Det chokar sig i kommunen

I måndags var det kommunfullmäktigesammanträde i Västervik. Demokratin i kommunens högsta beslutande organ har satts ur spel i och med att S och M gått samman. M har sparkat ut sina gamla allianspartners med badvattnet för att hoppa i säng med S, som man bort förstå inte bara haft ädla syften i detta samarbete. Det skall bli intressant att se hur M kommer ur detta. Det är bara ett och ett halvt år kvar till nästa val. Chickenrace pågår.

I en liten notis i gårdagen VT (tyvärr ej i nätbilagan) beskrivs två rapporter från externa revisorer som redovisades för ledamöterna i KF. Det var IT- verksamheten och projekt som fick utstå förödande kritik. Här kan du ladda ner rapporterna (punkt 6).

IT
Ingen verksamhet klarar sig utan IT i dagens läge, så ej heller en kommun. Enligt revisorerna finns mycket övrigt att önska av IT avdelningen såsom kundnytta, kostnadseffktivitet etc. De skriver bl.a. följande: "Det saknas i dag fastställda mål och ambitionsnivåer från den politiska ledningen gällande IT-verksamheten i Västerviks kommun".

IT halkar väldigt lätt snett. I grund och botten ställer det väldigt höga krav på kunskaper om verksamheten, utvecklings- och effektiviseringsvilja. Besitter man detta kan en IT avdelning göra stordåd för såväl verksamhet som kunder/brukare och leverantörer - det finns stora möjligheter att tänka "utanför boxen" om man vill/kan. Det ligger naturligtvis i farans riktning att en IT avdelning i en kommun inte besitter dessa förmågor och då är det lätt att fastna i gamla hjulspår, dyra tillämpningar, obsolet teknik eller hamna i klorna på dyra och dåliga leverantörer.

IT avdelningen lyder under kommunstyrelsen och det är där visionerna skall finnas - vilket det tyvärr inte gör.
 
Projekt
I och med inträdet i EU har vi översvämmats av projekt. Det startas, och pågår, en stor mängd projekt inom kommunens hägn. Ett projekt har en början och ett slut liksom syfte, metod, bemanning och ekonomi. När ett projekt påbörjas är det viktigt att veta när det skall avslutas, hur det skall avslutas och hur detta skall redovisas för de som beställt/finansierat projektet. Löpande rapportering är naturligtvis även det betydande. Revisorerna anser att det finns mycket betydande brister i kommunens hantering av projekt och skriver bl.a. följande: "Kommunens ekonomihandbok innehåller ingen tydlig beskrivning hur projektredovisning skall ske inom kommunen. Här måste utveckling ske".
 
 Sammantaget ser jag två viktiga, och kostsamma, verksamheter som kommunstyrelsen skall handlägga och som de uppenbart inte klarar av.
Egentligen är det inget annat än brist på ledarskap, skrämmande brist på ledarskap såväl politiskt som verksamhetsmäsigt. Det går helt enkelt inte att driva en verksamhet med 3.500 anställda utan ledare. Då utvecklas en ohanterlig fårskock där var och en gör efter sitt huvud och det funkar inte, har aldrig funkat och kommer aldrig att funka.
 
De här två rapporterna visar bara toppen av isberget och det är konsumenterna av kärnverksamheten som får betala kalaset i form av försämrad service!
 
Skär bort dököttet i stället för att banta ner det friska!
 
PS. Choke DS.