Rättshaverist?

Javisst!
Som bekant för jag mitt eget lilla krig, på min egen lilla plätt här på jorden, mot det kommunala bolag som är satt att förvalta den egendom ett antal fastighetsägare skapat i den lilla kommunen.

Den här egendomen är ett resultat av att man för länge sedan fann det lämpligt att anordna vattenförsörjningen och hanteringen av avlopp gemensamt. Verksamheten regleras i lag där andemeningen är att kommunen skall ha huvudsakligt inflytande och skall driva verksamheten till självkostnad - varken mer eller mindre.

Mitt lilla krig går i stort ut på att man inte skött sig när förvaltningen gått från den lilla kommunen till ett bolag ingående i den kommunala bolagssfären. Nu var det inte det kriget som skulle behandlas utan ett annat.

Den lilla kommunen växer väl inte så mycket egentligen om man inte tar våra nya svenskar i beaktande. Utanför deras massiva behov av bostäder, som ingen beaktar i tillräcklig omfattning, exploateras det bostadsområden för den växande medelklassen.
I den lilla kommunens fall handlar det om ett före detta fritidshusområde som skall permanentas. För att detta skall vara möjligt måste det ordnas med vatten och avlopp (VA) och det är här stridigheterna uppkommer.

De gemensamma anläggningarna för VA skall iordningsställas ev det kommunala bolaget som hävdar att det blir så dyrt att man inte kan ansluta fastigheterna till samma taxa som gäller i övriga kommunen. Det finns en möjlighet att införa s.k. särtaxa innebärande att anslutna fastigheter får betala mer än övriga. I det här fallet talades det om ca. 300.000/fastighet

Självklart reagerar fastighetsägarna då bolaget kommer dragande med en räkning på trehundra tusen. De överklagar beslutet om särtaxa.

Tiden har gått, så som tid normalt gör.
Innan årsskiftet kommer den första domen och det är VA-nämnden som avslår bolagets/kommunens krav på särtaxa.

Då mulnar bolaget till och överklagar. Tiden fortsätter att gå.
Så kommer den andra domen där hovrätten går på VA-nämndens linje och avslår.

Nu är bolaget riktigt förnärmande över den behandling rättsväsendet levererar. Komma hit och komma!
Nu har bolagets ordförande och VD, så som de gör-det-själv-jurister de är kommit fram till att dessa bägge rättsinstanser tolkat lagen fel! De kommer att begära prövingstillstånd i HD, vilket de antagligen inte kommer att få, enligt IGTs alldeles egna gör-det-själv-jurist.
Tiden kommer fortsätta att gå.

Den uppkomna situationen reser några frågor runt kommunal drift i bolagsform, som sägs vara så bra. Det kanske är bra rent teoretiskt men det kräver företrädare med stor integritet, kunskap och ödmjukhet inför sin uppgift. De människor som till äventyrs är begåvade med dessa utförsgåvor väljer antagligen en annan karriärväg än det kommunala bolagets gråa tristess.
Det som skulle funka i teorin funkar alltså inte i praktiken.
 
 
Tävling: Vem är VD och vem är politiker? Rätt svar mailas till IGT. Dragning på söndag! Bild: VP

I dagens VT har företeelsen kommenterats.

Ha nu en trevlig lördag/söndag! Ta vara på regnvädret som sägs vara efterlängtat, åtminstone här i sydöstra Sverige. Fan tro´t.

Kommentera här: