Ny kommunchef i den lilla kommunen

Efter många sorger och bedrövelser blev den lilla kommunen av med en kommunchef som rekryterades internt från räddningstjänsten. Förvisso har det funnits bränder att släcka men inte av den art han var utbildad för.

Sen delades kommunchefsjobbet av en ekonom och en socionom, eller så, med få eller inga meriter att leda en organisation med tusentals personer anställda. Trots dubbleringen rusade ekonomin åt pepparn (när S och M gick i hop vilket ledde till annat elände som jag beskrivit tidigare) varvid tjänstemännen fick skulden och den ledande politikern sade sig inte veta, eller fatta, någonting. Sistnämnda tror jag tyvärr ligger närmast sanningen.
 
Bägge kommuncheferna avgick efter denna omilda behandling men socionomen, eller vad han nu var, ropades åter in på banan och axlade chefsskapet på egen hand. Det gick väl så där. Han gjorde inte mycket väsen av sig (på det personliga planet är det en ytterst vänlig och sympatisk man). Till sist sade han upp sig, huruvida det skedde på eget bevåg eller med hjälp får vi aldrig veta.

Då, när de stora partierna gick ihop och M sparkade sina gamla allianskompisar i rumpan och de nya parhästarna skapade en olaglig Kommunstyrelse, som jag också skrivit om tidigare, tog man in en "proffsekonom" som skulle rädda situationen med sitt trollspö. Han tog sig an uppgiften med hull och hår. Bland annat lades allt som gick över till drift i bolagsform.
Bolagen kom att styras av en handfull personer. Ekonomichefen, som borde varit en opartisk tjänsteman i allmänhetens tjänst kom också att bli VD i moderbolaget i den bolagskoncern kommunen besitter vilket bland annat innebär att han utfärdar ägardirektiv som han själv skall verkställa i sin egenskap av VD. Lite märkligt ur ett demokratioperspektiv, kan tyckas. Perfekt ur ett maktperspektiv.

Kritiken mot den urballade demokratin blev massiv när M och S gick ihop. De lösa "nätverk" (det kallas nätverk av makten - nätverk är nämligen något otäckt - som terrorism, typ) som skapats i denna kritik jobbar oförtrutet vidare med alla till buds stående medel, det Du just nu läser till exempel. Den här oppositionen är nog tämligen eniga om att detta inte kan fortsätta.

Kommunchef för en mellanstor, på gränsen mot liten, kommun är ett omfattande arbete. I grund och botten är det ca. 3.000 anställda inom vitt skilda arbetsområden. Förvaltningscheferna, som de kallades förr, är små påvar i sitt rike och de låter sig inte styras bara så där.
Det viktigaste är att få ur så mycket som möjligt ur organisationen vilket innebär att trivsel och övriga arbetsvillkor måste skötas. "Kunderna" skall vara nöjda och skattebetalarna skall tycka att de får valuta för sina skattepengar. Ett svårt pussel att få ihop således.

I det läge som varit med turbulens och relativt svaga kommunchefer hade det varit bra med en ny kraft, nya ögon och friska kvastar.

Men se det vågade dom inte! De valde den gamla parhästen som inte, i allas ögon, gjort särdeles bra ifrån sig. En person som inte har satt demokratin i högsta rummet.

Jag säger som jag sagt så många gånger förut: Om nu gubbarna vill leka företagare, så gör det - men inte i kommunen. Det finns så många företag där ute och de skriker säkert efter er gedigna kompetens.
 
Ta steget och välkomna till kylan!

Kommentera här: