Ytterligare ett steg i bioenergins värld

I veckan tog jag, familjen och gården ett stort steg i det här med produktion av värme.
 
Sedan närmare femton är tillbaka har vi haft en stor pelletspanna som producerat hetvatten för distribution i ett ca. 1.200 meter långt kulvertsystem mellan alla gårdens byggnader. De flesta byggnader är rysligt glest befolkade i förhållande till yta, en del är tomma på folk helt och hållet. Trots detta måste de värmas - så är det bara och det får man ta.
 
Byte från pellets till flis låter enkelt men det kräver lite insatser. Flis är mer volymkrävande varför systemet måste kompletteras med ett förråd som enkelt kan fyllas. Pannrummet bör uppgraderas med ackumulatortank för att därigenom få en jämnare temperatur ut på nätet.
 
Hur gör man detta?
Familjen får ägna sin sommar åt att bygga förråd. Det tog naturligtvis längre tid än planerat men nu uppfyller det planen med råge.
Efter lite letande hittade jag en passande panna, en Hertz Firematic på 200 Kw levererad av Swebo Bioenergi.
 
 
Varför göra detta?
Två skäl utkristalliserade sig när jag väl beträtt självbedrägeriets breda stig.
- Kostnaden reduceras markant. I sämsta fall halveras den. Tar jag från egen skog kan det bli betydligt bättre vilket kräver lite planering (ett år i förväg).
- Riskerna reduceras. Pellets levererades i storsäck om 800-1.000 kg. De stora lastbilarna med 32 ton i lasten hade en benägenhet att köra fast vid otjänlig väderlek. Lossning, lagring och laddning av systemet var förenat med så stora risker att jag inte gärna överlät det på någon annan.
- Oberoendet ökar. Nu kan vi öppna taket på förrådet varvid en lastbil med fliscontainer kommer och tippar. Stäng taket och allt är klart! Just nu ligger där ca. 120 kubikmeter levererat av Linköpings skogstjänst.
 
Jag är mycket nöjd med den här investeringen, för övrigt min sista vad gäller gårdens uppvärmning (hoppas jag). Det kanske har svidit lite men skall man vara fin får man lida pin.

Kommentarer:

1 Lars Cornell:

Alldeles utmärkt.
Jag har bekanta som lämnat det stadie du nu äntrat. De har slängt ut flispanna och ackummulatotank och installerat bergvärme med el-driven värmepump. Med billig elenergi är det klart lönsamt anser de.

Har du gjort en sådan kalkyl? Hur ser den ut?

Kanske måste det kompletteras med ett reservdieselaggregat. Då kan diesel-elen driva värmepumpen samtidigt som de varma avgaserna tillför värme.


Svar: Jag tror att jag räknat på det mesta, t.o.m vindkraft 😝. Med gjorda investeringar och tillgång till bränsle kom jag fram till detta. Det är varmt å gött. Du får gärna komma och titta om du vill.
Wolter Stackelberg

Kommentera här: