Det chokar sig i kommunen

I måndags var det kommunfullmäktigesammanträde i Västervik. Demokratin i kommunens högsta beslutande organ har satts ur spel i och med att S och M gått samman. M har sparkat ut sina gamla allianspartners med badvattnet för att hoppa i säng med S, som man bort förstå inte bara haft ädla syften i detta samarbete. Det skall bli intressant att se hur M kommer ur detta. Det är bara ett och ett halvt år kvar till nästa val. Chickenrace pågår.

I en liten notis i gårdagen VT (tyvärr ej i nätbilagan) beskrivs två rapporter från externa revisorer som redovisades för ledamöterna i KF. Det var IT- verksamheten och projekt som fick utstå förödande kritik. Här kan du ladda ner rapporterna (punkt 6).

IT
Ingen verksamhet klarar sig utan IT i dagens läge, så ej heller en kommun. Enligt revisorerna finns mycket övrigt att önska av IT avdelningen såsom kundnytta, kostnadseffktivitet etc. De skriver bl.a. följande: "Det saknas i dag fastställda mål och ambitionsnivåer från den politiska ledningen gällande IT-verksamheten i Västerviks kommun".

IT halkar väldigt lätt snett. I grund och botten ställer det väldigt höga krav på kunskaper om verksamheten, utvecklings- och effektiviseringsvilja. Besitter man detta kan en IT avdelning göra stordåd för såväl verksamhet som kunder/brukare och leverantörer - det finns stora möjligheter att tänka "utanför boxen" om man vill/kan. Det ligger naturligtvis i farans riktning att en IT avdelning i en kommun inte besitter dessa förmågor och då är det lätt att fastna i gamla hjulspår, dyra tillämpningar, obsolet teknik eller hamna i klorna på dyra och dåliga leverantörer.

IT avdelningen lyder under kommunstyrelsen och det är där visionerna skall finnas - vilket det tyvärr inte gör.
 
Projekt
I och med inträdet i EU har vi översvämmats av projekt. Det startas, och pågår, en stor mängd projekt inom kommunens hägn. Ett projekt har en början och ett slut liksom syfte, metod, bemanning och ekonomi. När ett projekt påbörjas är det viktigt att veta när det skall avslutas, hur det skall avslutas och hur detta skall redovisas för de som beställt/finansierat projektet. Löpande rapportering är naturligtvis även det betydande. Revisorerna anser att det finns mycket betydande brister i kommunens hantering av projekt och skriver bl.a. följande: "Kommunens ekonomihandbok innehåller ingen tydlig beskrivning hur projektredovisning skall ske inom kommunen. Här måste utveckling ske".
 
 Sammantaget ser jag två viktiga, och kostsamma, verksamheter som kommunstyrelsen skall handlägga och som de uppenbart inte klarar av.
Egentligen är det inget annat än brist på ledarskap, skrämmande brist på ledarskap såväl politiskt som verksamhetsmäsigt. Det går helt enkelt inte att driva en verksamhet med 3.500 anställda utan ledare. Då utvecklas en ohanterlig fårskock där var och en gör efter sitt huvud och det funkar inte, har aldrig funkat och kommer aldrig att funka.
 
De här två rapporterna visar bara toppen av isberget och det är konsumenterna av kärnverksamheten som får betala kalaset i form av försämrad service!
 
Skär bort dököttet i stället för att banta ner det friska!
 
PS. Choke DS.

Allt är inte rätt - bara för att det ser bra ut

Politiken är förunderlig. I det stora är det många krafter som drar åt varsinna håll för att få gehör för sina idéer som i sin tur leder till makt och pengar. Konstigare är det nog inte - tyvärr.

Om makten vore så ädel som vissa vågar sig på att påstå vore världen full av politiker som lever precis så som de gjorde innan de gav sig in i politiken, dvs. i en relativt enkel boning, körandes ett likaledes enkelt fordon och iklädda inte allt för påkostade gångkläder. Dom finns inte!

En av alla dessa som slåss om makten är WWF. Dom gör det med ett dolt ädelt budskap där dom bl.a vill få oss att sponsra isbjörnar som inte är utrotningshotade. Dom vill också få oss att under en timme släcka ljuset i kväll för att:
• Vi skall ge en viktig signal till våra politiker
• Vi skall ändra våra vanor
• Vi skall ha 100% "förnyelsebar" elproduktion 2050
 
Dom påstår att 50% av Svenskarna står bakom Earth Hour. Fan tro´t, enligt denna enkla undersökning så är det inte sant - 73% av de röstande skall inte släcka ljuset.
 
Vår miljö är oerhört viktig och den skall tas till vara på - det tycker väl alla. Problemet är att vi inte är överens vad "miljö" är för något. I miljöns namn har vi under många år skapat nyckelbiotoper, naturreservat, Natura 2000 områden och allt vad det kan kallas. Allt i syfte att spara miljö för framtiden. Framtiden i dessa sammanhang sträcker sig möjligtvis över två mandatperioder, i värsta fall bara en. För oss som lever i "miljön" sträcker sig vår horisont över två generationer eller mer, 60, 70, 80 år framöver.
Så fort det dyker upp något som gör anspråk på "miljön" utöver sedvanligt brukande är det "miljön" som får stryka på foten vare sig det är M, C, MP, SD eller XX som bestämmer. Goda exempel på detta är vindkraft och mineralbrytning. Var tid har sina argument så det kommer mer dåliga exempel, var så säkra.
 
Vem skall bestämma hur vi skall leva? Det viktiga för oss i Sverige, som har en oerhört "grön" elproduktion som räcker till alla och är näst intill CO2 fri, är att vi har tillgång till stabil och billig el. Har vi det kan vi leva varmt och gott och industrin skapa produkter för vår landets, företagens och vår egen utveckling. Elen blir då en komponent i förädlingen och förädling skapar välstånd, men det visste du redan.
Dyr el, som är en följd av stora subventioner till onödig vindkraft, höga CO2 skatter mm skapar inte välstånd, vilket du också vet.
 
Vad är "förnyelsebar" el? Det tycks inte finnas någon objektiv definition. Flis kan väl betecknas som förnyelsebart om man tycker att det är OK att det tar sisådär 50 år att förnya. I det sammanhanget skall vi inte glömma att vi lade grunden för vårt välstånd med "förnyelsebar" energi då vi använde vår skog i gruvindustrin och gjorde södra delarna av landet näst intill fria från skog innan vi hittade nya kraftkällor.
Vindkraft kan väl vara förnyelsebart om man tycker att det är OK att man skövlar naturen, använder ovanliga jordartsmetaller i maskineriet, icke nedbrytbart material i vingarna, 1.000 ton betong i fundamenten och en överinvestering om 500% för att få fram den el som behövs. Dessutom skall du tycka att det är OK med elfritt då och då. Intermittensen och ineffektviteten var en av orsakerna till att vi slutade med vindkraft förra gången.
 
Det är en utopi med 100% förnyelsebar elproduktion om inte nya metoder såsom t.ex. vätgas/bränsleceller, kall fusion eller nya generationer kärnkraft, där vi kan använda befintligt "avfall", växer på sig.
Glöm aldrig att den teknik som ersätter en gammal måste vara bättre för att lyckas, en självklar tanke som tycks vara svår att ta till sig.
 
Så, om ni ställer er bakom WWFs ekosofiska tankar då skall ni stötta den makthungriga och penningslukande organisationen. Själv tänker jag tända upp ordentligt i kväll!
 
Den alltid tänkande Riksdagsmannen Eriksson i Ubbhult har skrivit om detta på sin blogg. En bit ner, 23/3. Jag kan tyvärr inte länka direkt till inlägget, men du hittar nog.
 
Trots kyla och en kall vår blir dagen helt fantastisk på många håll. Ut i naturen/miljön med er och njut!

Är det bara Uppdrag Granskning som kan fälla?

I spåren av det lokala debaclet jag beskrivit i tidigare blogposter har jag återigen noterat en fundamental ovilja att se bakåt, dra lärdom av misstag och utkräva ansvar, vare sig detta ligger hos politiken, kommunens tjänstemän eller bäggedera. Detta har i sin tur skapat en del frågor.
 
"Det som har hänt har hänt och det kan vi inte göra något åt - nu skall vi lägga det här bakom oss och se framåt". Denna harang är mycket vanlig i lokalpoliotiken. Varför säger man så? Sannolikt gör man sig själv en otjänst.
 
Det finns säkert många förklaringar. Det kan vara konflikträdsla - det är lättare att sopa under mattan än att utreda. När man utrett måste antagligen ansvar utkrävas av utförande tjänsteman och /eller ansvarig politiker.
Då kanske min bästa kompis, eller hemska tanke, jag själv står där i strålkastarljuset. Politik är mycket "give and take" - ena stunden tar du, andra ger du. Detta skapar en fastlåsning där du till slut korrumperas av dina egna beslut eftersom det alltid står någon där som vill ha "betalt" för tidigare eftergifter
Då är det inte så lätt att som fritidspolitiker ta ansvar och flytta undan folk från sina jobb eller uppdrag.
Har du själv sett att detta skett "av sig själv" i din kommun?
 
Men så kom Uppdrag Granskning eller Kommungranskarna som SVTs granskning av Sveriges kommuner heter. Dom har så mycket uppslag att programmet skulle kunna köras varje vecka Din livstid ut! Dom har inte kommit så långt på listan. Ett program behandlade Götene kommuns svindlande affärer med "Medeltidsparken", ett annat behandlade Leksands kommuns svindlande affärer i syfte att stötta hockeylaget. I båda fallen har kommunerna gjort en, minst sagt, slät figur där ljugandet tagit sig i uttryck av hummanden, tystnader, harklanden och rodnader framför kameran. I båda fallen har man tvingats utkräva ansvar.
 
Kan dessa fall vara de enda i vårt långa land? Skulle inte tro det.
 
Så till frågan. Är det verkligen rimligt att Kommungranskarna är den enda instans som kan utreda missförhållanden och skapa en situation där ansvar utkrävs i våra kommuner?
Om ja, vad har vi då politiker till? Hur funkar demokratin på riktigt? Skall dom inte kunna ta även obehagliga beslut, vidta obehagliga åtgärder som kanske rent av berör en själv, ens kompis eller någon man står i skuld till?
 
De flesta kommuner anpassar sig till medieklimatet och går på medieträningar (som "media" själva saluför) och upprättar mediestrategier. Vad de inte tänkt på är att ingetdera funkar när de klantat till det på riktigt. Ibland skyller man på "mediestrategin", läs den organiserade lögnen, vilket är lika korkat som att skylla på färgen när man inte gjort ett bra underarbete,
 
Själv tror jag på en frivillig revision, sammansatt av sig själv, utan ersättning från kommunen och som jobbar helt på ideel basis. Den enda garantin de skall ha är att alla tillfrågade måste svara på frågor och att alla efterfrågade handlingar skall lämnas ut utan dröjsmål.