Skolinspektionen räddar alla barnen ... eller?

Skolinspektione stänger Lundsbergs skola för att barnens säkerhet inte kan garanteras. Man pekar på att eleverna riskerar att utsättas för våld, övergrepp och kränkande behandling.
Rosanna Dinamarka upprepar likt gökuret historien om kvastskaftet i rumpan - en historia som ingen hört talas om, mer än från henne, och det inte finns något belägg för. I gårdagens Debatt kompletterade, hon i målande ordalag, med att skaftet beklätts md en kondom. Vad tror hon? Vad vill hon? (retorisk fråga möjligtvis)

Våld övergrepp och kränkande behandling är en lång skala. På ena sidan, om den är endimensionell vilket är tveksamt, är det fysiskt våld vilket är helt oacceptabelt - what so ever. På andra sidan finner vi "artigheter" i form av att man skall hälsa, stå upp för äldre och ta av sig mössan i klassrummet - även det betraktas av Skolinspektionen som ett övergrepp. En ledare i dagens Västervikstidning beskriver detta på ett bra sätt.

Jag tänkte i följande bloggposter beskriva några utvalda Lundsbergselevers situation och på vilket sätt de "räddas" av Skolinspektionens agerande - eller övergrepp som jag tycker är mer passande.

Tänk er en ambitiös flicka som går sista året på Lundsberg. Hon är social, sportig, uppskattad av kompisar och trivs fantastikskt bra på Lundsberg. Ni vet redan att de flesta elver trivs på Lundsberg, men tror det kanske inte. Låt oss tala om hennes framtid när hon skall gå sista året i en ny skola.

Dagen samhälle kräver höga studieresultat. För att komma in på den vidareutbildning du vill, Handels, Medicin, Teknis etc., måste du ha full pott. Betygsinflation eller inte så kräver det en arbetsinsats utöver det vanliga. Lundsberg har utan tvekan levererat förutsättningar för de som vill få bra betyg och därmed lägga grunden för en ljus framtid.

Numera speglar inte betygen betygssättningen den sista terminen. Betygen sätts efter resultat inte, som på vår tid, en konstruerad normalfördelningskurva. Betygen speglar hela gymnasietiden och då är det viktigt med kontinuitet. Självklart är det bättre att ha en och samma lärare som har god pedagogik och kunskapsförmedling  för ögonen än att få nya lärare hela tiden. Självklart är det bättre att ha genomtänkta läromedel som stödjer en linje än tvärt om. Det behöver man inte vara någon Higgins för att räkna ut. Lundsberg har framgångsrikt jobbat mycket med detta. Jag vet, jag har haft tre barn där.

När skolan stänger skall alla elever kontakta sin "hemkommun" som är skyldiga att erbjuda studiemöjligheter. Bor du i Stockholm, som den här flickan gör, är alla "bra skolor" fulltecknade. Med bra skolor menar jag då de skolor som har kapacitet att leverera det Lundsberg gjort men även deras fysiska belägenhet. Bor du i innerstan vill du gå i skolan i innerstan - så enkelt är det och tyck vad du vill om det.

Nu riskerar denna lovande flicka att hamna i en skola långt borta, med en stökigare omgivning, helt andra läromedel, annorlunda pedagogik och risk för ett negativt bemötande. Risken är att hon inte mäktar med att fullfölja sin inslagna väg som hittills gett henne de goda betygen vilket i sin tur gör att hon inte kommer in på den utbildning hon vill som leder till att hennes liv blir helt annorlunda än det hon hade fått om hon gått ut Lundsberg. Jag påstår inte att hon kommer att sluta på "plattan" men jag menar bestämt att livet får en annan utveckling pga. detta.

Är det att "rädda" barnen? Från vad? Till vad?

Som ni ser talar jag inte klartext, som jag brukar. Även IGT har sina begränsningar och i en känslig fråga som denna kan det vara bra att överlåta lite åt läsaren.

Men bara lite från mig - ändå: Om det inte är ett övergrepp att riskera 400 personers framtid vet inte jag vad som är övergrepp. Jag kan inte se något liknande i modern svensk myndighetsutövning - i alla fall inte under fredstid.

Jag återkommer med några fler berättelser.
Ha nu en riktigt trevlig helg och önska alla Lundsbergselever, anställda och underleverantörer att det ordnar sig.