I dag avgörs Slottsholmen

Det största på länge håller nu på att hända i Västervik. Jag har tidigare skrivit att Björn Ulvaeus tillsammans med genomkorrumperade PEAB skall bebygga Slottsholmen i Västervik. I nära anslutning till den gamla slottsruinen i centrala Västervik skall dom riva den gamla förfallna restaurangbyggnaden och ersätta den med ett skitfult jättechabrak. Massa våningar högt.


Jag tycker självklart att det är bra att det händer något, men när det händer fattar jag inte varför det måste vara så fult.
Kommer osökt att tänka på han (tror att det var Martin Ljung) som ber frun komma ut ur vebon för att hälsa på kompisen. Hon som va så ful att sågbocken gick ut, när ho gick in i vebon.
- Näh, du behöver inte ta på dig skynket - vi ska bara se hur ful du ä.

I dag skall fullmäktige fatta beslut. Sannolikt i positiv riktning eftersom en stor kritisk röst, Olof Nimhet, VDM, som av en händelse, har semester. Sista orden är inte sagt. Det finns de som anser att det strider mot lagen, vilket antagligen att prövas innan det blir aktuellt med byggstart. Det sätter ju i alla fall lite fart i ankdammen - och det är ju kul.

Återkommer således.

Lite tankar ur dagens VT. Här, här och här

Dags att ladda om - med vad?

Man ska inte säga "vad var det jag sade" men det börjar kännas motigt att inte göra det vad gäller klimatrörelsen. Dagligen läser vi om människor som öppet kritiserar teserna. Dagligen läser vi också om den nya ammunition den gröna rörelsen har i magasinet - bl.a. den biologiska mångfalden. Visserligen skjuter dom med lite olika laddningar i form av vatten, bilologisk mångfald, matförsörjning mm.mm. Vi kommer snart se klimatrörelsens nästa huvudfokus. Vi kommer att se dess uppgång och fall. Vi kommer att få betala för att hålla dom på mattan. Denna kamp är helt enkelt fantastisk.

TCS citerar professor Mead med anledning av hans kommentarer som en följd av en artikel författad av ingen mindre än den insomnade, och fd. vicepresident, Al Gore (massa bra länkar för den intresserade).

Mead samanfattar enligt följande:
Gores misslyckanden handlar inte bara om ledarskap. Den strategiska vision som han utformade för den globala gröna rörelsen har totalt misslyckats. Detta är ingen tillfällighet; hela den gröna policyvisionen var så dåligt genomtänkt, så slarvigt konstruerad, så obalanserad och så full av motsägelser att den bara kunde frodas bland aktivister och entusiaster. Så fort den politiska kraften inom klimatrörelsen, understödd av en överslätande och okritisk press, hade pressat in klimatagendan i den riktiga politiken så var misslyckandet oundvikligt. Den enda frågan var huruvida den gröna härdsmältan skulle inträffa före eller efter det att rörelsen hade åstadkommit ett omfattande och bindande avtal om växthusgaserna.

Den frågan har nu besvarats; rörelsen misslyckades innan den fått sitt avtal, och medan media och etablissemanget fortfarande på det stora hela inte klarat av att analysera denna utveckling och dra konsekvenserna av den, så har den globala klimatrörelsen blivit den sortens pinsamhet som de intellektuella föredrar att ignorera.


Jag tror att IGT i och med detta kan sluta tänka på vicepresidenten. Han får väl dra sig tillbaka och räkna pengarna han tjänat på klimatcirkusen. Någon nytta gjorde han säkert här på jorden - om inte annat för sig själv.

Stabilare matpriser

G20 länderna har haft möte. Nu snackar man inte längre om bankkris, klimatkris eller Greklandskris. Nu är det matpriser som gäller. Matpriserna är alla politikers mardröm. Tänk att vakna en morron när mjölken kostar 12 kronor i stället för 8. Då måste vilken politiker som helst tänka till, ha en plan, det är den egna existensen som står på spel.

Jag har haft oändliga diskussioner om jordbruksstödet. I dessa diskussioner ventileras tankar som att det bara är stora markägare i Skåne som kakar in massa pengar, att marknaden skulle kunna avregleras eller att EU bara är skit.

I någon mening ligger det något i alla påståenden. De stora markägarna får mycket pengar just för att de är stora, marknaden skulle mycket väl kunna avregleras och EU är skit. Om det inte vore för ett litet om - politiken.

Ingen politiker vågar helt enkelt ta risken med skenande matpriser, sjunkande är OK - då kan dom slå sig för bröstet och säga att det är pga. dom. Enda sättet att hålla stabila matpriser är att reglera marknaden. Uppfinningsrikedomen är oändlig och har vid det här laget urartat till en byråkrati långt utöver det acceptabla.

Under G20 mötet kläcktes idén att matpriserna skulle kunna hållas i chack bara man visste råvaruläget på jorden. Tanken går oneligen att förstå men jag säger bara. Lycka Till!

Ett experiment skulle kunna vara att avreglera marknaden, minska byråkratin och låta människor få disponera en större del av sin inkomst. Eller. Är verkligen politiken/byråkratin det effektivaste/billigaste sättet att skapa en fungerande livsmedelsmarknad? Ingen ny fråga men inte desto mindre aktuell.