Varför ljugs det så i klimatfrågan?

Alla vet att det inte är bra att ljuga. Man kan förvisso ha många filosofiska debatter om vad lögn är eller inte är.
När offentligheten halkar på sanningen kanske det inte resulterar i att vederbörande blir tagna med fingrarna i syltburken eftersom det alltid går att slingra sig med att "det var min sanning" eller "jag upplevde det så". Icke för ty känner folkflertalet på sig att det inte är rätt. I och med det skapas ytterligare ett hack i den raspiga förtroendeskivan. Vi ser det dagligen - inte minst i dessa dagar med utebliven rapportering i media, Wallströms lägenheter och därmed Kommunals krumbuktande.

I går råkade jag titta på en slutet av en repris med ett gäng sommarpratare där Moraeus frågar Rockström om klimatet och vad som är rätt eller fel. Det var väl inte en skjutjärnsfråga direkt så Rockström slingrade sig undan med att skepticismen i klimatfrågan i stort sett är borta och att alla forskare är överens. Han dristade sig t.o.m att inkludera sig själv i forskarskaran trots att han inte presterat något inom klimatforskningen. Det är beklämmande att såväl se som höra denna nutida präst som förkunnar sin tro till alla som vill lyssna. Äv värre är det att så få genomskådar honom - eller vägrar se bluffen. En enkel tumregel är att forskare aldrig är överens och ska inte vara överens. Redan där borde vårt välutbildade folk som lärt sig kritiskt tänkande sedan barnsben dra öronen åt sig.
Det gamla vanliga alltså!
 
Klimatavtalet
Och så var det det där med det "juridiskt bindande" klimatavtalet i Paris häromsistens, en beskrivning som såväl sagde Rockström som vår miljöminister marknadsfört som en framgång för mänskligheten.

Sigvard Eriksson tog sig för att kommunicera med Miljö- och energidepartementet enligt följande:

”Vid det stundande klimattoppmötet COP21 avses ett bindande avtal ingås mellan världens FN-länder.
Min undran är, vilka mandat har Sveriges regering/miljödepartementet/miljöministern att ingå internationellt bindande avtal å Sveriges vägnar?
Jag tänker närmast på de delar av avtalet som rör den överstatliga administrationen och kontrollapparaten som så vitt jag förstår skall verka inom FN. Särskilt viktig är eventualiteten av en International Climate Tribunal med befogenhet att utmäta sanktioner vid länders bristande compliance.

Kommer det att bli någon riksdagsdebatt om avtalet? Krävs någon form av ratificering av Riksdagen innan avtalet vinner laga kraft?”


Den 21 januari kom svaret:
Hej Sigvard,
”Tack för ditt mejl. Jag är ledsen över att du har fått vänta så länge på ett svar. Information om klimatavtalet som klubbades i Paris finns på vår webbplats. www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/

Avtalet kommer att undertecknas i New York den 22 april. Att länderna skriver på avtalet innebär dock inte att de är bundna av det, utan bara att de signalerar att de har som avsikt att bli parter. Innan EU och Sverige förbinder sig till avtalet måste det ratificeras. För ratificeringen krävs riksdagens godkännande. När det kommer ske är inte klart i dagsläget”.

Vänliga hälsningar

NN

Jaa ni, vad ska man tro på?

Verkligheten är svår att komma undan

I dag sitter kommunstyrelsen (KS) i möte där man bl.a skall fatta beslut om att investera 6 miljoner i hamnen.

IGT har skrivit om det i tidigare bloggposter så du kan gå tillbaka och läsa mer där. För att ta det kort säger tjänstemännen att hamnen måste renoveras för 6 milj eftersom intresset för färjetrafik med vattenjetdrivna fartyg har ökat på sistone.

För att börja med efterfrågan så ligger det till så att fortsättningen av Gotlandsbåtsdramat är tänkt att genomföras med en vattenjetdriven katamaranfärja som ett nystartat bolag köpt på Irland. Fartyget är i skrivande stund flaggat på Bahamas och ligger i Helsingborgs hamn. Det sägs att hon skall piffas i Landskrona längre fram i vår, bl.a genom att byta ut Brittiska kontakter mot våra kontakter. Lite målning och annan anpassning kanske också ingår men framför allt måst hon flaggas om till Europeisk flagg för att kunna frakta passagerare i Svenska vatten.
Vi vet inte om rederiet har ett avtal med hamnoperatören (som arrenderar hamnen av Kommunen) och vad det i så fall innehåller. Vi vet heller inte om hamnopeartören kommer att överleva.

Likt forna tiders sjöfartskrig dök det i höstas upp ett vattenjetdrivet fartyg från Destination Gotland. De ville provanlägga i hamnen. Så skedde och de sade sig vara nöjda. Eftersom Gotlandsbåten skulle bli en konkurrent till Destination Gotland kan man se det här som en demonstration av att "vi kan om vi vill". Skulle dom vilja skulle dom naturligtvis göra livet surt för den som skall driva ytterligare trafik till/från Gotland.

Så var det med efterfrågeökningen som föranlett tjänstemännen att föreslå en renovering av hamnen.
Till saken hör att de hänvisar till en teknisk undersökning och två uttalande/offerter som skulle styrka äskandet. Vid närmare efteforrskningar visade det sig att man inte tänkt delge Kommunstyrelsens ledamöter detta material.
Ett flertal medborgare och journalister krävde att få ta del av materialet. I går eftermiddag damp det ner i mailboxen.

Av det har jag dragit följande slutsatser:

Teknisk undersökning
Undersökningen gjordes under 2014, alltså innan det att den förra färjan "Vastervik" skulle börja sin bana på Östersjön.
Kort sagt visar den att hamnen är i ett uruselt skick. Den är underminerad, rostade balkar, rostad spont och dålig bärighet i toppskiktet. Den skulle inte ha funkat för den gamla färjan.

Åtgärdsförslagen
Två företag har lämnat förslag på åtgärder baserat på den, snart två år gamla, undersökningen. Förslagen är högst generella och innehåller ingen kostnadsuppskattning.

Tjänstemännen hade således tänkt att få igenom en icke kostnadsberäknad investering i en totalt nedgången hamn. Dessutom tror dom att det skall kunna vara klart till April månad.

Det här är vad Kommunstyrelsen ska ta ställning till i dag.

Jag tycker att Kommunchefen och en annan ledande tjänsteman (de före detta Kommunchefen som fick ett jobb som inte fanns. Han är på väg ut av egen maskin) som står som avsändare av beslutsunderlaget bör ta sig en allvarlig funderare om deras roll i det här med förvaltandet av kommunmedborgarnas tillgångar.

Jag tycker också att Kommunstyrelsens ledamöter bör sätta ner foten och klargöra att det inte är OK att komma dragandes med förslag på stora investeringar utan trovärdigt underlag. De bör även ta sig en funderare på Kommunchefens fortsatta roll i Kommunledningen.

Vi får se hur det går. Jag återkommer.
 
PS. Vill du ha det här illustra underlaget till lärdom för dig själv och varnagel för andra so säger du bara till. Lägg en kommentar med din mailadress så får du det med vändande elektron. DS.