Vad händer nu?

Du är just i färd med att läsa IGTs tusende blogpost. Nu tar jag paus ett tag. Jag kanske inte kan hålla mig till det självpåtagna skrivarcelibatet, så det kan väl bli en och annan tanke då och då. Jag har tänkt att fullfölja det här med det historiska dokumentet genom att samla ihop allt till någon form av lite mera fysisk skrift, en bok eller flera. Jag återkommer.

Här kommer en kort summering av mina hjärtefrågor under denna tid.

Klimatet
Klimatdiskussionen, koncentrerad till den "globala uppvärmningen" var en av de saker som triggade igång mig på detta projekt.
Vetenskapen var klar, "alla" överens och det vara bara att köra, sades det. Det där tyckte jag var så urbota dumt - det kan bara inte vara sant. Det visade sig vara riktigt och nu lite drygt tre år senare är frågan mer eller mindre död. Det är inte global uppvärmning som gäller längre. Nu är det allt från extremväder till klimatvörändringarna som diskuteras. Stat, landsting och kommun har anammat och "klimatanpassar" i tid och otid. Det talas om fossilbränslefritt trots att, om det skulle lyckas, leder till än större problem och ingen nytta för "klimatet", eftersom atmosfären inte bryr sig om varifrån CO2 molekylen kommer ifrån. "Biobränsle" tar resurser från mänskligheten i stort. Man kan inte odla på mark för att fylla en törstig bil där man skulle kunna gjort mat!
Det känns som om politiken i klimatets namn är av det självdestruktiva slaget. Det leder bakåt och försämrar våra möjligheter. Så enkelt är det.
Slutligen verkar det som om man kommit på att solen har något med klimatet att göra vilket antagligen är att betrakta som ett framsteg bland dessa skygglappsförsedda, urbana, nutidsmänniskor. Grattis!

Vindkraften
En dålig affärsidé visar sig i form av dålig lönsamhet förr eller senare. Vindkraften är en sådan, det har jag skrivit så många gånger om. Sanningen har kommit i kapp så mycket att t.o.m vindindustrin i sitt öppna brev till Regeringen om mer subventioner bekräftar att det går minus f.n. Bättre timing för den tusende bloggposten får man leta efter!

Landsbygden
Tyvärr för vi, som bor på landet, en tynande tillvaro. Vi är bara viktiga när det är val eller sommar. I valtider kan våra röster vara viktiga på marginalen. Stadsbornas betydligt viktigare röster vistas under sommaren ibland oss och då kan de snappa upp ett och annat om landsbygden eller upptäcka att där inte finns sjukvård när de blivit bitna av en fästing eller, hemska tanke, kanske tvingas åka en mil extra för att tanka eller köpa mat.
För att visa handling skapas det ena projektet efter det andra med pengar som betalats in i skatt, som slussats till EU, för vidare transport till Sverige, Länsstyrelsen och Regionförbund. Dressmanklädda projektledare står i kö för att prata med oss i våra församlingshem eller bygdegårdar. Det kan vara bredband, turism eller starta-eget. Projekten leder aldrig till något.
Receptet är enkelt: Låt oss tjäna våra egna pengar! Låt jordbruket få betalt för sina produkter. Låt oss hyra ut våra stugor, driva sommarrestaurang eller gårdsförsäljning utan hämmande regler. Låt oss ta av, och förädla, naturens skafferi utan byråkratisk inblandning. Släpp loss kreativiteten!

Vargen
Ännu ett exempel där staden lägger hämsko på landsbygden. Den har också rätt att leva, säger dom. Men hallå! Vi människor lever här på jorden och är satta/har satt oss själva att förvalta den efter vårt bästa. Vi behöver åkrar, beten, skog, hav, fjäll och annan mark för vår försörjning, så enkelt är det. I förvaltningsbegreppet ligger att inte förstöra och att släppa in vargen, som inte tillför oss någonting, är att förstöra. Den förödar ytterst vår egen försörjningsförmåga när köttproducenter tvingas lägga, och flytta till stan, eller när sågverk måste stänga eftersom de inte hittar personal som vill bo i vargland.
Nu har det här lett till en onödig konflikt och ett svårt politiskt dilemma. Det skall bli intressant att se hur detta kommer att hanteras framöver. Vi som är drabbade kommer inte att vara nådiga. Det är de drabbade/landsbygd mot betraktarna/staden. Det enda vi vet är att man inte producerar mat i staden.

Kommunen
Jag har i ett flertal bloggposter belyst kommunens kris. Det som syns är en ekonomisk kris. Skälet till detta är en total okunskap från såväl politisk som administrativ ledning. I flera år har man jobbat efter en linje i akt och mening att effektivisera verksamheten. I själva verket har projektet varit ett "hitte-på-projekt" utan förankring i verkligheten som ingen, i realiteten, ställt sig bakom. Det går helt enkelt inte att genomföra en omfattande förändring utan förberedelser, förankring och kraftfullt genomförande - det är dömt att mislyckas. Nu står dom/vi där, sex år senare, med en herrans massa förlorade miljoner, en organisation utan förtroende och en valmanskår med ett växande missnöje.

Tack skall ni ha för glada tillrop och ihärdigt läsande!

Jag återkommer understundom framför allt med vargfrågan, kommunen och andra tokerier jag stöter på.

Nu tar jag paus ett tag.

Tack igen!