Klimatfrågan är politik

Många känner sig kallade att förändra våra livsvillkor, livsstilar och fördelningen av de resurser vi och vår jord kan bidra med.

Christiana Figueres, höjdare i UNFCCC (ännu en FN - företeelse som förkortas med en herrans massa bokstäver), säger så här:
"the fight against climate change is a process and that the necessary transformation of the world economy will not be decided at one conference or in one agreement".

Vilket bekräftar rubriken innebärande att "klimatkrisen" inte är en kris utan en konstruktion för att få acceptans för en förändring av världsekonomin.
Egentligen är det inte så konstigt. Klimatet, eller naturkrafterna om du så vill, har alltid varit verktyg i makthavares händer. Det är lätt att "förstå" men svårt att begripa. Det är så komplicerade samband och så slumpmässigt att man alltid kan beskylla människan för dess verkan. Det går att måla ut en framtid i lagom närtid som kan få människor till eftergifter utan att för den skull behöva stå för något när framtiden blir nutid.

Vad som är svårare att förstå är att vi människor går på det gång efter gång, generation efter generation. Självklart skall vi sköta den jord vi fått att sköta men därifrån är det ett långt steg att lägga våra liv i charlataners händer, vare sig det är religiösa, gröna, röda, bruna eller bara självutnämnda experter.

Grupptrycket och hysterin är också svår att förstå. Den där "alla" skall vara med och vara bäst. Den som tvivlar blir ifrågasatt och i värsta fall helt utstött.

Det är också svårt att begripa varför grupptrycket helt avtar. Antagligen är det så att stimmet farit iväg på något annat och har svårt att klara flera saker samtidigt. Ta bara det här med klimatkompensation som dog totalt 2012 och som nu visar sig inte givit särdeles mycket gott eller nytt.
 
Nu inför höstens stora möte i Paris är det allas vår skyldighet att ifrågasätta det som sägs. Det är också viktigt att ifrågasätta de som förväntar sig välavlönade jobb i FN-skrapan genom att påstå sig kunna "lösa" krisen. Vad har de för motiv och förmåga? Jag skall inte räkna upp några namn men om ni tänker efter så har vi några mediaflugor som alltid skakas fram i radio och TV. Personligen tillskriver jag dom väldigt lite gott vad gäller detta.
Därför kommer jag fortsättningsvis att göra vad jag kan, på mitt sätt - här på min lilla fläck av jorden. Just nu håller vi på att driftsätta en ny värmepanna för gården vilket innebär en större insats för klimatet än de flesta i stimmet gör under ett helt liv.

Kommentera här: