Flugorna styr

Den lilla kommunen har drabbats hårt av rötmånaden. Så här i dess upplösning trillar ruttnande köttstycken ur skafferiet. Jag talar inte om de råttbemängda och stinkande soporna i djuphamnen. Jag talar heller inte om det kontroversiella bygget där en fiffig affärsman, på egen hand eller i samarbete med politiker och/eller tjänstemän, byggt sig en rejäl villa på mark som varit vikt för stadens invånare i decennier.

Nej, jag talar om tjänstemannaväldet. Jag har tidigare skrivit om spinndoktorn som blev kommunchef. Han som legat bakom den omfattande bolagiseringen och, genom ägardirektiv, övertagit mycket av makten i den lilla kommunen.
En kontroversiell del som ingen politiker tycks ha upptäckt är en passus i direktiven som möjliggör investeringar i bolagen motsvarande 10% av balansomslutningen. Inte så mycket, kan tyckas, men det innebär att ett av de största bolagen kan investera 100 milj utan att gå till Kommunfullmäktige vilket inte torde vara i linje med kommunala intentionerna, om man säger så.
En annan ouppmärksammad del är avkastningskraven. Bolagen skall leverera omkring 5% på balansomslutningen till ägaren Kommunen. Har de 20% eget kapital innebär det en avkastning om 25% på detta. Förutom detta så är det kommunen som finansierar verksamheten med en rejäl marginal på räntan. Slå det den som kan!

Den dåvarande ekonomichefen har alltså konverterat kommunen till en slags finanswannabe utan några bakomliggande politiska ambitioner mer än att inte höja skatten. Då får vatten och avloppskunder stå för fiolerna. Kanske tjänas det pengar på förbränning av utländska sopor vilket i så fall sker i en anläggning där innevånarna tar risken. Inte den nuvarande kommunchefen.

Nu skall den självutnämnde påven stärka sina positioner ytterligare. Det gör han genom kraftiga lönelyft till VD för bostadsbolaget (han som hyrde bostad i Stockholm utan avtal - något som snarare borde renderat sparken än löneökning) och VD för det största bolaget som hanterar sopor, vatten, avlopp, energi mm.
Han har uppenbart känt sig förpliktad att belöna sin företrädare för ett väl utfört arbete. Den förre kommunchefen har genom passivitet och tystnad låtit honom hålla på med detta märkliga kommunala bygge. Det verkar vara värt en meningslös och undanskymd tjänst han inte passar för, till en kostnad om 1 milj per år för den lilla kommunens innevånare. Att han, med det påhittade jobbet, skall utföra något innan han går i pension inom några år förefaller högst otroligt.

Så går det till när flugorna får härja fritt!

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Ja skit luktar illa var den än är. Avkastning och uppkastning? Varför sjösätts sådana ägardirektiv till kommunens egna bolag, jag tycker synd om dom? Är det någon kommunmedlem som ser någon verklig nytta med de här krumbukterna?
Konststycket har vi inte skådat tidigare. Det är visserligen en nyuppsättning av ett nyskrivet lustspel, som sätts upp i det gemensamma rummet. Rekvisitan är traditionell även om spelarna byter slängkapporna med varandra redan under första akten. Och lustspelets regissör finns med, helt osynlig där nere på sufflörpallen, och stundtals låter det som ljuv musik, under första akten. - Ja, lite åt det hållet, för att lätta upp problematiken något.

Det utförs nödvändiga arbeten och nyttigheter löpande inom kommunen, men vad har vi aktiebolagen till - de som kommunen äger - och använder för att mota bort demokratisk insyn?

Ser vi någon faktisk nytta med de kommunala aktiebolagen, i det demokratiska spelrummet?

Kommentera här: