En vecka kvar....

.. och den lilla kommunen darrar i sina grundvalar!

Bakgrunden är att SVTs Uppdrag Granskning sänder sitt första program , av två, om kommunen och inblandade parter i affärerna runt Slottsholmen och utbyggnaden av flygplatsen (som kommer nästa vecka).

UG begärde ut en herrans massa handlingar och har antagligen gjort ett flertal intervjuer. Då panikerade Kommunalrådet (S) och beställde en utredning som skulle ge svar på frågan huruvida det begåtts några juridiska fel med anledning av utlämnade dokument. Bättre att förekomma än att förekommas och just för stunden säger kommunen, som vanligt, att de inte begått några fel (i stort sett). Juridiska fel alltså, vilket man inte kan veta innan det prövats i domstol.

Detta bl.a. trots att:
Utredningen konstaterar brister i hanteringen av efterfrågade handlingar.
• Utredningen går så långt att beröra frågan om tjänstefel när utlämnade handlingar maskerats på ett sätt som inte kan uppmärksammas av mottagaren.
• Utredningen konstaterar att "vänskapskorruption" inte är det samma som mutbrott.

Kommunalrådet konstaterar i denna intervju (sänds just nu så jag kan inte länka - kompletterar eller rota tag i P4 Kalmar, förmiddag den 7/3 -18) att det huvudsakligen handlar om "etik och moral".
Och? Är det inte bristen på detta som är problemet?

Man må tycka vad man vill om UG men de kommer när de fått in många tips som de tycker är värt att gå vidare med. Tipsen i sin tur är en följd av frustrerade människor som inte får gehör för överklaganden, insändare, diskussioner och andra åsiktsyttringar. Tyvärr är det så unket att åsiktskorridorens enda, och sista, ventil är Uppdrag Granskning. Hade inblandade politiker och tjänstemän varit lyhörda hade man sedan åravis tillbaka förstått att det finns en opinion där ute.

En opinion kring,
Holliday Club, Sprängningen i farleden, Gotlandsbåten, Skolnedläggelser, Politiskt ryggdunkande/samarbete mot medlemmars vilja, Odugliga tjänstemän, Flygplatsen, Fuskande politiker, Makthungriga tjänstemän, Bolagiseringen.

Fattar men inte dessa signaler besitter man inte grundläggande egenskaper för att vara en bra politiker. Då förtjänar men en granskning av "den granskande makten" i form av UG.

Just nu pågår en meningslös "damage control" med anledning av två UG-program som ingen vet vad de kommer att innehålla. Jag kan tänka mig att UG gnuggar händerna inför denna marknadsföring. Vi utomstående kan bara sitta kvar på läktaren. De granskade får väl tugga på naglarna och slugga på bäst de kan - om de tror att det hjälper.
 
Endast tiden ger oss svaret.
 
Läs utredningen här.

Det blåser på toppen

Ansvarets ok tynger de flesta ledare, så även inom politiken. På senare år har politiken tyvärr blivit en alternativ karriärmöjlighet och därmed försörjning på hel- eller deltid. För fritidspolitikern kan ersättningen synas som smulor i hundkoppen men även ett mindre betydelsefullt uppdrag kan fylla en funktion, socialt, ekonomiskt eller både ock. Det märks inte minst när uppdraget upphör på grund av ett förlorat val eller en förlorad nominering.

Demokratins grunder skall bäras av företrädare så nära de berörda som möjligt. Ju högre upp i den politiska trappan - desto längre från väljaren, vilket inte minst återspeglar sig i allmänhetens intresse. EU valet engagerar inte lika mycket som kommunalvalet - om man säger så.

Politiken har ett ansvar för kvalitet och kontinuitet i politikerkåren. Vad gäller det förstnämnda talas det vitt och brett om politikerförakt och att Sverige inte längre är ett av världens minst korrupta länder. Vi har faktiskt halkat ner i Nordenligan till och med.
Ett sätt att motverka dessa tendenser är att skapa ett deltagande hos allmänheten för att därigenom kunna rekrytera nya politikintresserade som är villiga att offra några år i allmänhetens tjänst. Motverkande krafter mellan etablerade, försörjda, och nya hungriga gör tyvärr att de flesta ger upp innan de börjat.

Jag har sagt det förut och säger igen. Politiken skulle må bra av tidsbegränsade uppdrag med utgångspunkten att det inte skall vara en livs- och heltidsförsörjning. Nu talar jag om lokalplanet, därmed inte sagt att andra nivåer inte skulle vitaliseras av detta.

Som vanligt måste jag exemplifiera med den lilla kommunen där företrädaren för det näst största partiet låtit sig bli nominerad till listor på alla nationella nivåer, kommun, region (fd. Landsting) och Riksdag. Valen har utfallit så att hen hamnat på valbar plats på alla dessa listor.

Jag kan förstå att det boostar egot att vara så populär bland de som röstar in kandidater till listorna.

Men.…
Vad säger det om partiet?
Är det verkligen smart att gå fram med samma namn i toppen av alla listor när man rimligtvis torde vara begränsad att utföra ett fullgott arbete på endast en nivå?
Vem beslutar det slutgiltiga utformningen av listorna?
När skall det kungöras vilket val denna superpolitiker ämnar göra, om det nu är hen som avgör detta?
Hur ska väljaren tänka om det drar ut så långt som efter valet (något som en politisk motståndare antagligen skulle betrakta som öppet mål)?

Som det ser ut just i detta nu verkar de cirka 200 dagarna fram till valet kunna bli riktigt spännande för den som är intresserad.

Vi får se.

Moderaterna Norra Tjust sätter ner foten

Moderaterna Norra Tjust, MNT, har en blogg i lokaltidningen, VT (tyvärr måste man vara prenumerant så du får läsa bloggposten nedan) där de vädrar sina åsikter fritt och fröjdigt.
Följ dom på Facebook! Allt stöd dom kan få behövs i dessa valtider!
 
 
Södra infarten - tänk till lite extra

Efter decennier av diskussioner kring en södra infart, eller utfart som en del säger, till Västervik kommer snart frågan upp på bordet för ”riktiga” beslut vilket ställer stora krav på varje enskild KF-ledamot.

Ännu så länge har vi vandrat genom en situation där vi skulle få projektet mer eller mindre finansierat till att vi skall finansiera det själva. Kostnaden har så sakteliga smugit uppåt, 100 milj - 200 milj, 300 milj för att nu uppskattningsvis landa på 500 milj. Ingen vet var det kommer att sluta.

Smaka på den - 500 miljoner. Mycket pengar! Pengar som vi inte har.
Pengar, som om vi lånar dom, tar investeringsutrymme från andra mer angelägna projekt för en lång tid framöver.
Pengar, som genom lån, ökar skuldsättningen 20-25% vilket kan bli mycket smärtsam när lågkonjunkturen kommer och räntan går upp.

Redan här borde beslutet vara enkelt. Kan vi riskera kärnverksamheten?
Avslå - vi har inte pengar till det här!

Tyvärr har projektet sedan lång tid tillbaka kommit i självsvängning. En slags egen kraft som gör att det går framåt, synbarligen av sig själv.
Vilja kan försätta berg säger man ju. I det här fallet skulle det kunna vara en kollektiv vilja bland de politiker och tjänstemän som jobbat med projektet och därmed ger det en egen kraft som kan vara svår att stoppa. Vi har sett det förut med t.ex sprängningen i farleden.

Det är då man som enskild ledamot i KF måste ta sitt ansvar.
Är det svårt?
Är det lätt?
Egentligen borde det inte vara så märkvärdigt. Det borde inte ligga något politiskt i det - mer än prestige vilket kan vara väl så svårt.

När pengar saknas till en stor investering med dåligt underbyggd nyttokalkyl kan vi inte se något annan utväg än AVSLAG!

Lägg ner, tänk om, gör bättre!