Klimatspolitiken har kollapsat

Ni som följt IGT vet att klimathotet, klimatpolitiken vädrats mer än ingen gång. I en av de första bloggposterna skrev jag om, den då rådande, vetenskapliga enighet som påstods råda om att jorden höll på att gå under p.g.a CO2 halten (0.038%) i atmosfären. Tänk att det skulle ta fyra år att åtminstone sänka farten på skutan - stopp är det tyvärr inte ännu.
 
Sen kom Köpenhamnsmötet som var dåtidens "ödesmöte", där det var så kallt att ledamöterna vantrivdes så till den milda grad att påföljande möten avhölls i Sydafrika, Mexico, och nu senast, i Doha Qatar. Inför varje klimatmöte rasslar propagandapparaten igång. Det är "värre än vi trott", vi måste få till ett "globalt avtal" eller att "kliamtpolitiken havererar" om vi inte kommer överens denna gång. Politiken och mötena verkar vara det viktigaste - att jorden håller på att rasa samman, som det påstås, är det ingen som bryr sig om. Att, och i så fall hur, vi skulle kunna förhindra klimatkollapsen - om vi tvingades - har i alla fall inte jag fått beskrivet för mig - mer än med höjda skatter förstås.
 
Nu har vi klarat oss från såväl globala avtal som kollaps och undergång.
I år föregicks mötet av en rapport från Världsbanken där man spekulerade i vad som skulle hända om jorden värmdes upp 4 grader. Vår lydiga medievänster/grönisar vantolkade det hela genom att påstå att jorden gick mot en uppvärmning om 4 gradet och att allt skulle gå åt helvte om inte ett avtal kom till stånd. Denna oförblommerade klimatpropaganda har, välförtjänt, kostat media mycket förtroendekapital. Inte ens en gång ett så graverande skrämselskott bet på vare sig mänskligheten eller de 23.000 ledamöter som fått sig en, möjligtvis, välbehövlig och betald semester i Doha. Mötet resulterade inte i något vettigt mer än att sagda män och kvinnor borde kommit hem befriade från allt vad spritrester i kroppen heter, eftersom mötet var där det var. Om så är fallet saknar emellertid IGT insikt i.
 
Under mötets slutförhandlingsrunda tog sig Lord Monckton, ackrediterad åhörare, för att kapa Burmas högtalare (som var ute på en biologisk paus eller så) varvid han vädrade "two small concerns" , enligt följande:
1. Detta möte är det 18:onde och jorden har inte värmts upp under de senaste sexton av dessa 18 år.
2. Även om vi skulle "take action" mot Global Warming skulle kostnaden för detta bli mycket högre än att anpassa sig vartefter det händer.
Efter detta blev han utkastad och vänligt mottagen av några småskrattande vakter, samtidigt som ordförande kliade sig i huvudet. Det var väl dessa mänskliga egenskaper som beskrevs i Kejsarens ny kläder, kan tänkas?
 
Klimatbubblan spricker - inga åtgärder behövs. Det är en stor apparat som satts igång och helst monteras ner. Denna apparat beskrivs i en doktorsavhandling, som snart renderar Jacob Nordangård en doktorstitel. Han beskriver krafterna bakom hela klimathetsen och de krafter som ligger bakom. Det här med CO2 och klimatet är, som så många sagt hela tiden, bara "hitte på" för att skapa global makt över människor, ekonomi, råvaror och utveckling. Det är ett mycket litet antal människor som sitter med fingrarna i syltburken, bl.a vår alldeles egna ärkeopportunist Anders Wijkman. Med uppdraget som EU parlamentariker för KD i botten (vilket han misskötte å det grövsta) har han manövrerat sig in i ett flertal centrala, utomparlamentariska, organ (bl.a. Club of Rome) där detta maktspel pågått under lång tid.
 
Våra egna företrädare på olika politiska nivåer må ha varit lite skeptiska inför detta politiska spel men väldigt få har vågat lätta sina hjärtan. Vi vet att USA, Kina m.fl. avstått från att delta i de globala överenskommelserna och att de därmed, sannolikt, inte köpt budskapet med så mycket hull och hår som EU, Sverige, Kalmar län och Västerviks kommun gjort. I de Europeiska, nationella, regionala och t.o.m kommunala nivåerna har det skapats hundratals, kanske tusentals tjänster som bemannats med folk betalade för att megafonera den lilla klickens, makthungriga, budskap. En liten del av dessa får frottera sig med klimateliten på diverse konfrenser och möten.
 
Jag fick ett mail i dag från en av våra riksdagsmän där han beskriver läckor från IPCCs nästa rapport i "Summary for Policy Makers". IPCC tycks ha kommit till sans och påstås bl.a. säga följande:
1. Solen är den dominerande faktorn vad gäller klimatförändringar.
2. Haven stiger inte på något anmärkningsvärt sätt.
3. Extremvädersituationen har inte förvärrats.
4. Temperaturen har inte stigit de senaste 16 åren.
 
Han skriver också om Nordangårds avhandling, se ovan, som en "rejäl bomb". Läs mer här.