Västervik, sopstaden!

Nu har sophanteringen i Västerviks hamn återupptagits innebärande att hamnen belamrats med en eller flera båtlaster balade sopor från England och/eller Irland.
Anledningen är att mottagarverken, där bl.a Västerås ingår, inte vill ta emot soporna i egna hamnar på grund av luktproblem.
Trots att det vore bättre av många skäl, inte minst miljöskäl, att låta båtarna gå direkt till Västerås väljer man alltså bl.a Västervik för vidarebefordran per tåg i täta i caontainers.
I en desperat jakt på intäkter för hamnen lånar Västervik ut sig till denna skitiga hantering.
 
Jag fastnade för en formulering i ingressen som lyder så här: "sopor i hamnen är något som Västerviksborna och turisterna får vänja sig vid."
• Vadå vänja sig vid?
• Vem bestämmer det?
• Skall vi vänja oss med importerade råttor och annan ohyra också?
• Är det här landsbygdsutveckling? Mig påminner det mer om kolonial utsugning av en remote landsände.
 
Om det nu är så att Västerviks innevånare måste vänja sig vid att hamnen konverteras till soptipp måste man ställa sig frågan om Västerviks politiker inte ser ett eller annat problem med detta. Västervik, liksom många andra kommuner, har under pompa och ståt just fattat beslut om "klimatstrategi" och "sopstrategi". Det är dokument med floskler staplade på varandra ( jag har skrivit om det här).
 
I "sopstrategin" ägnar man inte importerade sopor med ett ord, trots att strategin tugs av KF för någon månad sedan. Det talas emellertid i lyriska ordalag om sortering, rötning och vandringen i den så kallade "soptrappan" innebärande att vi skall gå från deponi till avsaknad av efterlämnade sopor eller ekologiska avtryck som gröningarna kallar det.
I "klimatstrategin", som är ytterligare en villig megafon i domedagsprofetiorna om jordens undergång, talas det i lyriska ordalag om biobränslen, havsnivåhöjningar och vikten av att lämna en bättre värld efter oss till våra barn och barnbarn.
 
I min värld får jag inte in den här sophanteringen i alla dessa fina ord. När det politiska dubbelmoralen blir så tydlig som här uppstår det förr eller senare politiska problem. De flesta ställer antagligen upp på att hålla rent omkring sig för det är så vi vill ha det. De flesta är säkerligen villiga att betala en slant för att få behövlig service. Men när kommunen förstör ekonomi, luft och vatten själva riskerar man en befolkning som börjar tveka och det är inte bra.
 
Självklart handlar det om pengar.
• Hamnen klarar sig inte utan detta eftersom det är svårt att hitta annat tonnage till en så liten hamn.
• Värmeverken klarar sig inte utan detta billiga bränsle.
 
Hur är det överhuvudtaget möjligt att denna situation kunde uppstå? Vem har tänkt och hur har hen tänkt?
 
Sista ordet är inte sagt i det här.

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Men varför kan inte Västerås importera sina egna sopor, till sin egen hamn, och därmed med sina egna ”bekymmer”?
Är det så att Västrås stänger av sopimporten till egen hamn under sommartid för det luktar för mycket skit då, och lämnar ut skiten till Västervik, för vidare trasport på järnväg till Västerås, och av det skälet?

I båda fallen borde vår kommun ha någon ersättning för sveda och värk, tycker jag.

Har någon myndighet vid Västerås sagt nej till importen, så är det lika illa med den samma skiten varthän den än befinner sig i bebyggda områden i hela Sverige, eller hur?
Och då bör myndighet stänga av här också.

Eller är det så att importören i Västerås (troligen deras värmeverk) själv förstår att att det går inte att belasta område och allmänhet så ”skiljaktigt” sommartid - av egen kraft så att säga - frivilligt alltså.

Vem är importör nu när det landas i Västervik?
Hur länge skall det fortgå?

Nej fort är fel ord - det går inte fort. Möten på banan. Det senaste skittåget kom in för tidigt och stod stilla på banan inne i centrala Gamleby en mycket lång tid, och bolmande sin oljerök vid tomgången hela tiden. Det var godståget som kom för tidigt, mötande rälsbussen kom i tid.
Om det inte går att stängs av loket när det står stilla så stanna godståget undanför central bebyggelse. En lastbil eller en buss, hade varit tvingad till att stänga av sin motor av miljöskäl.

Kommentera här: