. Målsättningen borde vara uppfylld under det första kvartalet. När målet är uppfyllt och projektet genomfört väntar nya.
Till dess önskar jag er alla en riktigt trevlig nyårsfton och ett Gott Nytt År!

Mer växthusgaser i Västervik

Jag såg nedanstående notis i dagens VT:
"Utsläppen av växthusgaser i Västervik motsvarade 6,3 ton per person under 2009. Det visar ny statistik som presenteras av Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Vår Tids Utmaningar. Under 2010 ökade utsläppen i Sverige kraftigt på nationell nivå, vilket gör att utsläppen av växthusgaser ökade även i Västervik.

- Om vi ska undvika omfattande klimatkatastrofer krävs kraftfulla styrmedel för en total omställning av samhället. Både hushåll, företag och kommuner kan spara pengar på att energienergieffektivisera och minska användningen av fossil energi. För kommunens del kan besparingarna användas för vård, skola och omsorg eller för att sänka kommunalskatten, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Under 2010 ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser från 6,4 till 7,0 ton per invånare och år".

 

Den fick mig att fundera lite över tingen ordning. Avsändare är Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Vår Tids Utmaningar. Mottagare är allmänheten och syftet är att de/vi åtminstone skall lägga rubriken på minnet.

 

Avsändarna

Statistiken kommer antagligen från Naturvårdsverket. I grund och botten saknas det tillförlitliga metoder att samla in data, vilket jag skrivit om förut. Det hela blir en gissningslek. Denna soppa tas således om hand av Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Vår Tids Utmaningar.

 

Budskapet

Eftersom det ökat i Sverige som helhet utgår man ifrån att så även skett i Västervik. Hur vet dom det?

Skall vi undvika klimatkatastrof måste samhället ställas om. Jaha, hur vet dom det? Professor Lennart Bengtsson (meteorologi) menar i dagens SvD att en minskning av utsläppen inte löser problemet, vad nu problemet är.

För att pigga upp oss lite inför den påstått nödvändiga omställningen kastar dom ur sig att vinsterna som uppstår med energieffektivisering kan användas till vård- skola och omsorg. Den gamla slagdängan känns bekant på något vis, om man säger så.

 

Syftet

Självklart är syftet att skrämmas. Alla tidningar runt om i landet har fått texten varvid man helt okritiskt fyllt sin tomma tidning med ytterligare meningslöst pladder.

 

Slutsats

Naturskyddsföreningen och Vår Tids Utmaningar har inte undersökt hur det är med utsläppen i Västervik. Dom skiter i hur det är med utsläppen i Västervik. Dom bryr sig bara om att än en gång få sina namn publicerade i samband med en artikel om "klimatförändringen", som man numera kallar det som förr benämndes den globala uppvärmningen.

Utvecklingspengar till offentligheten

I dagens VT (finns inte i nätupplagan f.n) kan vi läsa om pengar som slussats till offentligheten i syfte att skapa nya jobb.

För det första kan man nog slå fast att offentligheten är dåliga på att skapa jobb, åtminstone i verksamheter som lever på egna meriter. Det blir bidrag som mer eller mindre täcker hål i den dagliga verksamheten eller skapr arbet åt diverse projektledare som med stor entusiasm och energi far runt i bygderna - så länge pengarna räcker. Pengarna kommer från EU och skall fördelas inom åtta "målområden".
Vi tillhör Småland och öarna (Öland och Gotland), där målsättningen varit att skapa 4.200 nya jobb - det blev 632. Hur ett "nytt jobb" definieras eller hur måluppfyllelsen mäts framgår inte av artikeln. Kanske byråkratin runt hanteringen av pengarna räknas som nya jobb - vad vet jag men det skulle i så fall inte förvåna mig.

För Västerviks del har det investerats enligt följande:
- Idrott och Turism, 150.000
- Kunskap och Innovation, 125.000
- Biogas, 1.602.968 (varför det blev så på kronan framgår inte)*
- Internationell inflyttning, 142.776
- Projekt vinst, 1.200.000**
- Trästad 2012, 490.000***

Jag tänkte beskriva de tre största projekten, de andra är bara kosmetika för att se ut som om man gör något.

* Biogas
Kommunen har ett bolag tillsammans med Tekniska Verken i Linköping. Man gör, eller försöker göra, biogas av sopor. Produktionen sker nere i krokarna av Lucernahamnen och gasen transporteras i ledning upp till Västerviks infart där det är tänkt att miljömedvetna Västervikare skall tanka sina bilar. Det gör dom inte. På sistone har de varit lite rabalder om bolaget, det förlorar mer pengar än omsättningen. Fullmäktige belssutade om ett tillskott på 1,2 miljoner. 2014 "hoppas" man på en smärre vinst, vilket bygger på att lokaltrafik och skolbussar skall gå på gas.
En investering på 1.6 miljoner för att skapa jobb blev alltså en mångårig förlust för kommunen. Förluster skapar inga jobb. Skulle tro att det sista inte är sagt i denna fråga.

** Projekt vinst
Projekt vinst verkar vara ett länsövergripande projekt inom turism. Är det så är det en fråga som Regionförbundet handlägger. Då är det ett projekt som aldrig följs. Resultatet kommer aldrig att följas upp och projektet kommer att dyka upp i ny form, med nytt namn - som grisen Särimner ungefär. Då är det självklart att det inte skapas några jobb. Här är ett KS protokoll (punkt 87) där man beslutar om medfinansiering. Med tanke på ärendemängden var det nog inte så mycket snack om de där 1,2 milj. Under punkt 6 hittar du en gammal Utkik där Gunnar Boman gläds åt att länet marknadsför turismen under projekt vinst.

*** Trästad
Det har blivit på modet med träkåkar. Syftet är att bevara och utveckla trästaden. Bevara? Står den inför ett akut rivningshot? Bygga hus i trä ger trevliga hus men är framför allt ett fiffigt sätt att binda kol. Eftersom kol i atmosfären anses vara något av det största hot människan står inför så är det en enkel match att kava åt sig lite bidrag i trästadens namn. Här kan du läsa om Arkitektbolaget som fått i uppdrag att utforma en ny stadsdel i trä.

Kommunstyrelsen skruvar sig naturligtvis som maskar när VT, för en gångs skull, ägnar sig åt lite grävande i kommunens göranden. En fråga gäller ansvaret varvid en intervjuad kommunstyrelseledamot intar den självklara hållningen att de har ett ansvar för hur pengarna används.

Kommunalrådet tycker emellertid bara att de ansvarar för "beslutet", sen lämnas pengarna över och då upphör ansvaret. Sug lite på det slingret - ansvar för beslutet - sen lämnas pengarna över. Det är bara en "riktig" politiker som kan säga så. Han blev utsedd till Årets politiker 2011.

Är det månne en evolution inom politikerkåren vi skådar?