Vindkraften är nog inte så bra i alla fall.....

Våra politiker älskar vindkraft. Propagandamaskinen går för högvarv och dom är bereda att införa vilka regler som helst för att köra över äganderätt, biotopskydd, strandskydd, landskapsskydd etc. Vindkraft "är framtiden och miljövänligt".

Om det nu är lösningen på framtida energiförsörjning - varför måste den då subventioneras så kraftigt?? Vindkraften är en katastrof på alla sätt. Nackdelarna syns överallt.

1. Produktionskostnaden är så hög att den måste skattesubventioneras.
2. Störande oljud i form av infraljud osakar olägenheter för allmänheten. Stora säkerhetsavstånd krävs.
3. Stora vindkraftverk orsakar ljusstörningar för allmänheten. De måste ha roterande ljus på toppen.
4. Produktionen av elkraft är ojämn så reservkraft måste finnas. Den är ofta fossildriven.
5. Stora påfrestningar sker på kraftnätet vid utbyggnad.
6. En stor säkerhetszon krävs då propellrar kan kollapsa samt lossnande is flyga långt.
7. Fågellivet kan skadas. Propellarna halshugger fåglarna.
8. Vindkraftverken förfular vår vackra natur.
9. Sett över livscykeln orsakar vindkraften mer CO2-utsläpp än vattenkraft och kärnkraft. (Nu anser jag att CO2-utsläppen inte har någon betydelse).
10. Den hotar grannsämjan när markägaren placerar ett verk som han inte störs och tjänar pengar på när andra grannar påverkas genom ljud, utsikt och - inte minst - prisutveckling på fastigheten.
11. Vindkraften gör oss alla fattigare vilken hotar skola, vård, pensioner och omsorg m.m.

Sammanfattninsvis är vindkraften en ekonomisk katastrof och en sanitär olägenhet. Men ändå har politikerna med EU i spetsen givit vindkraften status av PK (politisk korrekt). Att då ifrågasätta denna vågar inte pressen.

Jag har sagt det förut men mitt tips är att protesterna kommer när folk inser att landskapet blir fult, att det är dyrt och inte är ett hållbart alternativ för framtiden. Men det tar ett tag att komma igenom det politiskt korrekta, jfr. "tankeförbudet" vad gäller kärnkraft.

Här en film och en till ett verk brinner, några går och några står still.

Tack Per Welander