VT går på vår linje

I dagens VT skriver den nye ledarskribenten, Jakob Styrenius, om riskerna med "smygbeskattning" genom kommunala bolag.
 
Han använder det faktum att vi reagerat på detta i sin artikel.
 
Ledaren lyder som följer (hoppas det är OK att plocka in den här):
 
Skatta sånt som skattas ska.
Skatta sånt som skattas ska. Skatta sånt som skattas ska." Säg det snabbt tio gånger i följd. Det är inte fullt lika svårt som "sex laxar i en laxask". Men budskapet är desto tyngre.
 
Kenneth Lind har fått prövningsrätt hos Kammarrätten avseende VA-taxorna.Han invänder mot oskäliga taxehöjningar och ränteutgifter med stora koncernbidrag som följd. Han påpekar att resultatet blir raka motsatsen till en progressiv beskattning. Vissa saker får beskattas och andra inte.
Myndigheter har rätt att ta ut avgifter för att täcka sina servicekostnader. Men de har inte rätt att införa oskäliga avgifter, vilka är att betrakta som dolda skatter. Man behöver således inte dela Kenneth Linds synbara förtjusning över progressiva skatter för att instämma i den grundläggande kritiken.
 
Ur ett liberalkonservativt perspektiv behöver vi granska de kommunala avgifterna för att hålla ned skattetrycket. En höjning av kommunalskatten går inte obemärkt förbi. Men få personer reagerar på en höjning av VA-taxorna.
 
Förvaltningsrätten slog i våras ned på kommunfullmäktiges beslut om avkastningskrav på verksamheten. Moderaterna i Norra Tjust landar nu i den sunda slutsatsen att fullmäktige måste anpassa sig till domen samt att anpassa taxorna så att de följer lagstiftningen. VA-taxorna har sedan år 2012 höjts med 9, 12, 17, resp 9 procent. Förslaget för år 2016 är en höjning med fem procent. Det innebär en total ökning på 63 procent på fem år. Det är en anmärkningsvärd ökning.
 
På Västerviks Miljö & Energis egen hemsida står att VA-taxan ska vara förutsägbar för kunderna, för att stämma överens med Vattentjänstlagen. Just förutsägbarheten i obligatoriska avgifter är fundamental för att medborgare och familjer ska kunna planera sin ekonomi. En ökning på 63 procent på fem år är allt annat än förutsägbar för medborgarna. Och inte verkar det bli mycket mer förutsägbart i framtiden. Antingen kommer vi ligga på samma nivå eller så blir det dyrare i framtiden, har VA-chefen Ruben Öberg låtit meddela.
 
Många förklaringar har framförts från bolaget till de stora avgiftshöjningarna. Även om det är svårt för en utomstående att granska sådana förklaringar kan planeringsförmågan ifrågasättas om underskott och stora investeringsbehov dyker upp plötsligt. Och en sak kan vi säga med säkerhet. Om skälen till avgiftshöjningarna är underskott, ökade investeringsbehov och ökat behov av eget kapital i verksamheten är det kontraproduktivt med koncernbidrag och höga räntor till kommunen. Om behoven i verksamheten är så skriande som görs gällande bör pengarna stanna där.
 
Det är sannolikt lockande för tjänstemän att visa på överskott. Det är sannolikt också lockande för politiker att acceptera intäkter utan att ifrågasätta skäligheten. Varje gång politiker får en redovisning i resultat från ett kommunalt bolag med monopol på sin verksamhet bör denne rabbla "skatta sånt som skattas ska" tio gånger. Och sedan hålla ögonen på koncernbidrag och högre ränta än brukligt.
Jakob Styrenius

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Numera. Skönt att det går att vädra en kommunal byk vid tredje statsmaktens tvättstuga, också. Tack till ledarsidans Jakob

2 Åke Elgstrand:

jaa, mer insyn! Sluta dölja! Följ lag!
Vattnet åt VA-konsumeterna!
Åke

Kommentera här: