Nu vaknar dom

I går skrev jag om den lilla kommunens stora turistföretag som ligger på varsin sida av viken med den nya tidens hamnanvändning i form av upplag av importerade sopor för vidare transport till landets värmeverk. De verk som själva inte vill landa soporna i egen hamn, så som Västerås t.ex - där det luktade skit i staden hela förra sommaren.

Sorterade sopor, som inte luktar/stinker, ser ut så här om ni inte visste det.        Bild från VT - hoppas det är OK

Nu säger sig dessa företagare, varav en är kommunal - vilket i sig borde vara föremål för en egen bloggpost, att de är oroliga för detta nya inslag i sin omgivning. Det gick fort....

En av kommunens spinndoktorer utan ansvar, chefen för samhällsbyggnadsenheten (känn lite på den titeln, rulla det i munnen och gissa vad det betyder) säger i ovan länkad artikel att kommunen ställde som krav att operatören skall ha miljötillstånd för sin verksamhet och nu är det upp till tillsynsmyndigheterna (antagligen kommunen, återkommer om det) att dessa villkor följs. Bra att ha någon att skylla på.

Det kan väl inte vara så att den här handeln bara dykt upp så där - från tomma intet, helt utan förvarning och utan kommunens kännedom? Om så är fallet är det väl skäl nog att säga upp hamnavtalet! Att det skulle finnas ett miljötillstånd som omfattar detta förefaller, minst sagt, otroligt - men man vet ju aldrig.

Det finns många sidor i det här. Förutom turismen/kommunens ansikte utåt och en löjlig gestaltning av kommunala tjänstemän sedan det personliga ansvaret togs bort så har det en miljöaspekt av rang.

Alla "vet" vi att det är jordbruket som står för allt elände i Östersjön. Är det inte det så är det de enskilda avloppen vars ägare kommunen jagar skiten ur och åsamkar stora kostnader för ombyggnad av sina anläggningar. Man talar nästan aldrig, eller åtminstone sällan, om de kommunala avloppen som är många och släpper ut mycket i Östersjön.

Kommunen håller just i dagarna på att anta en klimatstrategi (läs här om du är road) som skall göra oss hållbara, fossilbränslefria och rustade inför kommande klimatförändringar. Detta dokument är ett slöseri med papper och toner - i den mån det skrivs ut. Det är ett dokument fyllt med alla dessa floskler som malts sedan decennier och nu etablerats som "sanningar". Som om den lilla kommunen kunde göra något åt den globala temperaturen eller vad som nu är problemet. Vi har uppenbart närmare problem att ta tag i, så låt oss göra det först.

Frågan är hur man tror att villaägare och jordbrukare uppströms skall kunna motiveras för dyra insatser i klimatets namn när kommunen själva begår detta fullständiga övergrepp på miljön nere vid randen till Östersjön.

Hur skulle det vara om de oansvariga tjänstemännen började tänka åtminstone ett led vidare. Det där med bönderna och villaägarna uppströms kanske är lite mycket begärt men att ägna lite tid åt turistföretagen runt viken och inne i den lilla staden kan inte vara för mycket begärt.
Tänkande tjänstemän kan leda till tänkande politiker och därmed bättre beslut.
Svårare n så är det nog inte.

Kommentera här: