Sopstaden Västervik!

För några år sedan var det på modet att möta den kommunala framtiden med marknadsföring. Alla kommunala tillkortakommanden förklarades med brist på marknadsföring.
De där tankarna kom ju självfallet någonstans ifrån vilket födde konsulter som for runt och missionerade marknadsföring.

För er som har studerat marknadsföring är Kotlers P väl kända.
Ett P är "Produkt" - du måste ha en produkt för att ha något att marknadsföra.
Ett annat är "Pris" - din produkt måste ha ett pris för att kunna marknadsföras.
Ett tredje är "Plats" - var skall du sälja din produkt.
Ett fjärde är "Promotion" - produkten måste promoveras för att kunna säljas.

Kotlers teorier är svåra att applicera på en kommun eftersom det faller redan på det första P:et. Kan en kommun vara en produkt? Är det inte så att det är en salig blandning produkter med helt olika innebörd beroende på vem, när och varför man frågar någon.

Likt förbaskat fortsatte man på marknadsföringsspåret och kom in på det här med "varumärke". Nu gällde det att skapa ett "varumärke" av kommunen. Spåren av dessa tankar ser ni i snart sagt varenda småstad som välkomnar besökarna med förnumstiga oneliner så som t.ex "Kommunen med framåtanda", "Sjöstaden" eller Visstaden". De två sistnämnda är hämtade från Västervik.

Nu är det så att det är lika svårt "varumärke" av en kommun som det är att skapa en "produkt", vilket självklart hänger ihop. Blir det ett så är det oftast av negativ art och framtagna av "folkhumorn". Sjöbo är ett bra exempel där man har haft svårt att tvätta bort en rasistisk stämpel.

Västervik håller helt medvetet på att bygga upp begreppet "Sopstaden", vilket kommer att vara nycket mer framgångsrikt än såväl "Vis" - som "Sjöstaden". Slutar man med den vansinniga sopimporten i morgon kommer det att ta många år att fria från stämpeln.

I denna artikel i dagens VT där tjänstemannen i Miljö och Hälsoförvaltningen vrider nacken av sig för att övertyga oss om förträffligheten att handla med utländska soporsopor. Han har korrumperats så till den milda grad att han påstår att lakvattnet inte rinner ut i sjön och att det återtas av soporna efter ett regn. Jag har särskilt fastnat för detta citat:
"Det finns en kant på kajen så att regnvatten rinner inte över kajkanten. De brunnar som finns på kajen är övertäckta och tätade. Lakvattnet går upp i avfallet igen."

Vems ärende springer han? Självklart vore det katastrof för landets kraftvärmeverk om sopimporten stoppades, Lönsamheten skulle försvinna i ett nafs om man t.ex. tvingades köpa restprodukter från skogen i högra omfattning.
Tyvärr kan man bara konstatera att tanken bakom sopeldade kraftvärmeverk halkat rejält snett. Självklart är det OK att elda egna sopor för el och värme men när fiffigheten tar över och innebär utbyggnad baserat på utländska sopor blir det fel.

Bakslaget kommer en vacker dag, kanske tidigare än du tror. Då sitter vi där med förbrukade kommunala medel och ett "varumärke" som är svårt att tvätta bort.

Kommentarer:

1 Åke Elgstrand:

Att handla med utländska sopor sopor och flera flera sopor

Inspireras de i värmen,
inspektören försöker till såå gööt han kan, ja så duktiga de ä minsann

Till Näcken

-Inspektörer å Speditörer och allt vad de sa - va?
Tänka å Kräma
Rinner å Finner
Hoppsan å Uppsam blir Sesam å Nersam,
Dagvatten ä bakvatten å lakvatten blir …vatten
e bal ä hal som e oval

-som Broberg sjunger, när han tittar ner på oss.

Kommentera här: