Vad kommer att gå åt skogen - på riktigt?

I helgen och början av veckan bevistade jag ett branschmöte för oss som håller på med den illustra verksamhet som är en del av att hålla landsbygden levande - de agrara näringarna s.m.s. Dagligen kan man läsa om urbaniseringens effekter på landsbygden. I förstone blir det påtagligt när våra gamla går ifrån oss och våra unga flyttar ut för ett betydligt rikare och behagligare liv i staden. Som en följd av det här åsidosätts i grundläggande mänskliga rättigheter i form av äganderätten när staden tycker sig kunna ta annans egendom i form av reservat, strandskydd etc.

Jag hade också det tvivelaktiga nöjet att live få uppleva min så omskrivne "riksopportunist" Anders Wijkman, nyligen utsedd till ordförande för miljömålsberedningen. Att tillsätta A.W som ordförande i denna beredning tycker jag är att sätta bocken i örtagården. Hans nuvarande huvudsyssla, efter ett evigt hoppande mellan de som varit villiga att betala bäst, är ordförande för Romklubben, en av världens starka lobbygrupper i klimatsvängen.
Mina farhågor blev mycket riktigt besannade i det att han inte kunde undanhålla sig att tala om just Romklubben trots att det inte var ämnet för dagen. Nog om detta.

Jag har länge gått och klurat på ett sätt att argumentera i klimatfrågan som är klart och enkelt. Jag är som bekant skeptisk till alltsammans, inte så att jag betvivlar att människan påverkar jorden eller att vi inte skall ta hand om den, men väl effekt/kostnad av föreslagna åtgärder. Ett misstag "klimatisterna" begår är uppräknandet av de oändliga obehagligheter ett varmare klimat skall föra med sig. Ni vet det där med fler fästingar, höjda havsnivåer, kraftigare stormar, mer nederbörd och smältande isar. Aldrig talas det om de positiva effekterna så som t.ex det faktum att energiproduktionen minskade sina utsläpp förra året med 10% - för att det var varmare eller det faktum att jorden blir grönare med mer koldioxid i atmosfären.

OK, om vi tänker oss att jorden "tippar" inom 100 år vore det naturligtvis minst sagt obra. Frågan är i vilken utsträckning vi skall tro på detta.
Har det sagts förut? Ja, prästerskapet har hotat oss med jordens undergång i århundraden.
Är det vetenskapligt belagt? Just nu saknas det observationer som styrker påståendena.
Har det hänt förut? Nej, jorden har inte "tippat" på bra många tiotusentals år.
Sammantaget blir det svårt för mig att väga in påstådda risker i mitt eget beteende. Jag gör det jag tycker är bra, byter bort oljeberoende, kör energisnålare fordon, tar hand om min skog, min jord och mina byggnader. Mycket mer kan inte jag bidra till.

Å andra sidan har vi "alarmisternas" våta dröm - det globala styret. Med argument som att klimatet inte har några gränser har de sedan början av 70-talet jobbar för en global överenskommelse i akt och mening att styra alla länders "klimatutsläpp". Nu ser de fradgatuggande fram emot höstens möte i Paris där det äntligen skall bli av. Det lät lika inför mötet i Köpenhamn 2009 då det inte blev något trots att jorden skulle gå under om det som hände skulle hända. Det kommer naturligtvis inte att bli något den här gången heller.
Om den globala överenskommelsen någonsin verkställas skulle det bli ett uppskalat EU, där människor inom FNs hägn och stör skulle styra över oss. Om dessa människor, mot förmodan, skulle väljas till sina poster skulle det bli ett val än längre bort än EU-valet och risken för missbruk, korruption och ineffektivitet är uppenbar. Det skulle helt enkelt inte fungera.

Om vi har "naturen" å ena sidan - jorden "tippar" så har vi politiken å den andra med en "global överenskommelse".

Jag är betydligt räddare för Anders Wijkman, hans gelikar och efterträdare än jag är för moder jord. Därför kommer jag alltid att argumentera emot i klimatfrågan i stort som smått eftersom vi VET att vi människor kan ställa till ett helvete för oss inom ramen för en vansinnig politik. Lika väl som "alarmisterna" påstår sig redan se "klimatförändringarna" så ser vi de politiska förändringarna med vindkraft, onödig personal i din kommun (t.ex. klimatstrateg 11.900 träffar), SO2-skatter, klimatkompensation, påtvingade investeringar i klimatets namn  och mycket, mycket annat.

Det handlar alltså om att väga risken för en "tippande" jord mot en "tippande" politik. För mig är valet självklart!

Kommentera här: