Kommunala bolag är en styggelse!

Ingen har hittills lyckats förklara varför det är så bra att driva kommunal verksamhet i bolagsform. Frågar man sägs det att det inte är någon skillnad mot traditionell drift i en kommunal nämnd.
Och?
Varför skall man då ha bolag?

En uppenbar avigsida är allmänhetens brist på insyn, trots alla löftesrika uttalande med ord som "öppenhet", "insyn", "transparens" och andra floskler. Ett aktiebolag är inte lika öppet som en politisk nämnd - det ligger i sakens natur och det är därför politiker gilla associationsformen.
Ledamöterna i en nämnd har en klar uppgift, nämligen att företräda sina väljare och att återrapportera löpande. I ett bolag får de sig en drapa om att kasta av sig politikerrocken och jobba för bolagets bästa och/eller, i vissa fall, skriva på ett tystnadslöfte.

Kommunal drift i bolagsform kanske skulle fungera om det fanns duktiga människor som drev bolagen vilket det ytterst sällan finns. Och varför skulle det? Om de funnes, varför skulle dom ta ett jobb i ledningen för ett kommunalt bolag?
 
All kommunal verksamhet skall drivas efter Kommunallagens självkostnadsprincip. Om man bortser från denna princip kan man driva bolagen med vinst genom att ha höga avkastningskrav eller tillåta det ena bolaget (t.ex VA bolaget) att höja taxorna som i sin tur påverkar ett annat bolag, t.ex. Bostadsbolaget.
Kommunen går i borgen för bolagens lån, eftersom de inte får låna på egen hand. Bolagan får betala för det gentila borgenslöftet och därmed klirrar det till i kommunkassan än en gång. Detta är ganska väl beskrivet i denna VT-artikel.
Västerviks kommun har dessutom sålt tillgångar, fastigheter till Tjust Fastigheter AB och hela VA-nätet till Västerviks Miljö och Energi AB. Värdet på tillgångarna, utom VA som skall gå över till bokfört värde, sätts av säljaren, dvs. Kommunen.
 
Alltså: Kommunen sätter priset på värdelösa skolfastigheter som säljs till det kommunala bolaget som i sin tur förväntas ta i kapp eftersatt underhåll och betala "avkastning" till kommunen. Vem som helst förstår att Kommunen i och med detta kan fibbla med ekonomin, gömma undan underskott eller byta en skattehöjning mot avgiftshöjningar som i sin tur slår mot såväl hyresgäster som fastighetsägare.
 
Detta är baksidan av medborgarnas brist på insyn i soppan!