Stoppade vindkraftverk

För sex år sedan var det ett himla liv kring uppförandet av fyra vindkraftverk, lite drygt en mil från oss.

Det var märkliga turer kring kommunens vindkraftsplan där man först inte tryckte att platsen var lämplig för vindkraft. Då beställdes det en ny utredning som av en händelse kom fram till att platsen var lämplig. Till saken hör, dessvärre, att några av verken skulle uppföras på mark tillhörig kommunens dåvarande ordförande för Kommunstyrelsen (Kommunalråd s.m.b.s).

Med anledning av detta bildade huvudskribenten för IGT tillsammans med två andra personer en förening som underförening till Svenskt Landskapsskydd för att därigenom kunna organisera motståndet.

Vi har tagit mycket skit för det här genom åren. Som vanligt har det sällan, eller aldrig, handlat om sakargumentering utan mer om bakom-ryggen-aktiviteter. Något som naturligtvis aldrig kommer att medges men förhoppningsvis får detta mer än ingen att titta sig själv en extra gång i spegeln innan det är dags att koja.

Våra argument var det gamla vanliga:
- Vindkraften behövs inte.
- Vindkraften stör de boende.
- Industrialiseringen innebär ett stort ingrepp i naturen.
- Vindkraften innebär ett stort visuellt ingrepp.
- Vindkraften skulle skada såväl fågelliv som kustmiljön.
- Vindkraft bidrar varken till en bättre miljö eller ett bättre klimat.

Eolus vind som skulle uppföra verken fick bygglov men byggde inte inom stipulerad tid varvid de bad om förlängt bygglov. Vilket nu slutligen avslagits.

Det blev inte vi som slutligen fick spela huvudfiolen. Rätt eller fel. Det struntar jag i. Det viktiga är att vi slapp vindkraftverken!

Tack ALLA som jobbat med det här!

Kommentarer:

1 Jonas:

Det skulle vara intressant med en kommentar kring hur du vridit på fakta för att kunna påstå: "Vindkraft bidrar varken till en bättre miljö eller ett bättre klimat.".

Svar: Det är enkelt:Miljön
Vi skogsägare har sedan decennier tillbaka fått oss många pekpinnar till livs hur vi skall sköta vår skog. Några exempel är kantzoner, nyckelbiotoper och högstubbar. Dessa åtgärder ses inte av flertalt flertalet men drt bidrar till en bättre miljö, anses det.
I detta perspektiv är den industrialisering av skogsmarken med vindkraft inget annat än vansinnig. Förutom det höga snurrandet, förändrad landskapsbild och kraftigt påverkad ljudsituation innebär det bl.a. skogsavverkning, omfattande vägbyggen och, inte minst, fara för liv och hälsa p.g.a iskast under vintern. Det här är en miljöförstöring som torde kunna ses/upplevas av de flesta.

Klimatet
Om det är koldioxiden som utgör huvudfaran för framtida klimat bidrar inte vindkraften till en minskning av de utsläppen. Räknar man in allt, materialåtgång, vägbyggen, skogsavverkning, betongfundament och en taskig verkningsgrad så är vindkraft, enligt Vattenfalls hemsida, den kraftproduktion som bidrar till högst CO2 utsläpp per producerad Kwh i jämförelse med vattenkraft och kärnkraft.
Wolter Stackelberg

2 Jonas:

Skev jämförelse att utesluta kolkraft vilket leder dig fram till en enligt mig felaktig slutsats.

Grundproblemet är att vi måste släppa ut mindre CO2 (läs: ersätta kolkraft) och eftersom kärnkraft står på svarta listan återstår vind-, sol- och vattenkraft.

Solkraften är än så länge inte tillräckligt bra för den skala som krävs.
Vattenkraften kan vi inte bygga ut mycket mer.
Kvar står vi med valet att investera i vindkraft.

Att då krama träd och gråta om en icke lönsam utdöende kärnkraft kommer i slutändan innebära att vi importerar smutsig el från utlandet enligt devisen: "All el är bra så länge den inte produceras på min bakgård".

Svar: Jonas,
Det känns inte som att vi kommer till en samsyn. Här kommer min sista kommentar. Som bekant har vi inte särskilt mycket kolkraft i vårt elsystem. Då återstår argumentet att vi skall kunna ersätta kolkraft utanför Sveriges gränser.
För det första är det långt ifrån självklart på grund av vindkraftens intermittenta produktion.
För det andra kan jag inte förstå varför vi skall offra vår livsmiljö.
Utan att veta vem du är känns det som att begreppet "krama träd" inte alltid har den innebörd hos dig som du ger uttryck för i din kommentar.
Kärnkraft är olönsam på grund av hög beskattning.
Vindkraft är olönsam trots subventioner.
Nästa generations kärnkraft är definitivt en framkomlig väg. Förutom att den är CO2 fri är den mycket säkrare och kan drivas med det material vi tror att vi skall gräva ner för 100.000 år framöver och därmed reducera den tiden till några hundra år. Därefter kommer nog ytterligare tekniska lösningar som gör att vi även kan kräma ur det sista.
Men, som sagt, vi kommer nog aldrig att enas.
Tack för visat intresse.
Wolter Stackelberg

3 Jonas:

Kärnkraft, vattenkraft och vindkraft ligger alla på CO2-utsläpp kring noll (5, 9, 15) i Vattenfalls livscykelanalys som jag antar du hänvisade till. Jag ser det som att påverkan i samtliga fall är försumbar i jämförelse med kolkraft (781).

Min slutsats: Alla tre är bra och borde användas så mycket det bara går.
Din slutsats: Bara kärnkraft är bra.

Så nej, vi kommer nog inte till samsyn nu. Men i takt med att politikerna helt slår ihjäl kärnkraften så kommer du att få revidera din uppfattning.

Svar: Jag säger inte att bara kärnkraft är bra men att det är bättre än vindkraft, tre gånger enligt din redovisning, ur CO2 synpunkt. Jag tror att den tekniska utvecklingen, om vi bara släpper den lös, kommer att hitta betydligt fiffigare lösningar än den beprövade och ratade vindkraften.
Inte kan väl politikerna vara så dumma att dom skattar ihjäl kärnkraften? Tänk vad mycket mer som skulle ryka av bara farten!

Därmed önskar jag dig lycka till i framtiden som får utvisa hur det blir. Allt annat är spekulationer.
Wolter Stackelberg

4 Lars Cornell:

Tack Wolter för en bra sammanfattning.

Jonas: FN rekommenderar sina medlemsländer kärnkraft för att minska koldioxidutsläpp. Men det får man visst inte tala om i Sverige.

Det vindkraft främst ersätter är biokraft, dvs el genererat med vedråvara.

Kommentera här: