Landgrabbing

Jag har varit inne på temat "landgrabbing" förut. Nedanstående kan Du läsa som inledning av den här artikeln på SRs hemsida:

"Landgrabbing är ett begrepp som har blivit allt vanligare in i den globala debatten om resurser. Rika länder lägger beslag på mark i fattiga delar av världen för att säkra sin matförsörjning. Utvecklingsländerna lovas jobb, skolor och utbyggnad av infrastruktur. Men frågan är om landgrabbing erbjuder nya utvecklingsmöjligheter för fattiga länder eller om det bara handlar om nykolonialism?"

Rika länder lägger beslag på mark i fattiga länder....?
Har vi inte en gammal fin tradition av detta inom landet också? Jag tänker på storbolagen som lurade av fattiga skogsbönder deras skog för skit och ingenting. Jag tänker på minerallagen som innebär att en markägare måste släppa sin mark för skit och ingenting om där råkar finnas brytvärda mineraler/metaller. Jag tänker på ledningsrättslagen som innebär att markägare får lämna sin mark till kraftledningar, 3G master eller avlopp för skit och ingenting.

Självklart tänker jag också på vindkraftshysterin där,
- Markägare upplåter sin mark till vindkraftverksexploatörer för skit och ingenting i det stora hela, och ...
... där Svenska folket berövas det bästa vi via har, nämligen vår unika, orörda, tysta natur utan ersättning - för att den s.k. "gröna" elen skall exporteras till Europa.

Jag tänker också på löftet om alla "gröna" jobb vindkraften sägs bära med sig när sanningen är den att utrustningen tillverkas utom landet, anläggningsjobben i mångt och mycket utförs av folk från utlandet och underhållet av ett fåtal kringresande experter. Lokalt sker inget på arbetsmarknaden, för det tål inte vindkraften, mer än att jobb försvinner när företag lägger ner p.g.a höga elpriser.

Vad tänker vi mer? Om vi tänker?

Landgrabbing vare!

Ha nu en riktigt trevlig Valborg. Ut i det fina vädret med er - det behöver vi!