Nu har Tyskarna bestämt sig

Tyskland har beslutat att stänga ner kärnkraften till 2022. De sju kärnkraftverk som stängdes i panik efter olyckan i Japan kommer inte att återstartas.

Vad är detta? Allt sedan elektrifieringens början har man eftesträvat säker och billig el. El har, i synnerhet för Sverige, varit en viktig del i basindustrin. I Norge insåg man tidigt att det fanns goda förutsättningar för elproduktion men man saknade något att använda den till. Industrier (t.ex. saltpeter och aluminium) förlades intill kraftverken. I Sverige blev vi stora på stål och skogsprodukter. I och med detta har, såväl Sverige som Norge, förädlat en relativt billig naturresurs i form av rinnande vatten till inkomstbringande exportprodukter.

Nu, mer än hundra år efter elektrifieringen, är det något ljushuvud som kommit på att Europa är en och samma elmarknad - eller så är dom bara smarta och vill klå oss på vår el. Ett antal giribukar på elbolagen skrattar hela vägen till banken när de, genom det idiotiska marginalprissättningssystemet, tar ut överpriser som en följd av, vad dom kallar, utbud/efterfrågan. Kort innebärande att de säljer el billigt producerad av vatten i fyllda dammar under sommaren, när det betalas mer i Europa. Senare, när vår efterfrågan ökar, produceras el av resten i dammarna till ett pris av dyr importerad kolel på marginalen. Till oss säger de att elen är dyr för att dammarna inte innehåller tillräckligt med vatten. Elen blir så dyr att delar av basindustrin stänger ner, Orrefors lägger ner delar av sin, historiska och mycket uppskattade, produktion, småföretag och enskilda dignar under oket av höga elpriser.

För Tyskland innebär beslutet ett ökat behov av importerad el, ökad produktion av kolel och ett ökat beroende av skurkarna i Ryssland. För vår del blir elen än dyrare. Ett annat alternativ är förstås att det blir en liknande politisk träta som vi haft de senaste 30 åren.

Vad var det som hände? Från att se elen som en insatsvara i produktionen har den blivit en handelsvara i sig. Vi har alltså gått från en hög förädling till en låg. Frågan är om Europa klarar sig genom denna låga förädlingsgrad. För mig är det obegripligt hur det skulle kunna vara bättre att exportera ren el och flis än stål, bilar och papper. Kanske är produkterna förlegade men nog vore det bättre att produktutveckla än att industrialisera landskapet och ruinera folket bara för att Tyskland faller i farstun för gröna extremister.

Europa är on it´s way down.

Utopi blir diktatur

En fast övertygelse om det perfekta samhället leder oftast till diktatur. Vi har sett det i Ryska (som många svenskar tyckte var OK), Tyska (som många svenskar tyckte var OK), PolPot (som många svenskar tyckte var OK) och Maos (som många svenskar tyckte var OK) regimer. Tanken må vara fin men är ofta så extrem att en stor del av invånarna inte delar den. I många fall bekostas den av befolkningen genom förlust av frihet, egendom och inte sällan livet. I sin blomstring har vi vad vi i dagligt tal kallar en diktatur.
Tro nu för allt i världen att det är slut med diktaturer bara för att vi har ett begrepp vi kallar demokrati. Det finns många som dagligen jobbar mot demokratin, ibland mot eget vetande, ibland i en ideologisk dimma och ibland av ren illvilja.

Varje diktatur har sin tid och den finner näring i tidens strömningar. Den ryska diktaturen var en reaktion mot hundraårigt förtryck och envälde. Den tyska växte ur stora umbäranden efter en dålig fredsöverenskommelse efter första världskriget. Inte sällan handlar det om en stor inre eller yttre fiende som man kan få människor att enas runt.

Så, vad har vi för diktaturer  i vardande om vi inte passar upp? Ännu så länge har den inget namn men den kan väl få heta den gröna ditaturen, så länge. I grund och botten handlar det om avkarboniseringen, dvs. få bort den förhatliga koldioxiden (fienden) ur atmosfären för att därigenom rädda jorden.

Enligt WBGU, som är rådgivare till den Tyska regeringen har de i ett program de kallar "Socialt kontrakt för hållbarhet stakat ut vägen enligt följande:
1. Förstärkning av den nationella statsmakten
2. Ett intensivt globalt samarbete
3. Slutligen ett globalt styre genom EU, Världsbanken, FN mm.

Chef för WBGU är Hans Joachim Schnellnhuber, tillika Angela Merkels rådgivare i klimatfrågor. Medförfattare i rapporten är socialdemokraten Fritz Vahrenholt som säger att ”Världens invånare måste enas om normerna för hållbarhet och i gengäld ge upp sina spontana önskemål" och att garanten för detta är en "formande stat". WBGU medger att en avkarbonisering endast kan uppnås genom begränsningar i demokratin såväl nationellt som internationellt.

Det är inget skoj detta! Det finns många, många människor där ute som är fast övertygade om att man med koldioxiden som fiende kan ta herraväldet över hela jorden. I stort genom att alla länder sluter avtal om CO2 utsläpp, som skall kontrolleras och, vid misslyckande, bestraffas av en överstatlig organisation. Nationellt kommer vi att styras av personliga utsläppsrätter, nationella utsläppsrätter, skatter, avgifter, naturreservat, transportbegränsningar, uppvärmningesbegränsningar, certifieringar, yrkesförbud m.m. Uppfinningsrikedomen att sno oss på pengar och/eller egendom kommer att blomstra. Ett brott mot "klimatet" kommer att anses värre än ett brott mot dina medmänniskor (stöld, våld), precis som ett brott mot staten ansågs värre än ett brott mot enskilda i socialistiska stater, där tyvärr Sverige måste räknas in. Vi har en gammal fin tradition även i detta.
Vi dumma människor tror på orden om demokrati. När det pratas som mest om demokratin är den som mest utsatt, precis som med freden.

Om vi inte protesterar mot utopierna kommer de att växa sig fast och slutligen bli en hemsko i utvecklingen för decennier framåt. I Tyskland är dom på god väg, stärkta av sina goda traditioner, genom makt av Die Grüne i flera delstater, nedläggning kol- och kärnkraft. Hur ska man klara utvecklingen då? Vilka krav kommer dom att ha på sin omgivning? Elleveranser?

Vill vi vara med i den dansen? Jamsar vi med är vi bara där en dag utan att "någon visste vad som hände". När vi väl är av med det kommer ingen, inte ens den medlöpande pressen, att medge sin egen medverkan. Och så går livet vidare - den Gröna utopismen blir efter ett tag bara ett hack i den mänskliga utvecklingskurvan.

Den här Schnellnhuber var med vid "rättegången", jorden vs. mänskligheten, som avhölls tillsammans med ett antal Nobelpristagare i Stockholm härförleden. Kungliga Vetenskapsakademien hade lånat sig till jippot som arragerats av Johan Rockströms SRC. Rockström och vår lille miljöminster Cargren skriver i DN

"För att undvika en katastrofal klimatförändring gör många forskare bedömningen att världens koldioxidutsläpp från fossila energikällor i princip måste upphöra till år 2050."


Kan dom visas tyligare - maktambitionerna? Utopierna? Megalomanin?

Här skriver Ingemar Nordin om samma tema.