Kommunal affärsverksamhet

I dagarna när sommaren närmar sig och den lilla staden skall dra in pengar/visa sin prakt pluppar det upp små bubblor i den kommunala verksamheten.
Jag har tidigare skrivit om sophanteringen, så det kan vi lämna därhän för ett tag.

Nu gäller det ett "äventyrsbad" på den kommunala campingplatsen och färjan till/från Gotland som, minst sagt, var aktuell för ett år sedan.

Låt oss börja med äventyrsbadet
Den kommunala campingplatsen, Lysingsbadet, är sedan lång tid tillbaka en av Västervikarnas stolthet. Dit har man alltid kunnat gå för att bada sandstrand, sitta på klipporna och titta på campinggäster. Självklart är det någon som är caminggäst, t.o.m många, som spenderar sina somrar här. Jag vill minnas att jag i min barndom blev ditdragen för simundervisning. Iskallt, gråmulet och kallsupar dyker upp ur minnets skräpkammare men det finns uppenbarligen många som har så goda erfarenheter att de söker sig tillbaka.
Under åren har verksamheten expanderat kraftigt med stugor, restauranger, japansk trädgård och golfbana. Numera drivs verksamheten som ett aktiebolag, helägt av kommunen.

För några år sedan skulle det drämmas till ordentligt och sätta kronan på besöksnäringens okrönte konung genom att bygga ett äventyrsbad! Själv kan jag inte påminna mig att det var särdeles hätska diskussioner, om några alls, kring investeringens vara eller icke. "Alla vet" ju trots allt att äventyrsbad mera sällan för något gott med sig än vad det skänker kassadrenage i den kommunala kassan. Trots många fiaskoartade projekt runt om i landet fattade den Moderatledda styrelsen beslut om att badet skulle byggas. Det skulle vara i drift förra sommaren.

Det blev inte klart! Besvikna kunder och kommuninnevånare lugnades med löften att det snart är klart. Efter flera omgångar snart-klart-löften blev det slutligen färdigt, påstås det, i förra veckan. Nu med ett 25%-igt överskridande av budget, missnöjda kunder och innevånare samt ett antal juridiska dispyter med lokala entreprenörer.

Nu har det uppstått en ohelig allians mellan M och V som kräver granskning av projektet.
Bra kan tyckas vilket det självklart är. Alla projekt måste följas upp annars lär man sig inget.
Det kan även tyckas märkligt att oppositionsrådet, tillsammans med V, ryter till i frågan. Det är ju trots allt han själv via hans handgångna som beslutat i ärendet. Det är dessutom han själv som helt odemokratiskt snabbehandlade ett kapitaltillskott för nästan exakt ett år sedan. Spotta i motvind skulle man kunna säga.

Och så det där med färjan
Den var i allra högsta grad aktuell för ett år sedan, färjan som skulle skänka människor en trevlig och billig tur till Visby från Västervik. Det blev inget, vilket jag skrev en del om när det begav sig.
Nu är dom igång igen och säger sig inte ha någon panik. Trafiken skall igång 2016 och den tänkta båten skall gå i trafik Italien-Grekland med start i början av juli. Fartyget, som döptes till Västervik, bogserades i mitten av augusti förra året till den plats där hon nu ligger och så gjort sedan dess. I dagarna har AIS signalen varit avstängd i tio dagar men hon fotograferads ommålad den 24:e maj. Trots allt kanske hon kommer i tjänst vad det lider.
 
För att Gotlandstrafiken skall kunna komma igång 2016 krävs det en båt som är spikad under hösten vilket inte är ett problem säger företrädare för Gotlandsbåten AB.
Vadå inga problem? Det gick ju inte så bra förra gången.
Vadå inga problem? Hur skall det finansieras, bolaget är konkursmässigt där den största tillgången är en fordran på en Grekisk redare. Fördomsfull som jag är kan jag svårligen tro att dessa pengar någonsin kommer att nå svensk hamn igen.
Vadå inga problem? Hur hitta investerare till ett nytt projekt efter detta?

För kommunens del innebar det några miljoner i marknadsföringsbidrag och ca. 8 milj för att piffa hamnen. Samma hamn som i dag är belamrad med sopor. Sistnämnda 8 milj. beslutades för övrigt samtidigt som kapitaltillskottet/lånegarantin/lånet till äventyrsbadet. Det gick till så att Kommunfullmäktigeledamöterna får extrahandlingar på fredagen, kommunstyrelsen (f.ö. olaglig enligt gällande dom i Kammarrätten) har möte på måndagen varvid dessa beslut tas med omedelbar justering. Kommunfullmäktige klubbar ärendet på måndag kväll.
Vadå demokratiskt?

Allt detta visar med önskvärd tydlighet att en kommun inte skall hålla på med näringsverksamhet - hur angeläget det än kan vara att skapa arbetstillfällen, marknadsföring eller vara ett lokomotiv för övrig verksamhet i kommunen. Detta är väl beskrivet i denna artikel.
Skälet är att det inte kan fattas rimliga kommersiella beslut av politiker och tjänstemän utan erfarenhet. De vet att de inte behöver ta ansvar eller att kassan sinar. Det saknas helt enkelt grund för att bedriva affärsverksamhet.

Jag visste det......!

Hälsoinspektör Hugosson, i den lilla kommunen, säger att soplukt inte är tillåten.
Därmed tillkännager han något som säkerligen ingen utanför den byråkratiska kretsen kunde föreställa sig vara en omständighet i umgänget mellan näringsliv, människor och natur.
Han säger vidare att det inte rinner ut något skitigt vatten i Östersjön. De har täppt igen dagvattenbrunnarna. Var de senaste veckornas myckna regnande tagit vägen får därmed betraktas som en gåta. Vi får hoppas att hälsoinspektören kan lösa den när han hämtat sig efter denna, sannolikt, omtumlande kontakt med verkligheten.
 
Nåväl, nog om detta för tillfället. Sista ordet är säkert inte sagt trots att byråkraten luftat rumpan från kontorsstolen och lättat på förlåten till förmån för denna självklarhet. På återhörande.
 
Uppdatering 29/5
Det luktar!
Vad händer nu, tror ni?

Nu vaknar dom

I går skrev jag om den lilla kommunens stora turistföretag som ligger på varsin sida av viken med den nya tidens hamnanvändning i form av upplag av importerade sopor för vidare transport till landets värmeverk. De verk som själva inte vill landa soporna i egen hamn, så som Västerås t.ex - där det luktade skit i staden hela förra sommaren.

Sorterade sopor, som inte luktar/stinker, ser ut så här om ni inte visste det.        Bild från VT - hoppas det är OK

Nu säger sig dessa företagare, varav en är kommunal - vilket i sig borde vara föremål för en egen bloggpost, att de är oroliga för detta nya inslag i sin omgivning. Det gick fort....

En av kommunens spinndoktorer utan ansvar, chefen för samhällsbyggnadsenheten (känn lite på den titeln, rulla det i munnen och gissa vad det betyder) säger i ovan länkad artikel att kommunen ställde som krav att operatören skall ha miljötillstånd för sin verksamhet och nu är det upp till tillsynsmyndigheterna (antagligen kommunen, återkommer om det) att dessa villkor följs. Bra att ha någon att skylla på.

Det kan väl inte vara så att den här handeln bara dykt upp så där - från tomma intet, helt utan förvarning och utan kommunens kännedom? Om så är fallet är det väl skäl nog att säga upp hamnavtalet! Att det skulle finnas ett miljötillstånd som omfattar detta förefaller, minst sagt, otroligt - men man vet ju aldrig.

Det finns många sidor i det här. Förutom turismen/kommunens ansikte utåt och en löjlig gestaltning av kommunala tjänstemän sedan det personliga ansvaret togs bort så har det en miljöaspekt av rang.

Alla "vet" vi att det är jordbruket som står för allt elände i Östersjön. Är det inte det så är det de enskilda avloppen vars ägare kommunen jagar skiten ur och åsamkar stora kostnader för ombyggnad av sina anläggningar. Man talar nästan aldrig, eller åtminstone sällan, om de kommunala avloppen som är många och släpper ut mycket i Östersjön.

Kommunen håller just i dagarna på att anta en klimatstrategi (läs här om du är road) som skall göra oss hållbara, fossilbränslefria och rustade inför kommande klimatförändringar. Detta dokument är ett slöseri med papper och toner - i den mån det skrivs ut. Det är ett dokument fyllt med alla dessa floskler som malts sedan decennier och nu etablerats som "sanningar". Som om den lilla kommunen kunde göra något åt den globala temperaturen eller vad som nu är problemet. Vi har uppenbart närmare problem att ta tag i, så låt oss göra det först.

Frågan är hur man tror att villaägare och jordbrukare uppströms skall kunna motiveras för dyra insatser i klimatets namn när kommunen själva begår detta fullständiga övergrepp på miljön nere vid randen till Östersjön.

Hur skulle det vara om de oansvariga tjänstemännen började tänka åtminstone ett led vidare. Det där med bönderna och villaägarna uppströms kanske är lite mycket begärt men att ägna lite tid åt turistföretagen runt viken och inne i den lilla staden kan inte vara för mycket begärt.
Tänkande tjänstemän kan leda till tänkande politiker och därmed bättre beslut.
Svårare n så är det nog inte.