Kolumn i VT

IGT lämnar moderjorden i Ukna och sprider sig till Västervik!

Ledarredaktionen förnyar sig och har tagit in skribenter från de fyra stånden, adeln, prästerna, borgarna och bönderna. Först ut är jag i dag med denna kolumn.
 
Ett kul projekt - tycker jag. Jag kommer att betrakta nutiden ur olika aspekter, såväl i stort som lokalt. Jag kan inte vara lika tydlig som här på IGT av lätt insedda skäl.
 
IGT skapas i syfte att bli ett historiskt dokument och då måste det vara tydligt annars fattar inte eftervärlden någonting.
 
En kolumn i VT är till för dagens läsare vilket gör att det kan lämnas mer utrymme för läsarens tolkning.