Periodpaus

I går omhäktades "industrimiljardären" av skäl som vi inte känner till. Det råder förundersökningssekretess. Sekretess och sekretess - det tycks vara ensidigt. Åklagaren läcker som ett såll emedan försvaret tvingas till tystnad.
 
Mycket tyder på att samhället, efter flera misslyckade "jakthärveprojekt", letar desperat efter en trepoängare, för att tala hockeyspråk.
De har näst intill oändliga resurser till sitt förfogande men en motståndare som, om han finns, är väldigt svår att validera. Det rör sig inte om X antal kedjor och Y antal spelare som studerats in i minsta detalj. Det handlar om en landsbygd som tvingats på något de inte bett om och som  påverkar deras liv, livsstil och ekonomi.
Människor har en tendens att lösa sina problem. Människor som försvarar sina grundläggande värden vare sig det handlar om ett får eller sin nation kan vara svårbemästrade och svåra att tas med.
 
Nationsbegreppet går i mångt och mycket ut på att vi, med gemensamma krafter, skall försvara vår gemensamma tillvaro med inre och yttre skydd. Det yttre skyddet är handgripligt och brutalt men lyder, åtminstone formellt, under internationell lagstiftning som reglerar vad man får ta sig till som försvarare respektive anfallare.
Det inre skyddet är lite mer komplicerat i så måtto att det spänner från småbrott till brott mot rikets säkerhet. Här gäller det att ha medborgarna med sig så att de känner förtroende för upprätthållandet av säkerheten i allt från spaning till utmätning av straff. Det förstnämnda skall ske balanserat så att inte oskyldiga blir drabbade och de sistnämnda skall utföras i överenstämmelse med flertalets uppfattning om handlingens straffvärde.
 
I den nu pågående "jakthärvan" känns det, minst sagt, som att samhället tagit i för mycket. De inblandade sitter häktade sedan två veckor tillbaka och har ytterligare två veckor framför sig i en ogästvänlig cell utan kommunikationsmöjligheter och mänskliga kontakter utanför häktespersonalen.
 
Förutom att det här är en ovärdig behandling av de häktade så är det ett allvarligt brott mot oskrivna regler om det inre skyddet. Det är ett brott mot de människor som pådyvlats något de inte vill ha, Det må möjligen ske till förmån för delar av befolkningen som vill men inte drabbas själva, vilket i så fall sker med en mycket stor risk för rättssystemet som sådant.
Den risk de tar är minskat förtroende för inblandade myndigheter (om det går att få sämre förtroende) där inblandade landsändar, populationer och enskilda människor börjar spela sin egen match, någon annan stans där den som har rinken vinner - i synnerhet när motståndaren kört vilse.
Är det så här vi vill att vårt land skall utvecklas?

Back in business - hoppas jag

Nu är valet över - det gick ju inget bra. För någon. Alla utropade sig som vinnare men ingen vann.
Jag har medvetet legat lite lågt ett tag - kanske lite för länge. Jag ber om ursäkt.
Nu är det är dags att få igång skrivandet. Det är ju kul, åtminstone för mig.
 
Jag tänkte kasta mig in i vargens kula för att på så vis få lite av en kickstart.
Jag uppdaterar vartefter, se nedan
 
Som de flesta vet sitter ett flertal personer häktade i Västerås med anledning av mistänkt jaktbrott, jakthäleri och försök att förgifta varg, eller kanske rovdjur i allmänhet.
Man kan säga mycket om det här men leder det till en fällande dom är det naturligtvis högst klandervärda handlingar som begåtts. Något IGT inte ställer sig bakom. Än så länge talar vi dock om misstankar.
Följande resonemang är åsikter baserat på det som framkommit i press, genom samtal och andra efterforskningar. Det får under inga omständigheter tolkas som "sanningar". "Sanning" i detta kan bara en domstol leverera.
 
Helt plötsligt gjordes tillslag på ett flertal platser i Västmanland varvid en aktad företagsledare häktades och visades upp för allmänheten i kriminalvårdens kläder, handfängsel och ihopkopplad med en väktare.
Varför?
Medveten förnedring, hämd eller ett primalt behov att visa upp sin trofé? Framtiden får utvisa vad som är vad men det ger kalla kårar utmed ryggraden.
Jag minns när DDR föll och Tyskland påbörjade sin återförening. Jag minns den glädje som fallet av denna hemska diktatur, som jag sett på avstånd ett flertal gånger, gav.
Hoppet. Framtiden. Det är snart 30 år sedan. Nu känns det som om DDR levt kvar under ytan och flyttat sig över vattnet en bit norr ut.
 
Vi har en urholkad rättsstat med våldtäkter, mördande på öppen gata, obefintligt gränsskydd och ett undfallande rättssystem. Orsaken är delvis polisbrist. Samhällsbygget håller på att krackelera - sen får PK-maffian säga vad de vill.
I Det perspektivet ter det sig, minst sagt, märkligt att man anser sig ha råd att avsätta 15 poliser som medelst "hemliga vittnen" och sannolikt olaglig telefonavlyssning för att kunna "sätta dit" en direktör i Västmanland för påstått avdagatagande av en varg.
 
Vargen?
Vad har vargen som inte de våldtagna kvinnorna, mördade unga männen eller andra brottsoffer, där polisen inte har "resurser", inte har?
Vad har vargen som får vårt rättssystem att ta till dessa brösttoner?
Kan det vara de som bor på landet med vargarna omkring sig som inte vet sitt eget bästa?
Kan det vara symbolik där man till varje pris vill visa sin makt?
Kan det vara en iver att beivra brott, varför lägger man dagligen undan så mycket allvarlig brottslighet som inte ens utreds?
Frågorna är många och blir bara fler ju längre man kommer.
 
Vad tror sig samhället vinna på det här?
Samtliga myndigheter inblandade i "vargfrågan" har kört sitt förtrroende i botten bland de vargdrabbade. Rättsligt har man försökt ett flertal gånger att nysta upp, och straffa, "jakthärvor" och "nätverk" som påståtts ha ägnat sig åt allsköns olagligheter utan att lyckas.
Det känns som att man nu tror sig hittat en ritig munsbit i en person som sedan länge varit kritisk mot "samhällets" hantering av vargen. Han skall bara naglas - kosta vad det kosta vill. Aktivisterna i rättssystemet jobbar oförtrutet vidare.
 
Personligen tror jag inte "samhället" har någon uppsida i det här.
Fälls "miljardären", som han ibland kallas, blir han martyr. Folk kommer tycka det är orätt och den som kommer att få ta smällen är vargen genom så kallad "självförvaltning". Anarkin sprider sig.
Frias han så kommer "samhället", miljöåklagare, länsstyrelser m.m. ha en väldigt arg, och resursstark "miljardär", med föjare, i rumpan för lång tid framöver.
 
Okunnighet om jakt som bland annat står att läsa i press och annan media där man t.ex pratar om drevjakt med lapptyg och jägare med "avancerade sikten" är förödande för den jaktliga byråkratin som spelar på denna okunnighet (det är inte helt troligt att alla det 15 utredandarna är jägare).
Att några murvlar får det jaktliga om bakfoten är inget nytt och ett dåligt förtroende för drm gör ingen skada.
 
Byråkratin måste dock kunna tala jägarnas språk för att kunna göra sitt arbete helt enkelt. Den måste finnas en förtrolighet mellan jägare/markägare ovh byråkrati. Annars kan de lika gärna förpassas till den soptipp vi trodde DDR hamnade på.
 
Första gubben frigiven, förmiddag måndag 5/11
Andra gubben frigiven, tisdag 6/11
En misstanke mot "miljardären" tillbakadragen, 6/11

En vecka kvar....

.. och den lilla kommunen darrar i sina grundvalar!

Bakgrunden är att SVTs Uppdrag Granskning sänder sitt första program , av två, om kommunen och inblandade parter i affärerna runt Slottsholmen och utbyggnaden av flygplatsen (som kommer nästa vecka).

UG begärde ut en herrans massa handlingar och har antagligen gjort ett flertal intervjuer. Då panikerade Kommunalrådet (S) och beställde en utredning som skulle ge svar på frågan huruvida det begåtts några juridiska fel med anledning av utlämnade dokument. Bättre att förekomma än att förekommas och just för stunden säger kommunen, som vanligt, att de inte begått några fel (i stort sett). Juridiska fel alltså, vilket man inte kan veta innan det prövats i domstol.

Detta bl.a. trots att:
Utredningen konstaterar brister i hanteringen av efterfrågade handlingar.
• Utredningen går så långt att beröra frågan om tjänstefel när utlämnade handlingar maskerats på ett sätt som inte kan uppmärksammas av mottagaren.
• Utredningen konstaterar att "vänskapskorruption" inte är det samma som mutbrott.

Kommunalrådet konstaterar i denna intervju (sänds just nu så jag kan inte länka - kompletterar eller rota tag i P4 Kalmar, förmiddag den 7/3 -18) att det huvudsakligen handlar om "etik och moral".
Och? Är det inte bristen på detta som är problemet?

Man må tycka vad man vill om UG men de kommer när de fått in många tips som de tycker är värt att gå vidare med. Tipsen i sin tur är en följd av frustrerade människor som inte får gehör för överklaganden, insändare, diskussioner och andra åsiktsyttringar. Tyvärr är det så unket att åsiktskorridorens enda, och sista, ventil är Uppdrag Granskning. Hade inblandade politiker och tjänstemän varit lyhörda hade man sedan åravis tillbaka förstått att det finns en opinion där ute.

En opinion kring,
Holliday Club, Sprängningen i farleden, Gotlandsbåten, Skolnedläggelser, Politiskt ryggdunkande/samarbete mot medlemmars vilja, Odugliga tjänstemän, Flygplatsen, Fuskande politiker, Makthungriga tjänstemän, Bolagiseringen.

Fattar men inte dessa signaler besitter man inte grundläggande egenskaper för att vara en bra politiker. Då förtjänar men en granskning av "den granskande makten" i form av UG.

Just nu pågår en meningslös "damage control" med anledning av två UG-program som ingen vet vad de kommer att innehålla. Jag kan tänka mig att UG gnuggar händerna inför denna marknadsföring. Vi utomstående kan bara sitta kvar på läktaren. De granskade får väl tugga på naglarna och slugga på bäst de kan - om de tror att det hjälper.
 
Endast tiden ger oss svaret.
 
Läs utredningen här.