Tummetott?

I går visades det sista av två program som SVTs Uppdrag Granskning gjort om Västerviks kommun.
Här kan du se det första programmet
Här kan du se det andra programmet

Denna gång handlade det om utbyggnaden av Västerviks flygplats.

Där framgick följande:
- att det initierades av dåvarande kommunalrådet med anledning av Björn Ulvaeus "önskemål".
- att den man försökt fjäska för inte tycker att försöket duger och att det är "halvhjärtat".
- Politiken och tjänstemännen har underblåst utomståendes "intresse" av en flygplats genom att själv skriva underlag för inlagor och insändare som sedan placerats ut hos lämpliga avsändare.
- att den utbyggnad som gjorts sannolikt inte kommer att vara tillfylles för de flygmaskiner man sagt sig vilja ta emot.
- att sittande kommunalråd inte har kontroll över sina styrkor.
- att oppositionsrådet gör som han vill och fortsätter att hantera sanningen på ett väldigt speciellt sätt.

Redan efter förra programmet hyste IGT åsikten att oppositionsrådets lämplighet som ledare för Moderaterna i kommunen, regionen och riksdagen (han står högt på alla listor) borde ifrågasättas.
I dag känns det som om den rebelliska bubblan lider av pyspunka då vederbörande piskat upp en stämning bland sina tillskyndare som antagligen gör att han kan sitta kvar.

Det är beklagligt att det politiska systemet inte har förmåga att avlägsna fifflande och ljugande politiker som tar skydd bakom en "majoritet".
Det är beklagligt att denna "majoritet" inte har förmåga att värdera saken oibjektivt utan tar ställning mot något genom att vara för fifflaren.
Det är emellertid många där ute som delar vår uppfattning vilket innebär att det kommer att komma många nya tillfällen att ifrågasätta ledningen för M i kommunen.

IGT - får alltid rätt har vi slagit oss för bröstet och sagt. Får vi kanske fel nu?
IGT lägger därmed ner frågan till dess att något nytt dyker upp.

Framtiden i egna händer

Med anledning av de senaste månadernas diskussioner kring oppositionsrådets förehavanden närmar sig tidpunkten då vederbörandes framtid tar sig en av två vägar. Den ena rutschkana ner för taburetterna, den andra en tveksam tillvaro i rikets högst beslutande organ Riksdagen, eller Regionkommunen, eller Kommunstyret.

I söndags hade Moderaterna i Norra Tjust, MNT, ett välbesökt årsmöte där vi bland annat fick besök av Gunilla Carlsson, fd. vice partiledare, som höll ett bejublat framträdande.
IGTs medarbetare avgick ur styrelsen, inte på grund av misskötsel utan en önskan från IGTs sida om ett ökat oberoende.

Under övrriga frågor beslutades att inge en hemställan om ny nomineringsstämma för kandidaturerna på kommunens lista inför valet. Det kan, enligt stadgarna, göras inom tre veckor efter ordinarie stämma om särskilda skäl föreligger. Tidsramen är OK och särskilda skäl föreligger sannerligen.

Media, som lokalblaskan kallar sig, har slagit upp detta i en artikel, se nedan, där man säger att MNT vill ha bort toppnamnet från listan, vilket kanske är att skruva till det lite extra. Vad gör man inte för att sälja? MNT vill snarare pröva huruvida medlemmarna tycker att det som varit är OK. Tycker de så får det vara deras ansvar. Sista ordet är emellertid inte sagt i detta.

Om vi trots allt antar att det finns krav på vederbörandes avgång vilket IGT berörde i går ur aspekten kandidatförsäkran så måste man ändå fundera lite kring alternativet.

Vad säger han själv?
"Jag överlåter till andra att besluta..."

Vad gör man i en situation som denna?
Ytterst handlar det hela om huruvida platsen vid köttgrytorna fortfarande står öppen. I det perspektivet är det lätt förstå den som försöker hålla sig kvar.
De stora frågorna är hur detta kommer att sluta, avgång eller inte?
Hur skulle en framtid med uppdragen kvar te sig?

Riksdagen: Hur kul är det att komma till Riksdagen som en avdankad Tipp-Ex:ande och ljugande kommunpolitiker? Är det en lämplig plattform att forma det framtida Sverige ifrån?
Eftersom egenskapen att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till sanningen är spritt långt utanför kommunen och det egna partiet kanske det planeras ett nytt utskott - Sanningsutskottet. Det kanske kunde vara något om än föga ärofullt.
 
Regionförbundet: Tyvärr är nog det här den enda platsen där man kan gömma sig undan utan att göra någon större skada varken för sig själv, partiet eller verksamheten/politiken.
 
Kommunen: Det är antagligen svårt att komma tillbaka i lokalpolitiken efter allt det här. Femton år innebär många kompromisser och med dem infaller förr eller senare "pay off" som i sin tur innebär kompromisser som ingen nytillträdd skulle behöva bry sig om. Dessutom finns det en massiv opinon därute som kommer att göra allt för att underminera plattformen för framtida arbete.
 
"De andra", de som skall skall besluta
När han säger att det är "andra som får besluta" gör han två misstag.
För det första är det inte så. I enlighet med den Kandidatförsäkran vi skrev om i går så vilar det på ledamoten att ta ansvar för sina handlingar - med partiets bästa i åtanke. Man kan alltså inte sitta som en proipp och vänta på att partiet skall vidta åtgärder.
 
För det andra så är de där "andra" inte så mycket att hänga i granen. I det skede vi befinner oss i för stunden säger de ingenting, av rädsla för  sin egen framtida karriär, vilket kan tolkas som stöd. Stödet finns bara där så länge det bedöms bättre än motsatsen. När det här går lite längre är det mycket lätt att byta fot eftersom ingen vetat vilken fot de stått på. Då inträffar det obehagliga att ingen står bakom och försvarar det som hänt.
Man skulle också kunna säga att den människohögen beter sig på samma sätt så som du gjort under så många år. De står inte upp för någonting! De försvarar inget!
 
Nå, vad händer då?
Med ledning av tidigare "affärer" så slutar ett sånt här drev när räven är skjuten, vare sig det tar en dag, en vecka, en månad eller ett år. Någonstans utmed denna resa är det klokt att hoppa av för att rädda det som räddas kan av sig själv och partiet.
 
En tvivelsutan god politisk karrär bör inte sluta i förnedring och det kan ingen "annan" besluta än den berörda.
 
Nu väntar vi andra på onsdagens program i SVT1 kl. 20.00
 
 
Läs mer här:
 

Kandidatförsäkran - vad skall vi med det till?

De flesta partier avkräver de som kandiderar till förtroendeposter en s.k kandidatförsäkran vilket är att betrakta som en förklaring om samförstånd i uppdraget. En sorts kvalitetssäkring av de personer som står på valsedlarna skulle man också kunna säga. Det kompletterar nomineringsprocessen med intervjuer och avgivna CV:n från respektive kandidat.
 
Man kan tycka att kandidater till politiska förtroendeposter skall vara så kloka ett det inte skulle behövas. Man skulle också kunna se det här som något i tiden där de som skall ta ansvar allt mer tenderar att skylla på någon annan.
• I Golfsammanhang har man ett s.k "grönt kort" som bevisar att innehavaren erhållit, och klarat av, adekvat utbildning. Följden blir även att om någon drummel beter sig på banan kan alltid klubben skylla ifrån sig med hänvisning till det gröna kortet.
• Jägarna har sin jägarexamen som egentligen inte säger ett dugg om personens lämplighet. Den jaktledare som tagit med en person på sin jakt kan alltid skylla på jägarexamen om hen klantar till det. Så där kan vi fortsätta i evighet där den gemensamma nämnaren är att inte ta ansvar.

I Wikipedia står följande att läsa om en s.k kandidatförsäkran:

Kandidatförsäkran eller valetiska riktlinjer är en överenskommelse som upprättas mellan kandidat till en politisk befattning (motsvarande) och dennes parti. I Sverige har Moderaterna och Socialdemokraterna länge haft krav på att de som kandiderar för partierna ska skriva under en kandidatförsäkran.I Storbritannien har BNP använt sig av obligatoriska kandidatförsäkran.Syftet kan vara hålla ihop partiets valkampanj, försäkra sig om att de som är kandidater delar partiets politik och grundläggande värderingar och att de inte har en bakgrund som kan skada partiet. Betydelsen av kandidatförsäkran är främst moralisk, inte juridisk. Med stöd av kandidatförsäkran kan partiet uppmana den som kandiderar eller som redan blivit vald att lämna sin plats.

Dokumentet är en ömsesidig överenskommelse mellan parterna om de krav som ställs på den som kandiderar. Det kan omfatta formella krav som till exempel närvaro vid möten och beredskap för olika ändamål men också etiska krav på kandidatens uppträdande. I dokumentet kan anges förhållanden som innebär att kandidaten måste avsäga sig sitt uppdrag. Dock saknar partierna tvingande medel för att avlägsna de som valts i allmänna val från sina poster, eftersom valresultatet i allmänna val bestäms av väljarnas röster snarare än internt inom partierna. Partiernas påtryckningsmedel är därför i första hand att de som inte följer kandidatförsäkran i framtiden inte kommer att ges möjlighet att få framtida politiska poster.

En kandidatförsäkran är ett koncentrat av det som, av vissa, i dagligt tal kallas "värdegrund". Med "värdegrunden" i ryggen tycks vad som helst kunna hända vem som helst bara "någon" tycker att det skall hända. Inte sällan handlar det om personer som skiljs från sitt arbete i strid med alla arbetsrättsliga regler vilket i grund och botten är rättsvidrigt och vedervärdigt. Därför är en kandidatförsäkran på papper mycket mer värd än en flummig "värdegrund" som likt en flagga i vinden byter riktning när omständigheterna så giver.

 

Vem bestämmer "värdegrunden"

Såsom varande (någorlunda) kristen kan jag köpa den "värdegrund" som beskrivs av 10 guds bud. En normalbegåvad person med grundläggande uppfostran har fått i sig detta regelverk från barnsben. Det är inget konstigt med det. Det där med att stjäla, ljuga och dräpa är självklarheter för de flesta av oss.

Problemen uppstår när man börjar skriva regler. Ju mer regler som skrivs desto lättare är de att bryta dem. Vi har sett det så många gånger med fifflande politiker och näringslivsfolk som tillskansat sig än det ena, än det andra. "Det visste jag inte" "Det står inte i regelverket" - undanflykter som bara är trams. De flesta förstår att ett fel begåtts men ändå är det inte sällan som de klarar sig. Förutom fifflaren själv är den lismande svansen som försöker sopa skiten under mattan en del av sceneriet när dylika skandaler bubblat upp till ytan.

 

Vad har det med den lilla kommunen att göra?

I den lilla kommunen satt man förra onsdagen bänkad framför TV:n där en sorglig historia spelades upp framför ögonen i form av berättelsen (Uppdrag Granskning) om exploateringen av Slottsholmen. Det är en historia med många komponenter för "bra TV". Där har vi stadens som som gjort sig en förmögenhet på sanslösa musikaliska framgångar över hela jorden. Vi har en försupen landshövding som kör över hela sin tjänstemmankår och vi har våra två ledande politiker - den ene synbarligen redig men dum och den andre självpåtaget affärsmässig men ljugande svamlig.

Programmets ingående komponenter vad gäller politikerna har varit kända i och med att oppositionsrådet gått ut och berättat hur han manipulerat (Tip-Eex:at) i offentliga handlingar (vilket kan vara brottsligt enligt kommunens egen, köpta, juristutredning). Han har i gråtmilda ordalag bett om ursäkt och lovat att aldrig göra om det (vadå?). Men vad han inte berättade i förväg var tre passusar i programmet.

1. Journalisten frågar hur det kan komma sig att det finns två versioner av samma dokument ett i original (förhoppningsvis men vi VET inte att så är fallet) och ett Tippex:at. Oppositionsrådet säger sig inte ha en aning. Oppositionsrådet ljuger!

2. Oppositionsrådet ringer upp och säger att han bara "testde dem" och tycker att det var skickligt av dem att hitta detta lilla fel. Oppositionsrådet ljuger!

3. Vid ny intervju frågar journalisten igen hur det var möjligt att detta kunde hända. Oppostionsrådet slingrar sig, ljuger kanske inte men uppvisar alla yttre tecken på att något inte står rätt till.

 Han har dessutom vid ett flertal tillfällen påtalat att han inte gjort något olagligt. IGT anser detta vara ett nonsens argument då ingen förväntar sig att en politiker skall balansera på olaglighetens brant utan snarare hålla sig på ett gott och moraliskt avstånd från alla oegentligheter.

 

Kandidatförsäkran då?

Oppositionsrådet är lokalpolitikens svar på Slatan - han är bäst på allt! Så bra att han (just i detta nu) står överst på Kommunlistan - valbar plats, 5:a på Regionkommunlistan (fd. Landstinget) - valbar plats och 2:a på Riksdagslistan - även det valbar plats. Det här innebär att han rimligtvis skrivit under tre Kandidatförsäkran - en för varje lista. Innebörden kan alltså inte vara obekant för honom.

Den Moderata kandidatförsäkran innehåller, förutom en ingress och en avslutning, 12 st "att-satser" som inleds med "Uppdrager innebär också..." (här kommer några av dem)

..att vara ett föredöme och iaktta god moral, till exempel iaktta försiktighet vid ekonomiska transaktioner, särskilt med andras pengar. Kommentar: På vilket sätt visas god moral när man ljuger en journalist rakt upp i ansiktet framför hela det svenska folket? Huruvida man iakttagit försiktighet med andras pengar överlåter vi till er att bedöma.

.. att jag är en offentlig person och därmed representant för Moderaterna i alla sammanhang, i såväl ord som handling, Kommentar: Är det en god representant som ägnar sig åt ovan beskrivna blåljugande?

.. att jag omedelbart skall avsäga mig mina uppdrag om jag lämnar partiet, om jag bryter mot ovanstående regler, eller, om gruppen, normalt fullmäktigegruppen (eller motsvarande bekräftat av förbundsstyrelsen), uttalar att den inte längre har förtroende för mig som representant. Kommentar: Behövs det? Vad kommer de att göra?

 

Förslag?

Förtroendeposter är inget av Gud givet. Det är ingen "rättighet". Det är inget man kan manipulera sig till (jo, det kan man faktiskt om man anpassar sig till valsystemet men det är en annan bloggpost). Det är något man förtjänar, något man måste försvara genom att förhålla sig till den Kandidatförsäkran som undertecknats. Klarar man inte det skall man avsäga sig sitt uppdrag.

Om det är så att vårt oppositionsråd klarar att klamra sig kvar i politiken trots dessa flagranta brott mot kandidatförsäkran blir mitt förslag att Moderaterna skrotar kandidatförsäkran och önskar kandidaterna lycka till med en avslutande klämkäck uppmaning:

Gör vad ni vill - men torska inte!
 
Lite Tipp-Ex skämt
Hade det här hänt i Göteborg hade den lilla staden och dess medborgare glatt skämtat sig ur det hela. Nu är inte den lilla staden särdeles humoristisk, särskilt inte som många medborgare har större problem med Uppdrag Granskning än det som grävts fram.
Från IGTs sida försöker vi dock lätta upp stämningen något inför denna veckas program som kommer att handla om turerna kring utbyggnaden av flygfältet vilkjet säkerligen kommer att generera nya bloggposter och förhoppningsvis nya skämt. Mitt i eländet.
 
Det var Copyright på bilden - Tipp-Ex:at

Tipp-Ex enligt ICA hemma

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att inandas ångor. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn.
 
Det kanske är som de vätskor Ryssarna petar i folk där de får blämmor i ansiktet, tappar håret och rent av mister livet. Skadar ångorna rätt-och-fel-sinnet?
 
Tipp-Ex är en tysk produkt som uppfanns, av misstag, av en kvinna hemma köket. Läs mer här.
 
Läge för en varumärkesboost?
• Ska vi sätta upp en jättelik Tipp-Ex flaska i Biltematornet med en klämkäck slogan, som alla kommuner har nu för tiden? Västervik - om Du vill komma bort en stund.
• Ska vi ha helt blanka, Tipp-Ex:ade valaffischer?
 
En snapsvisa kanske?
Jag heter Harald, jag gillar Tipp-Ex
Jag blankar papper mest hela dagen
Jag suddar stora, jag fixar små
men oftast dom som jag fifflar på.