Skolinspektionen räddar alla barnen ... eller?

Skolinspektione stänger Lundsbergs skola för att barnens säkerhet inte kan garanteras. Man pekar på att eleverna riskerar att utsättas för våld, övergrepp och kränkande behandling.
Rosanna Dinamarka upprepar likt gökuret historien om kvastskaftet i rumpan - en historia som ingen hört talas om, mer än från henne, och det inte finns något belägg för. I gårdagens Debatt kompletterade, hon i målande ordalag, med att skaftet beklätts md en kondom. Vad tror hon? Vad vill hon? (retorisk fråga möjligtvis)

Våld övergrepp och kränkande behandling är en lång skala. På ena sidan, om den är endimensionell vilket är tveksamt, är det fysiskt våld vilket är helt oacceptabelt - what so ever. På andra sidan finner vi "artigheter" i form av att man skall hälsa, stå upp för äldre och ta av sig mössan i klassrummet - även det betraktas av Skolinspektionen som ett övergrepp. En ledare i dagens Västervikstidning beskriver detta på ett bra sätt.

Jag tänkte i följande bloggposter beskriva några utvalda Lundsbergselevers situation och på vilket sätt de "räddas" av Skolinspektionens agerande - eller övergrepp som jag tycker är mer passande.

Tänk er en ambitiös flicka som går sista året på Lundsberg. Hon är social, sportig, uppskattad av kompisar och trivs fantastikskt bra på Lundsberg. Ni vet redan att de flesta elver trivs på Lundsberg, men tror det kanske inte. Låt oss tala om hennes framtid när hon skall gå sista året i en ny skola.

Dagen samhälle kräver höga studieresultat. För att komma in på den vidareutbildning du vill, Handels, Medicin, Teknis etc., måste du ha full pott. Betygsinflation eller inte så kräver det en arbetsinsats utöver det vanliga. Lundsberg har utan tvekan levererat förutsättningar för de som vill få bra betyg och därmed lägga grunden för en ljus framtid.

Numera speglar inte betygen betygssättningen den sista terminen. Betygen sätts efter resultat inte, som på vår tid, en konstruerad normalfördelningskurva. Betygen speglar hela gymnasietiden och då är det viktigt med kontinuitet. Självklart är det bättre att ha en och samma lärare som har god pedagogik och kunskapsförmedling  för ögonen än att få nya lärare hela tiden. Självklart är det bättre att ha genomtänkta läromedel som stödjer en linje än tvärt om. Det behöver man inte vara någon Higgins för att räkna ut. Lundsberg har framgångsrikt jobbat mycket med detta. Jag vet, jag har haft tre barn där.

När skolan stänger skall alla elever kontakta sin "hemkommun" som är skyldiga att erbjuda studiemöjligheter. Bor du i Stockholm, som den här flickan gör, är alla "bra skolor" fulltecknade. Med bra skolor menar jag då de skolor som har kapacitet att leverera det Lundsberg gjort men även deras fysiska belägenhet. Bor du i innerstan vill du gå i skolan i innerstan - så enkelt är det och tyck vad du vill om det.

Nu riskerar denna lovande flicka att hamna i en skola långt borta, med en stökigare omgivning, helt andra läromedel, annorlunda pedagogik och risk för ett negativt bemötande. Risken är att hon inte mäktar med att fullfölja sin inslagna väg som hittills gett henne de goda betygen vilket i sin tur gör att hon inte kommer in på den utbildning hon vill som leder till att hennes liv blir helt annorlunda än det hon hade fått om hon gått ut Lundsberg. Jag påstår inte att hon kommer att sluta på "plattan" men jag menar bestämt att livet får en annan utveckling pga. detta.

Är det att "rädda" barnen? Från vad? Till vad?

Som ni ser talar jag inte klartext, som jag brukar. Även IGT har sina begränsningar och i en känslig fråga som denna kan det vara bra att överlåta lite åt läsaren.

Men bara lite från mig - ändå: Om det inte är ett övergrepp att riskera 400 personers framtid vet inte jag vad som är övergrepp. Jag kan inte se något liknande i modern svensk myndighetsutövning - i alla fall inte under fredstid.

Jag återkommer med några fler berättelser.
Ha nu en riktigt trevlig helg och önska alla Lundsbergselever, anställda och underleverantörer att det ordnar sig.

Skolinspektionen stänger Lundsberg

I går beslutade Skolinspektionen att Lundsbergs skola skulle få tillfälligt driftsstopp under max 6 månader.
 
Lundsbergs Skola har funnits i närmare 120 år. Det är en internatskola efter Engelsk modell där eleverna bor på olika elevhem runt den gemensamma skolan. Skolans traditioner har sina rötter i uttrycket "en sund själ i en sund kropp" vilket innebär mycket idrott, bra utbildning och unikt kamratskap. Ofta knyts band för livet.
 
I äldre dagar kunde man gå på Lundsberg i 6, 8, 10 år - precis som på Engelska internatskolor. Samhället utvecklas och i viss mån kan man väl säga att tiden sprungit ifrån den ursprungliga tanken med Lundsberg. Det första som hände var att även flickor tilläts som elever i slutet av 60-talet.
 
Under senare år har skolans traditioner ifrågasatts mer och mer av föräldrar, skolinspektion, journalistkåren och den stora allmänheten. Med Jan Guillos bok, Ondskan, vet "alla" "allt" om en internatskolas väsen och miljö.
 
I grunden bygger en internatskola på "kamratuppfostran" - i dagligt tal synonymt med pennalism. Som gammal elev och förälder skulle jag kort beskriva det som att de äldre eleverna uppfostrar de yngre.
Instrumenten för detta är strikta regler som bygger på ansvar och skyldigheter för elevhemmets sysslor. Det kan handla om vem som skall duka ut disk, hur man beter sig inför äldre (t.ex. föräldrar), när man skall läsa läxor eller gå till sängs på kvällen.
 
Någonstans är nog ett strikt regelverk nödvändigt om man vill hålla ordning på 35 bångstyriga ungdomar. Många av de som ifrågasätter reglerna ser det som en personlig kränkning att en ungdom skall ställa sig upp när en äldre (inte elev) kommer in i rummet, ta av sig mössan när man hälsar eller, hemska tanke, behöva sitta rak i ryggen när man äter. Man talar allmänt om vikten av "social kompetens" ute i samhället. Ingen tycks emellertid vara villig att skapa denna kompetens eller, vad man i dagligt tal, skulle kunna kalla god uppfostran.
 
Makt har en tendens att missbrukas, så även på Lundsberg, vilket lett till att Skolinspektionen satt skolan under lupp sedan ett år tillbaka. Trots att skolan genomfört ett gediget program för att ändra traditionerna i en mer modern anda har några elever löpt amok och, helt oförlåtligt, brutit mot klart uttalade regler och anvisningar.
 
Detta föranledde Skolinspektionen att dra in drifttillståndet med omedelbar verkan.
- Beslutet innebär att närmare 200 elever står utan skola fr.o.m i dag.
- Beslutet innebär att närmare 80 anställda står utan jobb fr.o.m i dag.
- Beslutet innebär att närmare 100 underleverantörer står utan kund fr.o.m i dag.
 
Vad gäller eleverna är det inte så enkelt att de åker hem och tas om hand av sin "hemkommun". För många är Lundsberg deras hem. Föräldrarna kanske bor utomlands, familjen kan vara splittrad eller så bor man så byngligt till att den kommunala skolan inte är något alternativ. Hur fixar man nytt hem/ny skolgång - bara så där?
 
Det är många bland personalen som slagit ner sina bopålar i den Värmländska skogen runt skolan. Det är många från Storfors som hittat sin utkomst på skolan, vilket inte är så lätt på andra håll ute i kommunen. Hur lätt är det för dessa människor att hitta ett nytt jobb och en ny livssituation på en dag?
 
Underleverantörerna är många. Transporter, mat, skolmateriel - ja det är mycket som behövs på en plats där det ständigt vistas ca. 300 personer. Hur lätt är det för dessa att ersätta intäkterna från en förlorad kund?
 
Mobbing, övergrepp, utfrysning eller vad man nu vill kalla det, skall ingen behöva utstå. Tyvärr är det en av mänsklighetens svarta sidor som poppar upp när man minst anar det. Det måste ständigt motarbetas varhelst det dyker upp, vare sig det handlar om Statsministern som mobbar sina undersåtar eller busen som pucklar på plugghästen på skolgården!
 
Det tycks vara lätt att å ena sidan, i bombastiska ordalag, fördöma "övergrepp" samtidigt som man genomför ett gigantiskt övergrepp på 200 elever, 100 anställda, 100 underleverantörer och en kommun som får ett stort hål i sin kassa.

Så gick det till.....

Professor Emeritus Gösta Walin skriver om miljörörelsen i stort och klimatfrågan i synnerhet i denna artikel på Newsmill.
 
Jag har ingen anledning att kommentera, jag har skrivit mycket om klimathysterin allt sedan IGTs tillblivelse så Walins artikel får tala för sig själv.
 
Den kan vara nyttig för Dig som tror att jorden skall gå under p.g.a "koldioxidutsläpp" eller för dig som tror att människan skulle kunna "rädda" något som inte är hotat genom att betala avlatspengar till obskyra trädplanterande företag som säljer "klimatkompensation" -  samtidigt som ni drar med hela familjen runt jorden för lite sol.
 
Håll till godo!
 
Tack för tipset, Björn Olsson vi FB