Kommunala bolag är upp- och nervända världen

Förr eller senare dyker det upp "lägenhetsaffärer" i stora företag, kommunala företag eller annorstädes. Företeelsen är lätt att förstå eftersom det råder bostadsbrist i landet men framför allt brist i attraktiva lägen. Nja, brist i attraktiva lägen är det inte så mycket som kapital att anskaffa det. Det här gör att kreativiteten vad gäller åtkomsten till en prestigefylld adress, oftast i Stockholm, saknar gränser. Det har vi sett många gånger då det varit ministrar, fackpampar och direktörer som fått löpa gatlopp. Det gemensamma för dessa skandaler är att inblandad/inblandade fått avsluta sina karriärer. Hur det gått med bostaden har mig veterligen inte föjjts upp men jag kan svårligen tänka mig att de hamnat på gatan.

I den lilla kommunen har vi haft våra egna skandaler under våren, vilket jag skrivit om tidigare. Dels var det lägenheten i Stockholm som uppmärksammades av en politiker och därefter pressen (det måste hamna i pressen för att det skall bli något, vanligt hederligt sunt förnuft funkar inte i sådana här sammanhang). Det blev stor skandal där det gjordes försök till överslätande från styrelsens ordförande och diverse lögnaktiga krumbukter från VD. Lägenheten hade bebotts huvudsakligen på fritidsbesök i Stockholm av personal och styrelseledamöter.

Nästa skandal som uppdagades är skärgårdsfastigheten som det kommunala bostadsbolaget köpt till överpris. Syftet sägs vara att bygga hyreslägenheter på ön vilket är så urbota korkat att det saknas ord. Varför bygga där? Vad kostar det? Vem skall hyra? Hur ordna med kommunal service?
När kommunen mer eller mindre lämnar mer lättillgängliga delar av kommunen finns det ingen anledning att engagera sig långt ute i den otillgängliga skärgården. Svaret ligger i det att huset upplåts till personalen. Det är klart att personalen skall ha ett sommarhus i skärgården billigt! Vem har bestämt det?

Frågorna kom för utredning till en revisionsbyrå som, surprisingly, konstaterade att detta inte var bra. Frågorna kom till Kommunfullmäktige härom dagen där det kritiserades av alla, från vänster till höger. Några av de inblandade personerna deltog inte på mötet, trots att de sitter i Fullmäktige, några satt djupt försjunkna i ett papper de helt plötsligt kom på att de måste läsa. Alltså, revisorerna och Fullmäktige har rackat ner på uppläggen.

Vad hade hänt i ett "vanligt" företag?
Man hade nog konstaterat att det är svårt att driva verksamheten vidare med en ljugande VD och bytt ut vederbörande. Ägarna hade sannolikt även krävt att delar av styrelsen skall bytas ut, vilket hade gjorts vid en extrainkallad bolagsstämma. Därefter hade ordningen varit återställd och verksamheten hade kunnat gå vidare med lite nya regelverk.

Vad händer i ett kommunalt bolag?
VD sitter kvar och får t.o.m löneförhöjning varefter han kakar in runt en milj/år. Styrelsen sitter också kvar eftersom ägaren representeras av samma personer och då skall det mycket till för att sparka en kompis/ja-sägare..
Förtroendet är rubbat för såväl bolag som politik men det skiter man i!

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

NY KOMMUNCHEF I DEN LILLA KOMMUNEN
och
-KOMMUNALA BOLAG ÄR UPP- OCH NERVÄNDA VÄRLDEN

Vi kan med ett medborgarförslag få majoritet i kommunfullmäktige för att de här cheferna skall visa sin verkliga lojalitet till Ljungheden och inte åka förbi heden där uppe med sina skattepengar i fickorna, för de är förbjudna där.

Kommentera här: