Rötmånad - vad händer?

Rötmånaden är i vardande med varmt och fuktigt väder. Sista veckan har bjudit på fantastiskt badväder runt om i landet. Just i detta nu håller det på att bytas ut till ett stilla sommarregn. Harmlöst, kan tyckas. Skönt och på intet sätt bådande om något ont.
Denna så vanliga sommarsituation kan på bara någon minut bytas till ett helvetesregn med kraftigt åskväder. Förr i tiden var åskan ett verkligt hot för de flesta som var landsboende, vilket majoriteten av befolkningen var.
Hotet bestod av blixtnedslag som antände och ödelade bostadshus, ekonomibyggnader och fähus. Då var inte frågan OM en byggnad skulle brinna ner utan NÄR. Se där, en förklaring till att vi oftast bara kan se grunden av gamla trähus på landet.
Nu hör man förvisso årligen talas om en och annan brand eller personskador på grund av åska men inte så mycket att barnen drömmer mardrömmar eller att vuxna människor får något vilset i ögonen så snart de hör åskan i fjärran. Min farmor gömde sig under en filt så snart åskan nalkades.
Det här hör rötmånaden till.

Vårt dagliga liv står under ständig förändring, personligt, samhälleligt och klimatmässigt (var tvungen att få in det :-) ). Utan att skuldbelägga någon, eller grupper av några, kan vi konstatera att vi denna sommar sett en förändrad situation för unga kvinnor på konserter och i folksamlingar. Våldtäkt har förvisso alltid förekommit men inte i sådan numerär att det var tre på ett dygn som det var här i Kalmar län förra veckan. Det mullrar i fjärran. Något håller på att hända och jag vet inte vad.

I dagens lokalblad står det att läsa hur Räddningstjänsten har personalproblem i allmänhet men i synnerhet  efter det att tre man skadats i samband med en skogsbrand. De riskerar att inte klara av sin uppgift.

I föregående vecka har Tyskland drabbats av flera vansinnesdåd med galningar som haft ihjäl många människor på offentliga platser. I förra veckan var det en galning som körde ihjäl och skadade över etthundra människor på strandpromenaden i Nice.

Morgonens radioutsändningar försporde oss att det i går natt var sex bränder i Bromölla och ytterligare några i natt. Polisen står handfallen och TROR att bränderna varit anlagda.

Sjukvården går på en halvtaskig tomgång där den redan hårt ansatta bemanningssituationen gjort det näst intill omöjligt att bedriva sjukvård på sina håll. På Karolinska har man helt enkelt ställt in operationsverksamheten i brist på resurser.

Vad håller på att hända när räddningstjänst, polis, rättsväsende och sjukvård falerar? Hur skall vi göra för att ett, återuppbygga funktionen i verksamheterna, och därefter, återuppbygga allmänhetens förtroende? Är det överhuvudtaget möjligt?
 
Vi människor har en fantastisk för mågga att anpassa oss till rådande situation och, i mänga fall, göra det bästa av det. Lösningen är inte sällan våldsam och utdragen. Historiskt her vi mängder av exempel på helvetiskt mänsklgt lidande förbytts i fred, frihet och välstånd. Tyvärr går det där i cykler med skiftande frekvens. I början av en nedgång har vi en tendens att förringa och att inte läsa in för mycket i de tecken som faktiskt finns där.
 
Ett argument kan vara att vi inte vill förvärra situationen.
Frågan som inställer sig då är NÄR man kan veta att en åtgärd förvärrar eller för den skull förbättrar läget. Åtgärden kan förvisso skapa oro och i värsta fall våld. Betyder det per automatik att det är bättre att avstå? Om vi återigen konsulterar historien så kan vi konstatera att det många gånger varit bättre att bita ifrån i tid än att låta utvecklingen bara rulla på med död och lidande som följd.
Man får inte glömma att de där som skjuter, våldtar och bränner bilar inte är några gullungar. Tyvärr är inte heller våra politiker, rikspolischefer och bakbundna militärer gullungar utan beräknande smilfinkar som spelar med i fult spel i tron att de skall kunna klara sitt eget skinn.

Vad håller på att hända i dessa rötmånadstider?

Slottsholmen är bara toppen på isberget...

Jag har inte skrivit så mycket om det faktum att Björn Ulvaeus "hoppat av" det stora projektet med att exploatera Slottsholmen i den lilla kommunen på skäret.
Jag skall inte trötta er så mycket men i stort går det ut på att ALM Equity och ett bolag ägt av B.U kommit över den bästa markplätt som finns i den lilla kommunen, kanske hela Östersjökusten.
Till att börja med låg där en sommarrestaurang som sakta förföll till oigenkänlighet och blev en skamfläck till allas förargelse. Ett antal skandaler senare lyckades B.U och Co. få köpa fastigheten till ett oerhört gynnsamt pris.
- Dessutom slapp de stå för rivning av den gamla byggnaden.
- Dessutom fick de köpa till mark och två vattenområden.
- Dessutom lovade kommunen att använda pengarna från kompletteringsförvärven till trivselförbättringar på egen mark runtomkring.
 
Mycket utöver köp etc. reglerades i ett "exploateringsavtal" som skapade i en hel del rabalder då det begav sig. I detta avtal fanns en passus att två bryggor, som delvis låg inom de sålda vattenområdenas gränser, skulle bort. Kanske har det här lilla sandkornet nött och gjort att B.U hoppat av. I samband med att han förkunnade sitt minskade engagemang i projektet skyllde han på kommunen som inte som inte skött det han förväntat av dem. Han lät samtidigt delge allmänheten att projektet bantats - vattenområdena skulle inte få hotell bl.a. Om det finns en "verklig" orsak ligger det utom IGTs kopetensområde.
 
Det här har lett till upprörda känslor bland stadens borgare som hade ett möte med kommunledningen under gårdagen. Enligt en artikel i dagens Västerviksposten ställdes frågan om vem som var ansvarig för att bryggorna inte kommit bort i enlighet med exploateringsavtalet.
Läs länkad artikel så får du en förnimmelse av en sprattlande kommunledning som låter klargöra att "ingen" är ansvarig.
 
Vi vet inte var felet har begåtts och vi har valt att inte spekulera i vem som har gjort fel, sade kommunstyrelsens förste vice ordförande  enligt VP. Den killen är något att hålla i handen när det blåser!
 
Ytters är det jag som är ansvarig, men jag har 3 000 medarbetare under mig och jag kan omöjligt vara uppdaterad på alla detaljer, säger multichefen (kommun- och bolagschef) enligt VP.
 
Men vad bra! Synd att inte VWs sparkade VD Martin Winterkorn, med närmare 574.000 anställda, kom på det. Det var väl inte han som fibblade med avgasuppgifterna? Eller SBABs sparkade VD. Eller den sparkade VDn för det kommunala bostadsbolaget i Luleå.
 
Här har vi toppen på isberget för det är inte bara i Slottsholmenaffären som den där "ingen" är ansvarig. Det gäller i stort sett hela kommunens ledarskikt. En organisation utan ledning mår inte bra. Ledare utan risk blir inte bra.
 
To put it mildly är det dags för den lilla kommunens politiker att ta den här frågan på allvar och börja diskutera verksamhetens organisation och bemanning på högre poster. Om det inte görs tappar politiken än mer makt som nogsamt kommer att plockas upp av bolags- och förvaltningschefer med skiftande agendor.
 
En IGT-idé att fundera över:
Vi har ett antal bolagschefer och förvaltningschefer som borde rotera, om de inte sorteras ut, inom de kommunala toppjobben. Låt säga att de den förste november varje år får veta vilket jobb de skall ha nästkommande år.
En dylik omorganisation är inte ovanlig inom näringslivet och skulle leda till betydligt högre kvalitet i utveckling och ledning av kommunens olika verksamheter.
 
Ha nu en trevlig lördag. Ut med er!

Rättshaverist?

Javisst!
Som bekant för jag mitt eget lilla krig, på min egen lilla plätt här på jorden, mot det kommunala bolag som är satt att förvalta den egendom ett antal fastighetsägare skapat i den lilla kommunen.

Den här egendomen är ett resultat av att man för länge sedan fann det lämpligt att anordna vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp gemensamt. Verksamheten regleras i lag där andemeningen är att kommunen skall ha huvudsakligt inflytande och skall driva verksamheten till självkostnad - varken mer eller mindre.

Mitt lilla krig går i stort ut på att man inte skött sig när förvaltningen gått från den lilla kommunen till ett bolag ingående i den kommunala bolagssfären. Nu var det inte det kriget som skulle behandlas utan ett annat.

Den lilla kommunen växer väl inte så mycket egentligen om man inte tar våra nya svenskar i beaktande. Utanför deras massiva behov av bostäder, som ingen beaktar i tillräcklig omfattning, exploateras det bostadsområden för den växande medelklassen.
I den lilla kommunens fall handlar det om ett före detta fritidshusområde som skall permanentas. För att detta skall vara möjligt måste det ordnas med vatten och avlopp (VA) och det är här stridigheterna uppkommer.

De gemensamma anläggningarna för VA skall iordningsställas ev det kommunala bolaget som hävdar att det blir så dyrt att man inte kan ansluta fastigheterna till samma taxa som gäller i övriga kommunen. Det finns en möjlighet att införa s.k. särtaxa innebärande att anslutna fastigheter får betala mer än övriga. I det här fallet talades det om ca. 300.000/fastighet

Självklart reagerar fastighetsägarna då bolaget kommer dragande med en räkning på trehundra tusen. De överklagar beslutet om särtaxa.

Tiden har gått, så som tid normalt gör.
Innan årsskiftet kommer den första domen och det är VA-nämnden som avslår bolagets/kommunens krav på särtaxa.

Då mulnar bolaget till och överklagar. Tiden fortsätter att gå.
Så kommer den andra domen där hovrätten går på VA-nämndens linje och avslår.

Nu är bolaget riktigt förnärmande över den behandling rättsväsendet levererar. Komma hit och komma!
Nu har bolagets ordförande och VD, så som de gör-det-själv-jurister de är kommit fram till att dessa bägge rättsinstanser tolkat lagen fel! De kommer att begära prövingstillstånd i HD, vilket de antagligen inte kommer att få, enligt IGTs alldeles egna gör-det-själv-jurist.
Tiden kommer fortsätta att gå.

Den uppkomna situationen reser några frågor runt kommunal drift i bolagsform, som sägs vara så bra. Det kanske är bra rent teoretiskt men det kräver företrädare med stor integritet, kunskap och ödmjukhet inför sin uppgift. De människor som till äventyrs är begåvade med dessa utförsgåvor väljer antagligen en annan karriärväg än det kommunala bolagets gråa tristess.
Det som skulle funka i teorin funkar alltså inte i praktiken.
 
 
Tävling: Vem är VD och vem är politiker? Rätt svar mailas till IGT. Dragning på söndag! Bild: VP

I dagens VT har företeelsen kommenterats.

Ha nu en trevlig lördag/söndag! Ta vara på regnvädret som sägs vara efterlängtat, åtminstone här i sydöstra Sverige. Fan tro´t.