Tänk positvt....

... sommaren är ju i antågande.
Nyhetsflödet består till största delen av negativa nyheter sägs, det vilket antagligen stämmer överens med verkligheten. Debatterandet har sin utgångspunkt i en problematisering av något man tycker bör ändras. Det man inte tycker borde vara föremål för en förändring/förbättring debatteras inte.
Nyhetsflödet är i mångt och mycket en spegling av den verklighet som sedan leder till diskussion och slutligen till beslut i någon form.
 
Men vad är då en god nyhet? Är en god nyhet god för alla?
Dylika frågor som i förstone ter sig ganska enkla tvingas nog tyvärr att besvaras med nej.
 
Om vi går till ett av mina favoritämnen, klimatismen, så har väl alla nåtts av nyheten att jorden inte värms upp så som datorkristallkulorna förutspått, haven inte stiger och att polernas isar ligger där dom ligger.
Är det goda nyheter? För många av oss, ja. För klimatisterna nej – dom får hela sin existens i gungning.
 
Inspiration till denna bloggpost fick jag från gårdagens ledare i ATL skriven av Hanna Marie Björklund. Hon konstaterar att det privata är bättre för miljön än det offentliga. Även om "näringslivet genom åren lämnat mycket övrigt att önska i miljöhänseende kan alla och envar finna bekräftelse i påståendet genom att titta på utvecklingen i länder som styrts av offentligheten - eller vad det nu är. Ryssland lider under stora miljöproblem och de länder som bröt sig ur sovjetunionen för 25 år sedan börjar sakta men säkert komma i ordning.
På närmare håll kan vi konstatera att Londons smog, kolhättan över Ruhrområdet och dålig luft i Stockholm inte längre existerar.
 
Det som föranledde ATLs ledare var det faktum att skogsindustrin reducerat sina fossila koldioxidutsläpp med 71% under de senaste tio åren genom en övergång till biobränslen i form av biprodukter i den egna verksamheten. Är det en bra nyhet? De flesta av oss svarar säkert ja men staten och klimatisterna skulle säkert svara nej. Staten förlorar skatteintäkter och klimatisterna förlorar ett tillhygge i sin skrämselpropaganda.
 
Ett annat område som gjort stora framsteg är fordonsindustrin. 120g koldioxidutsläpp per kilometer var/är ett politiskt mått för att en bil skall betraktas om miljöbil. Dessa utsläppsnivåer är passerade sedan länge, inte bara av småbilar utan även relativt stora bilar. Är de en bra nyhet? Ja, för de flesta av oss. Nej för staten som förlorar skatteintäkter och måste därför höja fordonsskatt/bränsleskatt.
 
En sista fundering inom det här med gott och ont berör värme/elförsörjningen för hushåll och företag. Om skogsindustrin kan bli mer eller mindre självförsörjande borde väl även vi andra kunna bli det. Jag tror inte att vare sig sol eller vind är lösningen på det problemet vare sig staten toksubventionerar eller inte - eller snarare därför. Jag tror att lösningen är en "liten burk" som kan ställas i källaren. Problemet är generellt och det pågår mycket forskning och förr eller senare kommer det ett genombrott. Vore det en bra nyhet? Ja, för oss, nej för staten och klimatisterna.
Förstnämnda tappar skatteintäkter och sistnämnda mister tillhygge även i detta scenario. Vi andra kan visa elbolagen och staten fullt finger samtidigt som vi kan sitta hemma i värmen och utnyttja alla de moderniteter som denna utveckling kommer att kunna ge oss. Vi skulle slippa miljöförstörande vindkraftverk, kraftledningar och centralt placerade kraftverk. Distribuerad produktion av värme och el vore onekligen en revolution för oss alla.
Tyvärr poppar nog saten upp som M.A Nouminens gummiboll.

Kommentarer:

1 Lars Cornell:

Du är flitig Wolter! För en tid sedan tog du upp kommunens Energi- och Klimatstrategi. Man blir förundrad när människor tror att vi är världens centrum och kan 'gå före'. Och de som säger så vet inte ens i vilken riktning de skall gå. Jag skrev ett yttrande och i det fogade jag en bild på hur världen ser ut om länderna ritades in med storlek efter sin befolkning. Västerviks kommun är inte ens en flugskit på den kartan. Se sid 5
www.tjust.com/vit/2015/VvikRemissVIT.pdf

Inför den nuvarande osäkerheten om hur framtiden kommer att gestalta sig skall vi inte företa oss någonting som tär på kommuninnevånarnas kapital, onödigt förbrukar våra resurser, förstör våra landskap, äventyrar vår miljö och vår välfärd.

Mycket av eländet kan vi skylla SVT för. De talar inte om hela sanningen och därför är svenskarna bland världens mest okunniga folk i det ämnesområdet.
www.tjust.com/vit/2015/askSVT.pdf

Men det finns ljusglimtar. Runt om i världen växer nu en opposition mot dessa överdrifter i namn av klimat. Just nu hålls en konferens i USA om vad som kan göras för att få sans i den hysteriska klimatkyrkan. En av våra kunniga professorer har skrivit något mycket pedagogiskt och lättläst, se bilagan i
www.tjust.com/vit/2015/askSVTreplik.pdf

Kommentera här: