Västervik utvecklas - som många andra kommuner

OBS! Delvis ironi - den som är oförmögen att ta till sig ironi bör läsa detta med försiktighet.

Självklart har Västervik gått på klimatdravlet. Det är svårt det här med energi och klimat. Det är så många intressen som skall samsas. Vi vill ha värme och el. Vi vill bli av med våra sopor som kan bli värme genom att de eldas eller bli gas genom att det som kan rötas, rötas.
De där intressena skall samsas med oerhört starka krafter som vill att vi, till självdestruktiva kostnader, skall bli "fossilbränslefria" trots att vår elproduktion i princip redan är det och att det i praktiken är omöjligt att bli "fossilbränslefri" inom den korta tidsrymd som vi människor, och våra politiker, kan fatta.

Självklart skall Västervik vara med på det tåget - alla andra sitter ju där och kurar. De har en plan (letar du på sidan hittar du planen som PDF) - som skall gälla mellan 2009 och 2014

Planen säger ungefär följande vad gäller övergripande mål:
• Fosilbränslefri 2030 (om 18 år).
• Kommunen skall delta i Energimyndighetens program "Uthållig kommun" (bra, det löser nog klimatproblemen)
• Kommunen skall delta i nätverket Sveriges ekokommuner (bra, det löser nog klimatproblemen)
• Kommunen skall genom ett systematiskt nätverksarbete med hållbar utveckling se till att hänsyn alltid tas till energi-, miljö- och klimatfrågor (fantastiskt!, vilken slägga mot "klimatförändringen")

Och följande vad gäller mål och åtgärder:
• Ökad produktion av biogas och fossilbränslefri el (det gick ju fint - se nedan)
• Ökad satsning på klimatanpassat byggande och energieffektivisering
• Ökad satsning på klimatneutrala och miljöanpassade transporter (och... hur har det gått?)
• Ökad medvetenhet och klimatsmart agerande (det måste vara spiken i kistan för "klimaförändringen")

Nu skriver vi 2012, det är två år kvar. Vad har då hänt?

Biogasproduktion
Kommnen har tillsammans med Tekniska verken i Linköping kört igång med att koka (nåja koka är det inte, det skall hålla ca. 38 grader) biogas. Den produceras nere vid hamnen och åker i rör upp till tankstationen, där nästan ingen tankar, vid infarten. Optimismen har under stundom varit mycket stor, man har t.o.m köpt in gas utifrån.
Tyvärr har det inte gått så bra det där. Dålig gas och ingen som tankar leder ofelbart till förluster. Förluster som kommunens skattebetalare får täcka upp - ett bra exempel på det jag sade ovan om självdestruktiva kostnader.

Kraftvärmeverk
Just i dagarna planeras det för ett kraftvärmeverk som kommer att gå lös på sisådär 300 miljoner. Det är tänkt att eldas med skogsbränsle, enkannerligen flis. Bara för att få materialet till verket behövs det två stora lastbilar med släp - i timmen - dygnet runt - året runt, över 17.000 lastbilstransporter/år . Var och en förstår att man inte kan dra dessa ekipage genom staden med följd att man också, just nu, sitter och planerar en ny infart. Den nya infarten skall komma att gå genom vilda vackra omgivningar söder om staden.
Det finns säkert många i de trakterna som inte gillar att en ny asfaltsväg skall dras genom deras svamp-, jakt- eller rekretionsmarker, men det skiter man nog i.
Värre är det med vindkraften! Arise windpower planerar en stor vindkraftspark i området och riskerar att den planerade vägen skall sätta käppar i dom hjulen. Se där - det ena "gröna" - tar kål på det andra.

Utveckling?
Alla pratar om turism som en framkomlig väg. Det är självfallet inte så enkelt men visst kommer turister från när och fjärran efterfråga en gammal vacker stad med en fin skärgård. Om det inte vore för detta gröna vansinne!

Här satsar man för framtiden!

Den stadsnära vildmarken söder om staden späckas med snurrande, bullrande och blinkande vindkraftverk - genomkorsas av en väg varpå stora lastbilar kommer att rulla dygnet runt, året runt (hur fossilbränslefritt är det inom 18 år?) - för att försörja ett rökigt kraftvärmeverk just intill kommunens största turistanläggning.

Är det utveckling, till vilken kostnad och till nytta för vem?