En kommun överklagar grannkommunens vindkraftsbeslut

I det gamla gränslandet mellan Danmark och Sverige pågår en kamp om markanvändningen.

Laholms kommun har gett klartecken för en vindkraftspark om 13 snurror i östra kommunen, gränsande till Markaryds kommun. Gränsen utgör ävenledes länsgräns.

Nu tycker Markaryd att vinkraftsparken påverkar markanvändningen i kommunen. Markägarna får svårare att bygga bostäder etc. De överklagar nu beslutet och det skall bli mycket intressant hur det kommer att avlöpa.
• Kan en kommun överklaga en annan lommuns beslut?
• Kan en kommun fatta beslut som påverkar en annan kommun?
• Kan en länsstyrelse överklaga en annan länstyrelses beslut?
• Kan en länsstyrelse fatta beslut som påverkar ett annat län?

Kanske har vi en lagvrängare här på IGT som kan ge os klarhet, eller åtminstone en idé, i denna kniviga fråga.