Rör inte våra vapen!!!

Nu när det börjar hetta till riktigt på den internationella terroristmarknaden är det dags att göra något! Jag är inte man att avgöra vad som skall göras men jag kan konstatera att vi alla står inför ett hot som vi aldrig skådat förut. Visst har vi sett sabotage och terror/gerillaatacker i tidigare krig men nu handlar det om en fiende som inte består av en traditionell stat som bråkar med en eller flera andra. Om det nu är IS med sympatiserande organisationer som utgör huvudfiende så vet ingen varken var eller när de skall dyka upp nästa gång. Vi har väldigt små möjligheter att försvara oss då de mycket sällan uppträder i uniform med synliga vapen. Det är helt enkelt en skrämmande situation vi hamnat i.

Då skall våra folkvalda på EU nivå lösa problemen. Vad gör man då? Jo, man ger sig på de legala vapen som finns bland jägare och tävlingsskyttar. Man talar om femårslicenser. Man talar även om att psyktesta befintliga och nytillkommande licensinnehavare. Dessa insinuationer att jägare och skyttar skulle ha bristande psyke är inget annat än den värsta sortens övergrepp eller möjligtvis ett infernaliskt propagandatrick för att få den icke jagande/skjutande befolkningen med på vagnen. Skall man testa jägare och skyttar på det här sättet så finns det många andra delar av befolkningen som borde komma föra - ingen nämnd, ingen glömd. Jag skulle nog vilja påstå att jägare och skyttar till merparten är väldigt stabila i sitt psyke - varförutan de helt enkelt inte skulle kunna utöva sitt fritidsintresse eller sport. Hur lyckosam tror du att en darrig skytt, deppig eller hispig jägare skulle vara?

Dessutom är det generellt så att jägare och skyttar är väldigt rädda om sina vapen. De låses in i därför avsedda skåp och de transporteras på ett sätt som gör att de inte skulle vara brukbara om de kom i fel händer.
Det finns ingen statistik som tyder på att licensgivna vapen förekommer i kriminella sammanhang än mindre i terroristditon.

Nä, det här är inget annat än symbolpolitik i väntan på att snilleblixten som säger oss hur vi skall hantera de verkliga hoten infinner sig.
Vi vill inte vara med om det!
 
Lars Adaktusson som numera är Europaparlamentariker för KD kommer inte att rösta för liggande förslag.

Slutreplik om VA i VT

Debatten om kommunens hantering av VA har böljat sedan vi och några andra lyft frågan i "media" - som man lokalt kallar Västervikstidningen.
I dag försöker vi, i lite förtäckta ordalag, förklara för Kommunalrådet och bolagets ordförande att de handskas vårdslöst med sanningen. Detta för att de med kirurgisk noggrannhet undviker att svara på de obehagliga delarna i kritiken. Ett återkommande svar är att "vi gjort rätt" "vi har inte gjort något olagligt" - vilket bara det borde lyfta många varningens fingrar. Det enklaste att slå hål på är överdebiteringen av räntor om 2-2,5% vilket inte är tillåtet enligt VA-lagen.

Så här lyder vårt svar:
Tack, kommunalrådet och ordförande i Västervik Miljö & Energi (VMEAB), för ett långt svar på vår insändare angående VA-verksamheten i kommunen. Därefter har det publicerats flera inlägg från såväl intresserade medborgare som skribenter på VT och VP. Sammantaget ger denna debatt ett intryck av att det är en del ni inte släpper fram i dagens ljus, för att uttrycka det försiktigt.

Det är allmänt känt att undanhålla eller frisera sanningen är dålig krishantering. Uppkomna frågetecken har en tendens att hopa sig och förr eller senare rasar högen samman. Det är bättre att lägga alla kort på bordet, hur obehagligt det än kan kännas.

Politik bygger på förtroende där nycklarna till framgång är öppenhet och transparens – eller demokrati om man så vill. All kommunal service måste tillhandahållas med högsta kvalitet till bästa möjliga pris. Inom områdena VA och renhållning är det lagstadgat att det skall göras till självkostnadspris Då är det inte OK att använda dessa verksamheter som regulator för den kommunala ekonomin. Det är inte OK att debitera verksamheten högre ränta än självkostnad. Det går för sig att debitera kostnader för borgensåtaganden och administration, vilket heller ingen har kritiserat.

Ni är själva inne på vikten av öppenhet genom påståendet att ett kommunalt bolag har samma krav på insyn som övrig kommunal verksamhet. Det är ett riktigt påstående, till och med lagstadgat. Tyvärr finns det många exempel när detta inte fungerat. För att bolagen skall kunna leva upp till detta i det dagliga arbetet krävs det att alla som jobbar i politiken och verksamheterna har en genuin vilja och förmåga utveckla och vidmakthålla öppenheten.

Det är bra att revisionen fått upp ögonen i frågan, men enklare och bättre vore om ni själva gav svar på de frågeställningar som ventileras. Ni har svaren, något annat vore skrämmande. Hur eller hur kommer sanningen fram förr eller senare.
 
Läs även denna ledare i VT. Tyvärr tror jag att problemet är generellt. Det finns många kommuner därute med tjänstemän som inte kan hålla fingrarna ur syltburken.

Såja - nu vaknar dom

I går beslutade den lilla kommunens politiska revision att granska VA-verksamheten. Detta efter att vi, en annan privatperson och lokaltidningen skrivit om missförhållandena.
 
VA och renhållning skall tillhandahållas enligt självkostnadsprincipen vilket är väldigt viktigt. Har man gjort avsteg från detta genom att t.ex, som den lilla kommunen gjort, debitera onödigt höga räntekostnader, blir man återbetalningsskyldig. VA.nämnden har ett flertal fall där detta blivit resultatet.
 
Nu skall det bli intressant att se hur mycket revisionen grottar och vilka åtgärder de rekommenderar. Personligen tycker jag att resultatet bör bli att man lägger dessa bägge verksamheter i en nämnd. På så vis kanske man kan hålla det borta från korkade politiker och klåfingriga tjänstemän som vill leka finansexperter. Ordförande och ett antal tjänstemän som varit hjärnorna bakom detta och som behandlat kritik på sämsta tänkbara sätt borde få söka sig nya utkomster.
 
En av invändningarna mot vår skrivelse från kommunalrådet och bolagets ordförande var att revisionen inte haft några invändningar. Tro tusan det - de har ju inte granskat!