En köttopportunist talar

Näväl, skriver, närmare bestämt i Barometern. Det är Jonas Norberg som i en insändare påtalar vikten att inte äta kött.

Han motiverar sig i sju punkter (lite förkortat) och det är ingen hejd på eländet som köttätande medför.

1. Växthusgasutsläppen är större än hela transportsektorn.
2. Det ger cancer.
3. Kött innehåller mättat fett som ökar dödligheten.
4. Djurhållningen är en grogrund för virussjukdomar
5. 80% av sveriges jordbruksmark används till boskapsuppfödning
6. Avskogning i sydamerika
7. Ökad köttkonsumtion skapar efterfrågan på jordbruksmark, därmed höjda priser vilket i sin tur ger höjda matpriser. 70% av jordens jordbruksmark används för boskapsuppfödning (80% i sverige min komm.).

Tänk att vi inte är döda för länge sedan, så mycket kött vi proppat i oss sedan generationer.

Vad är då detta? Jonas Norberg, kristen med liberal värdegrund, försöker, i namn av klimatkrisen, pådyvla oss andra en annan livsstil (så liberal va han). Tänk vad många som anpassar sig till rådande opinionsläge.

Det finns faktiskt många fördeler med kött. Allt ifrån att det är gott, trevligt och nyttigt till sysselsättning på landsbygden och naturvårdande kreatur.

Det är ingen lösning att alla äter grönsaker - eller vegetabiliskt. Det skapar också "klimatpåverkan" i form av jordbruk, transporter, kassering av inkuranta varor, metanavgång från komposter etc.

Tack för tipset, Maggie