Kött och cancer

I lagom tid till det stora klimatmötet i Paris kommer rapporten om att rött kött kan ge cancer i rumpan.

Tyvärr måste jag avge en skeptisk inställning till kostrådet om minskat köttätande som följer av denna "nyhet". De gröna har länge försökt få oss att tro på idisslares klimatpåverkan. De har aldrig lyckats bevisa tesen - tro mig, jag har försökt få många att förklara fenomenet utan resultat.
Jag har skrivit mycket om detta tidigare men kort är det så att en idisslare producerar mycket metan i matsmältningsprocessen. Metan bryts ner på ca. 17 år till koldioxid som sedan tas upp av växter som äts av kossans efterkommande. Därmed torde man kunna klassa kossan som en kretsloppsvarelse förutom allt annat hon ger oss i form av mat, naturupplevelser och den trivsel hon sprider omkring sig.

Men se det tycker inte gröningarna! De vill att alla skall anamma deras livsstil där det är linser, "vegetariska köttbullar" (ett av de dummaste uttryck jag vet) och annat grönt som gäller.
En väg att gå har varit "klimatförändringarna" där kossan påstås bidra till dessa med sitt minst sagt harmlösa leverne.
En annan väg har varit "kostråden" som under lång tid innehållit ett visst mått politik där det här med farligheten i att äta ägg och "riktiga" fetter allt mer framstår som tidernas bluff. Politiken lär sig emellertid inte att ohederlighet straffar sig förr eller senare utan man ångar på med "vetenskapliga bevis" för att kött ger cancer eller som när MP helt oförblommerat krävde förändringar i kostråden till förmån för vegetarisk kost.

Ja men, det är väl bra att äta grönt. Kanske så men det är inte det jag vänder mig mot. Jag vänder mig mot politikens manipulerande med kostråden baserat på tvivelaktig vetenskap.
Jag tror att ett dylikt agerande från politiken undergräver dess egen trovärdighet och när så sker är vi alla på ett sluttande plan.

Läs den här artikeln i SvD. Känns det som att påståendet vilar på saklig grund? Skulle inte tro det.
Cancer i ändtarmen beror på intag av nötkött. Pyttsan! Det är rätt mycket skit som går den vägen - om man säger så. Hur ser studien ut? På riktigt?
Vem är Bjerselius?
Hur kan dom veta att 500 gram per vecka är OK? Tänk om det bara är 400 eller så mycket som 3 kg - vem vet?

Näh, sluta skräms nu!
 
Uppdatering!
Jag brukar säga att IGT alltid har rätt eller alltid får rätt. Det stämmer inte!
Å andra sidan har jag inte gjort någon hemlighet av subjektiviteten i det som skrivs på denna blogg.
Barn är jobbiga, det vet alla. Oftast gäller det i tidiga år, ibland långt fram i livet. I mitt fall har jag en son som snart disputerar i medicin och kan således det här med medicinsk forskning. Då viker sig IGT självklart.
Livsmdelsverket säger, sedan flera år tillbaka, att man kan äta ca. 500 gram kött och chark i veckan dock en mindre del chark. Enligt min sagesman är livsmedelsverket noggranna med sina råd och låter sig inte påverkas av tidens nycker.
Tyvärr kan jag konstatera att dom inte kan hålla sig från att tala om klimatpåverkan vilket jag inte tycker hör hemma i kostråd. Livsmedelsverket skall bara bry sig om våra livsmedel -inget annat!
 
Från pressens sida framställs det hela som en nyhet trots att så inte är fallet. Om jag därmed tvingats ge mig i det vetenskapliga, vilket är rimligt, så stärks jag i min skepticism mot pressens hantering och timing av "nyheten".
 

Ytterligare ett steg i bioenergins värld

I veckan tog jag, familjen och gården ett stort steg i det här med produktion av värme.
 
Sedan närmare femton är tillbaka har vi haft en stor pelletspanna som producerat hetvatten för distribution i ett ca. 1.200 meter långt kulvertsystem mellan alla gårdens byggnader. De flesta byggnader är rysligt glest befolkade i förhållande till yta, en del är tomma på folk helt och hållet. Trots detta måste de värmas - så är det bara och det får man ta.
 
Byte från pellets till flis låter enkelt men det kräver lite insatser. Flis är mer volymkrävande varför systemet måste kompletteras med ett förråd som enkelt kan fyllas. Pannrummet bör uppgraderas med ackumulatortank för att därigenom få en jämnare temperatur ut på nätet.
 
Hur gör man detta?
Familjen får ägna sin sommar åt att bygga förråd. Det tog naturligtvis längre tid än planerat men nu uppfyller det planen med råge.
Efter lite letande hittade jag en passande panna, en Hertz Firematic på 200 Kw levererad av Swebo Bioenergi.
 
 
Varför göra detta?
Två skäl utkristalliserade sig när jag väl beträtt självbedrägeriets breda stig.
- Kostnaden reduceras markant. I sämsta fall halveras den. Tar jag från egen skog kan det bli betydligt bättre vilket kräver lite planering (ett år i förväg).
- Riskerna reduceras. Pellets levererades i storsäck om 800-1.000 kg. De stora lastbilarna med 32 ton i lasten hade en benägenhet att köra fast vid otjänlig väderlek. Lossning, lagring och laddning av systemet var förenat med så stora risker att jag inte gärna överlät det på någon annan.
- Oberoendet ökar. Nu kan vi öppna taket på förrådet varvid en lastbil med fliscontainer kommer och tippar. Stäng taket och allt är klart! Just nu ligger där ca. 120 kubikmeter levererat av Linköpings skogstjänst.
 
Jag är mycket nöjd med den här investeringen, för övrigt min sista vad gäller gårdens uppvärmning (hoppas jag). Det kanske har svidit lite men skall man vara fin får man lida pin.