Vargens framtid

Nu har vår lille miljöminister fått viktigare saker att göra sedan hans fånerier i Köpenhamn föll platt på hälleberget. Nu är det ett nytt reptrick eller balansgång på slak lina som gäller. Vargen.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att utreda hur man kan importera 20 friska (ej inavlade) vargar från öst. Han har upptäckt/medgivit att vargarna bara finns i mellansverige, söder om renbetesland från Mälardalen och norr ut med några få undantag i södra Närke och Dalsland/Bohuslän. Då inser alla vänner av ordning, så även Carlgren, att "naturligt" invandrade vargar (varför dom självmant skulle ta svängen om Bottenviken ner till Dalarna för att hitta någon att para sig med framgår inte) måste slussas (eskorteras?) till våra vargområden vilket således även skall utredas av Naturvårdsverket.

Jag pratade just med Ola Larsson på Naurvårdsverket och jag måste säga att han gjorde vad han skulle och han gjorde det bra.
Några reflektioner.

Skälet till att det bara finns vargar i mellansverige grundar sig på ett beslut att det är där dom skall finnas helt enkelt. Etableringar norr därom har nogsamt åtgärdats. Generösare villkor med skyddsjakt säger Ola, vilket säkert stämmer men det är nog mer än ingen lapp som tagit saken i egna händer utan att någon sagt något om det. Man har helt enkelt skjutit dom, one way or the other.

Enligt Ola finns det ingen viltstam i Sverige som man har så bra koll på som vargen. Genom vargspårning och inventeringar är man säker på att vargstammen håller sig runt 200 djur, plus/minus 10%.

Vad gäller inaveln så lär det vara så att den skandinaviska vargsammen emanerar från 2-3 djur och man kan således konstater att många djur är kraftigt släkt med varandra. En del djur uppvisar inavelsskador på ryggrad etc. I jaktbeslutet ingick inte att alla vargar skulle kontrolleras till fullo vad gäller dessa problem.

Naturvårdsverket gör alltså så gott dom kan med gällande Riksdagsbeslut i ryggen. Då återstår politiken och det är väl här problemen kommer att uppstå. Det finns många verkliga intressenter, jägare/markägare, och upplevda intressenter i denna fråga, medelålders stadsboende kärringar i Stockholms innerstad t.ex, som tycker att dom skall ha sitt ord med i laget. I detta skall vår lille miljöminister med anhang manövrera sig så gott det går. Vad jag förstår har han inte så djupa förankringar på landsbygden, så centerpartist han är, så det blir nog understundom motigt.

Det skall bli mycket spännande att se utvecklingen. Jag är i alla fall helt klar över min inställning. Ingen varg hit i alla fall!