Vattnet räcker!

Problemet är inte vattenbrist (Öland och Gotland kan emellertid ha problem torrår).
Problemet är kommunernas vattenförsörjningssystem. Det handlar oftast om dåligt underhållna ledningssystem vilket ger stora läckage. I vår lilla kommun vill man åtgärda det med en megalomansk lösning genom att ta vatten längst norr i kommunen, ca. 40 km bort!

Så här tycker Moderaterna i Norra Tjust om det genom en första bloggpost på vt.se

Vattnet räcker!
”Vattenkrisen” håller på att bli den nya ”klimatkrisen” då det tycks som att det alltid skall vara något stort och komplicerat som krisar för att de gröna fundamentalisterna skall må bra.

Vissa år är det torrt och andra år väldigt blött. Bara för att det var torrt förra året behöver det inte bli så i år. Hur det blir kan vi varken förutse eller åtgärda. När hösten närmar sig vet vi om sommaren varit torr eller våt. Vi vet också att elbolagen skyller höjda priser på vattennivåerna vare sig de är höga eller låga. Nu börjar även de ”gröna”, vilka de nu är, att använda vätan/torkan för sina syften.

Problemet är inte vad som kommer ur skyn. Problemet är hur vi producerar och hushållar med det vatten som behövs av de som bor i lite mer befolkade trakter. Inte sällan är det tekniska problem.

• Överum har av gammal tradition en undermålig vattenkvalitet vilket beror på vattenverk och rening.
• Västervik har brist på vatten när torka gör så att Hjorten närmar sig den undre gräns vattendomen tillåter. Huvudskälet till Västerviks problem är dock att ledningen mellan Hjorten och vattentornet är så dålig att 20-25% av vattnet försvinner på vägen.

Organisationer och företag tar ofta till stora och komplicerade grepp för att dölja de verkliga problemen. I näringslivet handlar det ofta om fusioner med storvulna planer.
Tyvärr har kommunerna tagit efter denna modell där det stora tenderar att sätta det lilla i skuggan.
I stället för att laga/byta ut vattenledningen mellan Hjorten och vattentornet börjar man tala om en ny vattentäkt i Helgenäs mer än 40 km, och många sköna miljoner, bort! Detta gigantiska projekt kan inte vara genomfört inom en tioårsperiod - under tiden kommer vattenproblemen i staden att bestå.

Kommentera här: