Organisatoriska problem

Den lilla kommunen jobbar - och har så gjort i närmare sex veckor.

Frågan har jag beskrivit tidigare. Jag har begärt att ledningsrätter skall föras från den lilla kommunen till det stora bolaget i den lilla kommunens ägo. Detta för att jag skall bereda dem tillträde till min mark, vilket är syftet med en ledningsrätt.
 
Jag har även haft synpunkter på att den lilla kommunen fortfarande är lagfaren ägare till två fastigheter där den ena hyser ett reningsverk och den andra ett vattenverk. Dessa fastigheters enda syfte är just att hysa dessa VA-anläggningar och ingick således i den överlåtelse som gjordes för fem år sedan - då bolaget "förvärvade/köpte/övertog" (avtalet är luddigt trots att det handlade om en affär kring 260 milj) den allmänna VA-anläggningen i den lilla kommunen.
 
I eftertankens kranka blekhet tycks man kommit på att det kostar pengar att överta en fastighet eftersom det skall betalas lagfartsavgifter. Då har något smartass i den lilla kommunen kommit på att man kan arrendera lite mark runt själva anläggningen vilket innebär följande:
 
1. Den lilla kommunen "överlåter" hela anläggningen eller rättare sagt VA-kollektivets egendom (inklusive dessa fastigheter) till det kommunala bolaget.
 
2. Den lilla kommunen arrenderar ut delar av fastigheterna, som man bokat bort ur balansräkningen - eftersom man överlåtit dem, till den som förvärvat dem (som inte bokat upp dem i sin balansräkning - och varken upprättat köpekontrakt eller sökt lagfart).
 
3. VA är en avgiftsfinansierad verksamhet innebärande att brukarna, vatten- och avloppskunder, äger anläggningen gemensamt. Formellt står emellertid huvudmannen, oftast kommunen, som lagfaren ägare av VA-fastighet. I det perspektivet är det närmast brottsligt av kommunen att "behålla" fastigheten och arrendera ut delar till brukarna - som äger dem.
 
När det här påtalas blir det jobbigt för den lilla kommunen. Jag har tjatat i åravis. Nu verkar det som jag närmar mig stormens öga.
Rent praktiskt är det skitenkelt - det skulle kunna ordnas på någon timme om bara vilja funnes. Nu finns tyvärr inte viljan och då drar det ut på tiden. Bakomliggande orsaker står alltså att finna i ovilja, okunskap och prestige - "här skall inte en liten skit till markägare komma - och komma".
 
Problemet är naturligtvis bolagets. Bolaget har en VD som höstar in över 100.000 i månaden. Trots detta är det den lilla kommunens personal som är satt att lösa problemet.
 
Vad är det då för vits med ett kommunalt bolag?
Varför skall bolaget ha en VD med så hög lön om han inte kan fixa en sån här skitsak?
 
Se där, ett litet nedslag i den moderna byråkratin.
 
Ut i sommarvädret med er nu!

Kommentera här: