Kommunen trixande.. (forts. på de två före den förra bloggposten)

I Fredags eftermiddag satte sig  IGTs flygande reporter i bilen för att glad i hågen bege sig in till den lilla staden på skäret - next to Russia.

Syftet med mötet med VDn för kommunens dotterbolag och en styrelseledamot i detsamma var att "räta ut frågetecken i VA-affären". Om det rätades får ni bedöma själva.

Själv tyckte jag mig ha en riktigt bra fråga att inleda med:

Vad är det ni köpt? Redan här svävades det på målet. Det var inga fastigheter, reningsverk ja, men bara inkråmen, ledningar ja men inte som fastighetstillbehör. Så där snurrade det på till ingen av oss verkade veta ut eller in. Som argumentationsslägga drogs det till med att det är Huvudmannaskapet man köpt - vad nu det är för anläggningstillgång.

Faktum är att kommunen bolat bort anläggningstillgångar för närmare 250 milj, vilket även står upptaget i not i årsredovisningen (där det står att man avyttrat anläggningstillgångar inom VA). Faktum är också att bolaget bokat upp motsvarande värde som anläggningstillgångar. Frågan är bara vad det egentligen är. Kommunen står fortfarande som ägare av alla fastigheter där sålda anläggningar utgör fastighetstillbehör och de står fortfarande som ledningsrättsinnehavare i förekommande fall.

Någonstans har jag en känsla av att man insett vidden av lagfartskostnader och Lantmäteriförrättningskostnader som man försöker undvika genom att helt enkelt skita i det/sopa det under mattan och hoppas på att ingen märker något. Men det gör vi.

Den yttersta frågan är om en kommun skall kunna bilda dotterbolag för att göra luftaffärer som denna. Skall det vara möjligt att boka anläggningstillgångar hur som helst och skapa en liten vinst här och en liten vinst där, fibbla undan skatt eller vad det nu är som kan bli resultatet.

Är inte det viktiga att VA-verksamheten sköts på ett bra och kostnadseffektivt sätt med insyn för alla och en var som vill?