Det är mycket nu...

Generellt är dagens miljövänliga eller, ännu dummare, klimatsmarta samhälle svårt att manövrera sig i. Baserat på myten om att vi skulle kunna påverka klimatet i fel riktning (vilket vi kanske gjort) eller - ännu värre - fixa till det fattas det många dåliga beslut. Vi ar satt upp miljöförstörande vindkraftverk i våra skogar, befolkningen har drabbats av höga skatter och vissa delar av det politiska livet ser "klimathotet" som det allt överskuggande problemet.

I spåren av detta har vi sett import av sopor från England/Irland till hamnen i den lilla kommunen för vidaretransport till bl.a Västerås. Västerås hade stora problem förra sommaren med lukt och flugor. I Norrköping har "lyxförorten" Lindö drabbats allvarligt av flugor. I den lilla kommunen vet vi ännu inte vad som kommer att hända. Här hemma ser vi två tåg i veckan med ca. 30 vagnar fullastade med sopor strävandes norr ut.
Är det verkligen vettigt att köra sopor över haven för att bränna dom hos oss? Vilket steg har vi tagit på förädlingstrappan?

En annan effekt av rådande klimatdogmer är biogas. Ingen har hittills lyckats producera biogas som fordonsbränsle med lönsamhet och komfort för bil/lastbilsägaren. Trots detta uthärdar man att det skall gå. Framgången kommer, säger ledningen för det kommunala biogasbolaget, när landstinget handlat upp kollektivtrafik som skall drivas med gas. Länet är stort och glesbebyggt med en mack i Västervik, 55 km från oss som i sin tur ligger 180 km från Kalmar. Vad värre är att biogasbolaget ägs till 60% av den lilla kommunen och 40% av Linköpings kommun. Sistnämnda har nu meddelat att man vill dra sig ur projektet. De vill inte längre pumpa in sina kommuninnevånares pengar vilket låter som ett klokt beslut. Hur kloka den lilla kommunen är i detta får jag återkomma om.

En annan klimatfråga är det demokratiska underskottet som jag skrivit om tidigare. Här är det lite svårt att reda ut vad som är höna och ägg. Är det politiker som drivit tjänstemän eller är det tvärt om? Jag kan emellertid konstatera att väldigt mycket av den kommunala verksamheten lagts ut i ett antal kommunala bolag.
• Ett allvarligt exempel på tokigheterna är att ekonomichefen i kommunen tillika är VD i bolagskoncernens moderbolag. Det innebär att han bl.a framlägger förslag till ägardirektiv från kommunens sida som han själv skall verkställa. En del i dessa direktiv är att bolagen skall kunna investera 10% av balansomslutningen utan att gå till Kommunfullmäktige. Det kanske låter harmlöst men för renhållningsbolaget innebär det 100 miljoner! Det här är inget annat än medveten maktstöld från de folkvalda från tjänstemännens sida. Kalla det kupp, om du vill.
• Som ett led i bolagiseringen gjordes ett flertal affärer, bland annat följande
Alla kommunala fastigheter som inte var bostäder, skolor t.ex. såldes till ett kommunalt bolag med bostadsbolagets VD som VD i övrigt helt utan personal eller egen kompetens.
Nästa affär var att sälja VA-verksamherten, vilken jag kritiserat här tidigare, för att snika åt sig några miljoner av VA-kollektivets pengar (VA-verksamhet lyder under egna lagar - här råder självkostnadsprincipen). I denna affär ingick reningsverk, vattenverk, ledningar mm - allt ordentligt specat. Ett av dessa vattenverk ligger på en av skolfastigheterna som redan sålts enligt ovan. Man säljer alltså fastighetstillbehör* som man inte äger vilket är en brottslig handling som skulle bestraffas om du eller jag gjorde det. Men det struntar den lilla kommunen i.

Jag avslutar med en sista kommentar till "lägenhetsaffären", den där det kommunala bostadsbolaget hyrt en lägenhet i Stockholm utan kontrakt, utan beslut.
Nu har revisionsbolaget granskat och konstaterat att det var, minst sagt, olämpligt att hyra lägenheten som till största delen används för privata ändamål. Den stora frågan är hur det kan bli så här fel. Hur förblindas människor? Vem tar konsekvensen av dessa felaktigheter?
 
* Artikeln är bättre i papperstidningen. Lite rörig i denna sammanfattning.

Kommentera här: