Elisabet Höglund i Expressen

Elisabet Höglund är en av få journalister som hela tiden, minst sagt, uttryckt en viss tvekan inför det här med att människan orsakar klimatförändringar och därmed är kapabala att åtgärda det.

Frågan är väl egentligen vad som är hönan och vad som är ägget i detta.
Världens politiker vill klia av oss en förfärligt massa pengar med argumentet att vi orsakat en kommande klimattip, översvämningar, havsnivåhöjningar, krig, isbjörnsdöd, epedemier - ja, i stort sett allt elände man kan tänka sig på jorden. Med dessa pengar skall dom rädda oss från ondo och ett första steg är det fantastiska beslutet att temperaturen inte får stiga mer än 2 grader till 2050.

Om dom hade sagt att detta beror på naturliga variationer orsakat av solen, El Ninio, jordens lutning eller alla andra stora fenomen i universom vår lilla, lilla, planet påverkas av. Då hade dom heller inte kunnat klia av oss pengarna.

Elisabet Höglund inleder sin artikel så här:

I dag kommer jag att reta upp många, eftersom krönikan ska handla om klimatet  -men inte det vanliga tjafset utan om klimatet från ett annat, försummat,perspektiv, nämligen El Niño.

El Niño är ett oregelbundet (vart fjärde till sjunde år) återkommandeväderfenomen på södra halvklotet, som enligt forskare kan ha funnits i 20miljoner år men som först under 1900-talet blivit vetenskapligt studerat ochförklarat. El Niño syftar på "Jesusbarnet", eftersom fenomenet alltid börjarvid jultid.