I morron dagis för IGT?

Jag har gett mig tusan på att i praktiken försöka förstå hur alla dessa tjänstemän och politiker tänker i klimatfrågan.

Jag tänker som så att om vi verkligen står inför ett allvarligt hot mot vår existens måste något göras och det är nu! Mycket tyder emellertid på att det hela handlar om makt och pengar - eller politik om du så vill. Med tanke på tidigare övningar så kan jag inte tro att någon tar det på allvar, mer än för sin egen överlevnads skull.

I morron är det stort klimatmöte i Kalmar, dit folk kommer att resa från vårt avlånga län med bil. För egen del blir det närmare 400 km och jag tänker ta den stora bilen, SUVen som det kallas bland klimathysteriker, för jag tycker att det vore bra med ett varmare klimat. Jag är åtminstone ärlig med det här, tjänstemännen som förhandlat sig till tjänstebil smyger naturligtvis. OBS! Ironi.

Skulle jag åka kollektivt (dieseldrivet tåg) till Kalmar för ett möte i morron kl.09.00 får jag åka hemifrån i kväll vid 8-tiden för att vara i Kalmar fram emot midnatt. Hotellövernattning och taxi till konferensnläggningen vid brofästet i morron bitti, taxi och väntan efter genomförd konferens. Jag kan åka hem vid 8 tiden på kvällen för att anlända Falerum vid elvatiden. Totalkostnaden för tågresan blir 750 spänn exklusive övernattning och taxi. Bränslet för min bil 36x0,9x14,75 blir 478 kronor. Tåget är dieseldrivet.

Regeringen har en vision om ett fossilbränslefritt Sverige 2050 - om 38 år. Det har man "produktifierat" i något man kallar Färdplan 2050, vilket är det som skall diskuteras i morgon. Mötet anordnas av Länsstyrelsen och Regionförbundet med anledning av ett uppdrag om samråd Länsstyrelsen fått av Staten. Vad Regionförbundet har med saken att göra är lite mera oklart.
Kalmar län har dessutom "tagit på sig ledartröjan" - denna för....ade "ledartröja", i och med en vision om ett fossilbränslefritt Kalmar (vet ännu inte om det bara är staden eller hela länet) 2030, om 18 år således. Undrar om dom tror på det själva.

Jag har varit på Länsstyrelsedagis två gånger, vilket även rapporterats här på IGT, här, här, och konstaterat att det är amatörmässigt, kostnadskrävande och meningslöst. I morgon vet jag om så är fallet även denna gång.

Uppdatering
Rätt skall vara rätt tänkte jag och kollade KLT, Kalmar Läns Trafik, för att undersöka huruvida jag skulle kunna åka "klimatsmart" med deras fina bussar (som visst kör på RME och har inneburit skattehöjning för alla länsinnevånare). Det kan jag, så här:
- I eftermiddag avfärd från Ukna, 16.55 ankomst Kalmar 20.55. Kostnad 94:-
• Hotellövernattning
- I morgon möte hela dagen och efter det ingen buss
• Hotellövernattning
- I övermorgon hemfärd 12.34 ankomst Ukna 16.13. Kostnad 94:-

Det var ju ett lyckat experiment. I morgon tror dom att vi skall kunna hitta på något smart som gör att vi kan vara fossilbränslefria i Kalmar län om 18 år. Dream on - men jag åker ändå. Det skall bli spännande att höra. Rapport kommer, som sagt.

Vad är jäv?

Det låter alltid så fint när nya regler/lagar införs. När de prövas är det för att någon misstänks ha brutit mot reglerna. Ju krångligare regelverket är desto lättare är det att komma undan - om man har duktiga advokater vill säga.

Det enklaste vore att bara ha tio guds bud, som verkligen skulle kunna kallas en ramlagstiftning, och anse att var och en borde inse när man gör fel. Det funkar naturligtvis inte utan lagar har stiftats, tillämpats och ändrats genom åren. Ibland av rent juridiska skäl men inte sällan av politiska eller religiösa skäl.
Det finns t.ex. en lag som reglerar en kommuns ekonomiska förehavanden. Men om lagen inte säger vem som skall lagföras, hur eller med vilket straff så blir den tämligen tandlös. Det är situationen i Västerviks kommun där man f.n brottas med ett underskott från förra året om 70-80 milj, plus underskott från de tre föregående åren. Kommunens ledande tjänstemän jäspar liksom kommunalrådet. Inget kommer att hända med anledning av nyss nämnda lag.
Det finns en annan lag som säger att samhället, Landstingen, skall erbjuda likvärdig sjukvård för alla. Här uppe i Norra Kalmar län lägger landstinget av ren ovilja ner vårdecentralen. De har nu fyra veckor på sig att fixa situationen, gör de inte det bryter de mot Hälso och Sjukvårdlagen. Vem bryr sig?

Vindkraften såklart
Vindkraft är som bekant en styggelse för mig. Inte bara för vindkraften om sådan utan lika mycket för det hummel och mummel som följer i dess spår. Det kan vara en fastigheteägare om inte får bygglov för en ersättningsbyggnad på sin mark p.g.a näraliggande vindkraftverk. Det kan vara boende som får sina liv och/eller drömmar tillspillolagda. Det kan vara vindkraftsexploatörer som lurar kommuner vad gäller bullermätningar och/eller visuell påverkan. Det kan vara jäv i olika former.

Kommunalrådet i vår kommun äger mark där Eolus vind planerar vindkraftverk och jag kan se några bananrepublikiga omständigheter i det ärendet. Är det jäv eller inte?

Omgivningarna
Verken är tänkta att ligga vid den nordvästra delen av en stor havsvik i Östersjön, Syrsan, som är av stor betydelse för fritidsboende på den andra sidan viken, turism, örnar och det visuella intrycket av vår vackra skärgård. I stort sett hela vår del av Östersjökusten omfattas av Riksintresset obruten kust, förutom just Syrsan. Anledningen till att Syrsan undanhållits från Riksintresset lär vara massabruket i Västra Ed, saligen insomnat för decennier sedan. Man ville helt enkelt inte att Riksintresset skulle vara ett hinder för brukets utveckling.
I kommunen har man dillat om det här med vindkraft länge nu. I ett tidigt läge ansågs det föreslagna området som olämpligt för vindkraft. Det ändrades på tvivelaktiga grunder varvid de planerade verken fått tllstånd i olika instanser.
Trots att området inte specifikt omfattas av riksintresse så är det en ytterst olämplig placering av skäl jag angivit ovan.

Tjänstemännens förslag till lämpligt/olämpligt

Här är en gammal karta där området utpekats som olämpligt (inom rutan). Obs olika skalor på kartorna.


Här ser man hur lämpligheten förändrats. Lilamarkerat är Riksintresse obruten kust. Se hur Syrsan undantagits

Markägarna och exploatören
Jag har vid ett flertal tillfällen hävdat att Eolus vind visste vad de gjorde när man närmade sig kommunalrådet med förslag om etablering av vindkraft. Då slås två flugor i en smäll s.a.s. Å ena sidan kroknar näsan när vittringen av pengar fladdrar i luktsinnet - man blir lite mer medgörlig då. Å andra sidan får man kommunalrådet på sin sida för han kan ju inte säga ja till sitt eget och hävda det kommunala vetot för andra. Delikat situation således.

Jävsfrågan
Nu har vår lokala vindkraftsmotståndsförening, VIT, uppmärksammat frågan vilket tas upp i dagens VT. Självklart hävdar kommunalrådet att han inte har nåååågot med den förändrade lämpligheten i placeringen eller ärendet i övrigt att göra. Frågan är om han tror på det själv men han kommer säkert undan med det, tyvärr. Egentligen spelar det ingen roll om han är jävig eller inte, i alla fall inte för de människor som kommer att påverkas av verken - om de kommer upp.
"Folkmun" brukar vara en bra värdemätare på saker och ting. Det skall bli kul att se vad den kommer att hitta på kring detta. Vad man kommer att kalla vindkraftsberget t.ex.

Nu är situationen lite speciell med en en totalhavererad kommunekonomi, en politisk hjältegloria som kommit på sned och ett omtvistat vindkraftsärende. Allt med samma rolluppsättning. Vi måste vara kloka så att det inte kritik och handling urartar till "spark på den som ligger" eller mobbing - typ. I övrigt tycker jag att det är för dj...igt!

Jag slutar aldrig att häpna inför det monetäras inverkan på mänskligheten, på gott och ont. Med vindkraften är vi beredda att ödelägga/industrialisera det vackraste och mest unika vi har - vår natur. Till ingen nytta dessutom.

Gulligt är det i alla fall

Jag hade inte tänkt engagera mig i den lilla prinsessan men det går inte att låta bli. Även här ute i mediaskuggan går det inte att värja sig. Aftonbladet har en så lång sidhänvisning nedtill som inte skådats sedan Tomas Qvicks dagar -  2,4,5,6,9,11,12,13.... ja, ni vet. Än är det mamman, än pappan, namnet eller Herman Lindqvist som säger något dumt.

Låt dom vara! Dom vill ha lugn och ro så som alla andra förstagångsföräldrar, ja kanske alla föräldrar. Kommer ihåg själv hur det var, trots att det ine var jag som födde eller föddes. Släktingar och vänner bara stod i kö för att se underverken vartefter dom anlände till den jord som är deras ett tag framöver. Vadå underverk? Det vet man inte förrän långt efter! Att bara födas är väl inget under för någon annan än föräldrarna.

Alltså, låt föräldrarna vara. Låt dom uppfostra det lilla livet, förhoppningsvis i sann, god royalistisk anda så hon får "rätt" kompisar, "rätt" värderingar "rätt" man, så hon med värdighet och respekt kan axla sitt kommande uppdrag. Vad som är "rätt" är för mig tämligen klart. Resonemanget är dock tillämpbart vilket åsikt man än har.

IGT önskar därmed lycka till!

Trevlig helg på er!

Vi har vår i luften!