Elpriserna - inte bara nätet är kortslutet

I klimatets och hållbarhetens namn har man som bekant förstört miljön med vindkraftverk.

- De släpper inte ut någon koldioxid, sägs det.
Så är det naturligtvis inte. De släpper ut mer koldioxid per producerad kilovattimme än såväl vattenkraft som kärnkraft, räknat över livstiden. Vindkraften kräver överinvesteringar enär verkningsgraden är låg (om verkningsgraden är 25% måste man bygga "4 gånger så mycket" jämfört med en apparat som levererar 100%). Det åtgår kopiösa mängder material i form av betong, stål, glasfiber och ovanliga jordartsmetaller. Det kräver stora avverkningar, väg- och kabelbyggen .

- Vinden är gratis, sägs det. Kanske det men vad betalas för vatten? Vad betalas för uran?

- De förstör vår livsmiljö. säger de kringboende. Ja, utsikt, vildmark/skogsområden och tystnad förstörs - men det tycker inte gröningarna som sällan eller aldrig bor bland verken.

Nu har verken blivit värk, rent ekonomiskt. Dubbel värk dessutom! Tidernas största felinvestering kan du läsa om här.

Värk ett
El är en speciell produkt i så måtto att den produceras samtidigt som den konsumeras. Den är näst intill omöjlig att lagra, åtminstone i stor skala. Därför är det viktigt att ha en väl avmätt produktion som klarar variationer i industriproduktion och väderleksförhållanden. Så har vi haft det tills nu då vindkraften byggts ut så mycket att systemet påverkas.
Vindkraftverk producerar bara när det blåser. Då producerar alla verk samtidigt, vilket leder till överproduktion som gör att priserna t.o.m kan bli negativa. När det inte blåser genereras ingen el och intäkterna uteblir. Totala intäkter för verket blir betydligt mindre än beräknat.

Värk två
När det inte blåser måste de traditionella kraftproducenterna, huvudsakligen vattenkraft, gå in och täcka tappet. Där emellan får de gå ner i produktion till förmån för vindkraften. Miljösmart, enligt ovan.
Vattenkraften har en mycket hög verkningsgrad, vilket naturligtvis ingått i ursprungliga investeringsplaner. Stänger man ner innebär det minskad produktion och kanske även att vatten måste rinna förbi turbinerna till ingen nytta. Lönsamheten för vattenkraften sjunker således.

För mig är det helt obegripligt att man kan misslyckas så mycket på en gång. Närmiljön, kapitalförluster i vindkraftsinvesteringar (vilket jag i.ofs tycker att dom bort kunna räkna ut) och påtvingad lönsamhetsförsämring i gammal beprövad vattenkraftsproduktion.

Så har vi det i vår "gröna" värld.

Kommentera här: