Cirkus i den lilla kommunen

Häromveckan var det dags för Kommunfullmäktige att göra avslut på föregående år. Det var dags att godkänna bokslut, ge varandra ansvarsfrihet och slå sig för bröstet med ett fatastiskt resultat i ryggen.
 
Resultatet
Från att ha legat på minus 60 miljoner i plötsliga och oförutsedda underskott under 2012 ligger man nu och marchar på resultt runt 150 milj för "hela koncernan", som man valt kalla oss i syfte att vilseleda huruvida det är en kommun eller ett bolag man driver. Självklart är det en kommun men den är transformerad till ett bolag enär tillgångar och skulder lagts över i en av kommunen ägd bolagsstruktur. Det är alltså där man "trollat" fram närmar 200 miljoner årligen. Det är lite oklart hur det egentligen gått till och frågan är om den finns någon nu levande politiker i ansvarig ställning som under en minuts talande skulle kunna förklara det hela.
 
Det är ju inte så att att vi fått fler "kunder" eller att "kunderna" köpt mer, så som hade varit en förklaring i ett "vanligt" företag.
Det är heller inte så så att man dragit ner på personal eller effektiviserat verksamheten, så som hade varit en annan förklaring i ett "vanligt" företag.
Det är alltså så att det är samma kunder som köpt samma saker, som tex sophantering, vatten, avlopp, elnät, fjärrvärme, men till betydligt högre priser.
 
Vad värre är att ett bolag i koncernen gjort ett fantastiskt resultat - Bostadsbolaget.
Men vadå, dom skall väl bara förvalta de kommunala bostadsfastigheterna?, tänker du kanske.
Men så är det inte. De har byggt upp en omfattande entreprenadverksamhet med ett annat kommunalt bolag som huvudsaklig kund.
Resultat: +50 milj!
Kommunen bygger alltså åt sig själva där det i ett bolag (Tjust Fastigheter AB) åker upp i balansräkningen och blir resultat för hela koncernen via ett annat bolag (Bostadsbolaget).
Listigt kanske. Är det bra?
Personligen är jag övertygad om att den kommunala organisationen antagit proportioner långt utanför våra folkvaldas kontroll och, vilket är etter värre, vuxit långt över tjänstemännens förmåga. Det har blivit ett självspelande piano som bara spelar på och spelar på hur falskt det än vara må. Kompositören vet inte vad hen skapat och dirigenten har vänt ryggen till.
 
Årsredovisningen
En årsredovisning är en sammanställning av föregående år vad gäller ekonomi och verksamhet. Den kan utformas i all enkelhet, vilket de flesta små bolag gör, eller så kan man se det som ett bra informations- och marknadsföringstillfälle. Hur en årsredovisning skall upprättas står att finna i årsredovisningslagen.
Det är årsredovisningen med tillhörande handlingar som revideras och godkänns av revisorerna, lekammanrevisrorer såväl som proffsrevisorer.
 
Problemet med årets årsredovisning var att den innehöll så många fel att det uppkom förslag om att inte tillstyrka beslut om att godkänna den. Majoriteten var naturligtvis för att godkänna men frågan kvarsår om avvikelserna var så stora att de skulle kunna betraktas som ett brott mot lagen eller vad det är revisorerna egentligen granskat.
 
Nu ligger protokollet för justering. Vad jag förstår gnuggar man geniknölarna för att kunna formulera sig någorlunda rätt. Så snart protokollet anslås kommer dessa punkter sannolikt att överklagas.

Kommentera här: