Nu får ni väl ge er!

Jag har skrivit några blogginlägg om lanthandeln, landsbygden och den ruttna projektkulturen. "Landsbygdsutvecklaren" tyckte att det var tråkigt när lanthandeln i Blankaholm aviserade sin avveckling eftersom kommunstyrelsen snart skulle besluta om ett mentorprogram i syfte att utveckla lanthandeln.

Nu är beslutet fattat. Jag antar att kommunstyrelsepolitikerna gick hem från mötet med lättat hjärta efter att ha gjort något bra för sin befolkning. Eller?

Så här är det, enligt VT.

I länet satsas det 2,5 miljoner under tre år på lanthandeln. Kommunstyrelsens tunga beslut avsåg 84.000 kronor (OBS! Ironi). Sossarnas Thomas Kronståhl, min gamle vapendragare i ett lokalt radioprogram för några år sedan, uttalar sig i tidningen där han menar att lanthandeln, och landsbygden (mitt tillägg), är trött på alla dessa projekt. Självklart har han rätt, så sosse han är.

Vad vi ser är ytterligare ett projekt i vardande. Resonemanget från bidrags/projektmaffian är att vi bara kan få "tillbaka" pengar från EU via projekt. Må så vara men om projekten är meningslösa kanske de lika gärna kan stanna kvar i EU, eller ändå bättre aldrig motsvaras i inbetalda pengar till EU och därmed lägre skatter här hemma.

Det här projektet kommer att bli som alla andra. Det tillsätts en projektledare. Dressmankostymerad far han eller hon (kan väl inte vara Dressmankostymerad, antar jag) runt i länet och pratar med lanthandeln. Resultatet blir noll eftersom det inte finns någon självklar lösning, bara så där.
Problemet är mycket större. Det handlar ytterst om en del av globaliseringen, om handel med varor som kräver stordrift för att priset skall vara konkurrenskraftigt, om att människor inte bor på landet i samma utsträckning längre och att man inte kan begära köptrygghet av oss landsortsboende. Vi vill också få del av det nya utbudet av varor i köpladorna. Tycka vad man vill om den konsumtionen.

Det enda synbara resultatet är att projektdeltgarna får dela på 2,5 miljoner minus expenser. Sysselsättning/terapi skulle man kunna säga och det är väl bra men de som får del av det har inget eller lite med lanthandeln och landsbygden att göra.