Skolinspektionen stänger Lundsberg

I går beslutade Skolinspektionen att Lundsbergs skola skulle få tillfälligt driftsstopp under max 6 månader.
 
Lundsbergs Skola har funnits i närmare 120 år. Det är en internatskola efter Engelsk modell där eleverna bor på olika elevhem runt den gemensamma skolan. Skolans traditioner har sina rötter i uttrycket "en sund själ i en sund kropp" vilket innebär mycket idrott, bra utbildning och unikt kamratskap. Ofta knyts band för livet.
 
I äldre dagar kunde man gå på Lundsberg i 6, 8, 10 år - precis som på Engelska internatskolor. Samhället utvecklas och i viss mån kan man väl säga att tiden sprungit ifrån den ursprungliga tanken med Lundsberg. Det första som hände var att även flickor tilläts som elever i slutet av 60-talet.
 
Under senare år har skolans traditioner ifrågasatts mer och mer av föräldrar, skolinspektion, journalistkåren och den stora allmänheten. Med Jan Guillos bok, Ondskan, vet "alla" "allt" om en internatskolas väsen och miljö.
 
I grunden bygger en internatskola på "kamratuppfostran" - i dagligt tal synonymt med pennalism. Som gammal elev och förälder skulle jag kort beskriva det som att de äldre eleverna uppfostrar de yngre.
Instrumenten för detta är strikta regler som bygger på ansvar och skyldigheter för elevhemmets sysslor. Det kan handla om vem som skall duka ut disk, hur man beter sig inför äldre (t.ex. föräldrar), när man skall läsa läxor eller gå till sängs på kvällen.
 
Någonstans är nog ett strikt regelverk nödvändigt om man vill hålla ordning på 35 bångstyriga ungdomar. Många av de som ifrågasätter reglerna ser det som en personlig kränkning att en ungdom skall ställa sig upp när en äldre (inte elev) kommer in i rummet, ta av sig mössan när man hälsar eller, hemska tanke, behöva sitta rak i ryggen när man äter. Man talar allmänt om vikten av "social kompetens" ute i samhället. Ingen tycks emellertid vara villig att skapa denna kompetens eller, vad man i dagligt tal, skulle kunna kalla god uppfostran.
 
Makt har en tendens att missbrukas, så även på Lundsberg, vilket lett till att Skolinspektionen satt skolan under lupp sedan ett år tillbaka. Trots att skolan genomfört ett gediget program för att ändra traditionerna i en mer modern anda har några elever löpt amok och, helt oförlåtligt, brutit mot klart uttalade regler och anvisningar.
 
Detta föranledde Skolinspektionen att dra in drifttillståndet med omedelbar verkan.
- Beslutet innebär att närmare 200 elever står utan skola fr.o.m i dag.
- Beslutet innebär att närmare 80 anställda står utan jobb fr.o.m i dag.
- Beslutet innebär att närmare 100 underleverantörer står utan kund fr.o.m i dag.
 
Vad gäller eleverna är det inte så enkelt att de åker hem och tas om hand av sin "hemkommun". För många är Lundsberg deras hem. Föräldrarna kanske bor utomlands, familjen kan vara splittrad eller så bor man så byngligt till att den kommunala skolan inte är något alternativ. Hur fixar man nytt hem/ny skolgång - bara så där?
 
Det är många bland personalen som slagit ner sina bopålar i den Värmländska skogen runt skolan. Det är många från Storfors som hittat sin utkomst på skolan, vilket inte är så lätt på andra håll ute i kommunen. Hur lätt är det för dessa människor att hitta ett nytt jobb och en ny livssituation på en dag?
 
Underleverantörerna är många. Transporter, mat, skolmateriel - ja det är mycket som behövs på en plats där det ständigt vistas ca. 300 personer. Hur lätt är det för dessa att ersätta intäkterna från en förlorad kund?
 
Mobbing, övergrepp, utfrysning eller vad man nu vill kalla det, skall ingen behöva utstå. Tyvärr är det en av mänsklighetens svarta sidor som poppar upp när man minst anar det. Det måste ständigt motarbetas varhelst det dyker upp, vare sig det handlar om Statsministern som mobbar sina undersåtar eller busen som pucklar på plugghästen på skolgården!
 
Det tycks vara lätt att å ena sidan, i bombastiska ordalag, fördöma "övergrepp" samtidigt som man genomför ett gigantiskt övergrepp på 200 elever, 100 anställda, 100 underleverantörer och en kommun som får ett stort hål i sin kassa.

Kommentarer:

1 Anonym:

Lysande Wolter

Kommentera här: